Børsdirektør Øivind Amundsen ringte i bjella på Oslo Børs til ære for FRØY ved børsnoteringen i mars. Foto: Oslo Børs
Børsdirektør Øivind Amundsen ringte i bjella på Oslo Børs til ære for FRØY ved børsnoteringen i mars. Foto: Oslo Børs

FRØY tjente 84 millioner i januar – mars

FRØY ASA fikk et driftsresultat på 84 millioner kroner i første kvartal 2021.

Kvartalstallene ble for første gang presentert gjennom en børsmeldt kvartalsrapport, og viser at den samlede omsetning i selskapet var 356 millioner kroner i årets tre første måneder.

Resultatene i første kvartal er et resultat av normale sesongsvingninger med relativt lav aktivitet i vintermånedene. Aktiviteten i brønnbåt- og servicesegmentene øker i takt med stigende sjøtemperaturer og at lakseoppdretterne starter forberedelsene til nye smoltutsett.

FRØY ASA ble notert på Oslo Børs 29. mars i år. Ved utgangen av 1. kvartal har konsernet 3.865 aksjonærer. 120 av disse er egne medarbeidere som har rett til utbytte basert på de økonomiske resultatene vi oppnår gjennom året.

Siden fusjonen mellom FRØY og NTS skjedde i 2. kvartal 2020, er de økonomiske tallene for 1. kvartal ikke direkte sammenlignbare. I 1. kvartal i fjor rapporterte NTS ASA om en samlet omsetning på 134 millioner kroner for virksomhetsområdene brønnbåt og sjøfrakt, med et resultat på 30 millioner kroner.