FRØY med gode tall andre kvartal

FRØY leverte en omsetning på 412 millioner kroner og en justert EBITDA på 159 millioner kroner i årets andre kvartal, noe som gir en EBITDA-margin på 39 %.

Dette kan vi lese i den første kvartalsrapporten til selskapet etter at de ble børsnotert i slutten av mars. Forbedret resultat sammenlignet med samme periode i fjor skyldes i stor grad økt kapasitet på brønnbåt. I tillegg begynner selskapet å se effekten av det pågående nybyggingsprogrammet. Selskapet hadde ved enden av andre kvartal en ordrebok, inkludert opsjoner, på 6,3 milliarder kroner.

Etterspørselen etter avlusingstjenester gikk ned andre kvartal, men har tatt seg opp i løpet av tredje kvartal igjen. I andre halvdel av 2021 vil FRØY i tillegg få levert to nye brønnbåter og fire nye servicefartøyer. Utsiktene resten av året ser dermed bra ut.

Ambisjonen til FRØY er å fortsatt være den ledende og foretrukne leverandøren av bærekraftige akvatjenester. Selskapet forventer å vokse betraktelig i årene som kommer basert på det pågående nybyggingsprogrammet og langsiktige kontrakter. Samtidig ser man at nye markeder og oppdrettsmetoder representerer vekstmuligheter, og selskapet undersøker både organiske og uorganiske vekstalternativer fortløpende for å styrke sin strategiske og økonomiske posisjon ytterligere.

Kvartalsrapporten forteller også pågående pandemien representerer fortsatt en risiko for selskapets virksomhet. FRØY har iverksatt gode rutiner og prosedyrer for å minimere risikoen for utbrudd på fartøyene, for å ivareta de ansatte og opprettholde effektive tjenestetilbud til kunder. Selskapet følger utviklingen tett og vil fortsette i iverksette tiltak i tråd med lokale og nasjonale råd og retningslinjer.

FRØYs fokusområder vil framover være:

  • videre vekst
  • utvikling av nye muligheter
  • forbedre avkastningen på pågående prosjekter
  • levere stabile og voksende utbytter til selskapets aksjonærer

Å dele ut utbytte til aksjonærene er en vesentlig del av FRØYs økonomiske strategi. Ambisjonen er å betale utbytte basert på resultatene fra 2021. Etter at FRØY gikk på børs på slutten av første kvartal, har selskapet fått mange nye eiere. Ved enden av andre kvartal er eierskapet fordelt 4767 aksjonærer og 86 348 605 aksjer.

Kvartalsrapporten viser at FRØY ved enden av andre kvartal har 74 båter med til sammen 664 ansatte om bord.

Hele kvartalsrapporten kan dere lese her: https://froygruppen.no/wp-content/uploads/2021/08/2Q-2021-Report.pdf