Frøy setter mennesket i fokus

Parallelt med at det er utarbeidet ny visjon og nye verdier i Frøy, har en arbeidsgruppe jobbet med tiltaksplaner rettet mot rus og psykisk helse. Et viktig arbeid, som skal være med på å gi ansatte i Frøy en tryggere og bedre arbeidshverdag.

– Frøykulturen skal ha fokus på åpenhet og at vi skal være inkluderende og rause. Er det noen som sliter så skal de alltid få tilbud om hjelp. Vi jobber med dette kontinuerlig og tar det på alvor. Her skal det være en kultur for å snakke med hverandre. Vi er en organisasjon som bryr oss om hverandre, forteller Tove Torstad, konsernleder HR administrasjon. Hun legger vekt på at medarbeiderne skal være trygge på at de til enhver til skal kunne fortelle om sine utfordringer, og at vi som organisasjon skal være profesjonell og gi bistand hvis det er behov for det.

Stor takhøyde

– Vi i Frøy ønsker at våre medarbeidere skal oppleve stor takhøyde og kultur for å ta opp vanskelige tema, legger mannskapsansvarlig Nina Larsen til. De er begge opptatt av at Frøy skal være en så god arbeidsgiver som mulig, gjennom å se ansatte som sliter på ulike områder i livet.

Les Frøys policy for rusmiddelbruk og spill her

Les Frøys strategi for psykisk helse her

– Frøy ønsker å stå for en trygg og ansvarlig bedriftskultur. Vi skal være en organisasjon som består av engasjerte medarbeidere, både i jobben vi utfører, men også overfor hverandre. Frøy ønsker å legge til rette for en inkluderende og ivaretakende kultur, og på den måten bidra til glede og fellesskap, forteller Tove, og legger til at de også ser på hvordan selskapet kan bidra i lokalsamfunnet, for å legge til rette for at ansatte har gode fritidstilbud der de bor.

Det skal være stor takhøyde for å ta opp vanskelige tema med oss, sier mannskapsansvarlig Nina Larsen og direktør Anders Gåsø. Foto: Cecilia Brurok, Hitra Frøya

Ta vare på hverandre

For mange er jobben en stor del av livet. Det er kanskje der man oppholder seg mest, ved siden av hjemmet. Tidligere i år opplevde Frøy at en av deres ansatte tok sitt eget liv.

– Dette var litt av bakgrunnen til at vi intensiverte jobben med ulike type utfordringer, sier Larsen videre og legger til at det dreier seg om et stort felt. Det er ikke kun snakk om selvmordsforebygging. Også psykiske helseutfordringer, spillavhengighet, gjeldsproblemer og rusmisbruk er noe som inngår i dette. Rett og slett så enkelt som å ta vare på hverandre, forteller Nina.

Tove forteller videre om flere konkrete tiltak som skal iverksettes, og at man har laget rutiner på hvordan man tar det videre dersom man får kunnskap om at en medarbeider har det vanskelig. Det er også laget beskrivelser, tips og råd til hvordan våre ledere kan gjennomføre vanskelige samtaler

– Vi skal jobbe aktivt med å gjøre våre medarbeidere gode til å prate med hverandre. Vi skal kurse våre ledere og tillitsvalgte i hvordan fange opp signaler hos medarbeidere som sliter psykisk, samtidig som de skal skoleres i hvordan gjennomføre medarbeidersamtaler med. Alle medarbeidere i Frøy skal ha minimum en medarbeidersamtale i året.

Alle rutiner, veiledere skal innarbeides i Frøy styringssystemer/personalsystemer, og skal være tilgjengelig for ansatte når behovet oppstår.

Egen ruspolitikk

Frøy sin bedriftskultur er ikke forenlig med bruk av rusmidler i arbeidstiden. Derfor har man utarbeidet en egen policy for dette.

– Rus er ikke under noen omstendigheter forenlig med arbeid på sjøen. Dette av hensyn til egen og andres sikkerhet. Vi har nulltoleranse når det gjelder bruk av ethvert rusmiddel i arbeidsturnus og ingen skal være påvirket av rusmidler på jobb, forklarer Nina, og legger til at de gjennomfører uanmeldte rustester med jevne mellomrom. Tilbakemeldingene fra fartøyene som har opplevd å bli testet, sier de syns det er positivt og at det bidrar til en tryggere arbeidshverdag.

For ikke lenge siden begynte Frøy å samarbeide med den interkommunale Oppfølgingstjenesten. Oppfølgingstjenesten et lavterskeltilbud for unge voksne med utfordringer innen rus og eller psykiatri. De har en døgnbemannet hjelpetelefon og en egen bedriftskontakt. Trenger du å snakke med noen kan du enten ta kontakt med mannskapsansvarlig eller du kan ta direkte kontakt med Oppfølgingstjenesten. Tjenesten er gratis å bruke og responstiden er veldig kort.

Telefonnummer Oppfølgingstjenesten:

Døgnbemannet telefon: 480 49 260 (Telefonen er betjent alle dager, 24 timer i døgnet.) 

Bedriftskontakt: 900 82 728

 

Andre hjelpenummer: 

Alarmtelefonen for barn og unge: 116 111 (døgnåpen)

Mental helses hjelpetelefon: 116 123 (døgnåpen)

Kirkens SOS Krisetelefon: 22 40 00 40 (døgnåpen)

Les Frøys policy for rusmiddelbruk og spill her

Les Frøys strategi for psykisk helse her