Kjære alle gode kollegaer i Frøy 

Påsken nærmer seg, og det betyr fri for noen og arbeidsuke for andre. Uansett betyr det at vi går mot varmere tider og vår. Påske betyr også at vi har lagt krevende vintermåneder bak oss, og for oss som jobber med været som en viktig premissgiver, så betyr det høyere aktivitet i månedene fremover. 

Med høyere aktivitetsnivå blir god HMS enda viktigere. Dessverre har vi hatt flere uønskede hendelser i Q1 enn vi hadde i Q4, det vil si vi har en negativ trend. Den må vi snu. Det er alles ansvar å sikre at arbeidsoperasjonene blir utført på den måten vi har sagt det skal gjøres. Vi må være gode kollegaer og si fra når vi ser at oppgaver ikke utføres med den kvaliteten vi har avtalt, og som prosedyrene også beskriver. Mange nestenulykker gir oss et signal vi må ta på alvor, og gjøre noe med, før det går galt. 

Evnen til å gjøre forbedringer skal beskrive Frøy-kulturen. Det aller viktigste er at alle kommer trygt og skadefritt hjem fra jobb. 

I de tre månedene som har gått har jeg besøkt alle kontorstedene våre, og vært om bord på flere av båtene. Det er utrolig inspirerende å møte dere på de ulike stedene, se hvordan dere har det, og møte kompetente, blide og hyggelige kollegaer. Det gir meg masse energi, og en trygghet på at dere syns at Frøy er et bra sted å jobbe. 

Som på alle andre arbeidsplasser, er det likevel alltid noe som kan bli bedre eller utvikles videre. Vi skal jobbe mye med å bygge «ett Frøy» fremover. Skape en felles kultur som tar med seg det beste av alle de ulike kulturene som er på de ulike stedene, og fra de ulike selskapene som er blitt en del av den store Frøy-familien.  

Det skal vi blant annet gjøre ved å samle alle fartøy-sjefer for å dele erfaring og ha dialog rundt hvordan vi løser oppgavene våre. Vi skal ha konsernsamling der vi skal bli bedre kjent og kan styrke felleskapet. Og vi skal ikke minst jobbe systematisk med hvordan vi får til et godt samspill mellom sjø og land. Vi må sørge for at vi har en god bro mellom det som skjer i produksjonen hver eneste dag, og den støtten landorganisasjonen bidrar med. Klarer vi det, vil vi bli en effektiv organisasjon som skaper enda bedre resultater. Sammen skal vi bli uslåelig. 

I den siste tiden har det vært mye medieomtale rundt vår hovedeier NTS. Diskusjonen om eierskapet i NTS innvirker ikke på driften av Frøy; vi leverer kritiske tjenester til kundene våre, og det behovet fortsetter uavhengig av hvem som eier oss. Vi har langsiktige kontrakter og behovet for kunnskapen og fartøyene våre fortsetter som før. På sikt vil diskusjonen i NTS kunne endre eierskapet av selskapet. Frøy er et selskap på børs, og det betyr at det alltid vil kunne skje endringer i eierstrukturen. Hvem som eier oss, er utenfor vår kontroll. Børsens regler sørger for at de som eier oss, må følge oppsatte regler for god eierstyring og ivareta og utvikle selskapet på en ansvarlig måte. 

Det beste og eneste vi kan gjøre, er å jobbe med det som er innenfor vår kontroll; å levere effektive tjenester med høy kvalitet. Alle investorer ønsker å eie selskap som har suksess, og alle vil være sammen med folk og selskaper som gjør det bra. Hvor bra vi gjør det og hvilken suksess vi skaper, er det bare vi som jobber i Frøy som kan sørge for. 

Til slutt vil jeg understreke at Frøy er et selskap som har et godt omdømme, vi sørger for både kritisk kompetanse og en moderne flåte til oppdrettsnæringen. Vi leverer gode resultater, og sammen skal vi utvikle selskapet mot nye høyder. Det ser jeg frem til!

Jeg ønsker alle sammen en fin påske – om det er på jobb, hjemme, ved sjøen eller på fjellet 😊

Med vennlig hilsen Tonje