Frøy har landet langtidskontrakter på 200 millioner kroner for effektive og bærekraftige servicebåter

Moderne og store batteripakker skal bidra til å redusere drivstofforbruket med 50 prosent på Frøys båter, noe som gir bærekraftige løsninger både for miljøet og økonomien.

Frøy har nylig signert flerårige timecharter-kontrakter for to servicefartøy med en stor norsk havbruksaktør. Totalt er kontraktene beregnet å øke Frøys ordrereserve med cirka 200 millioner kroner, inkludert opsjoner. Avtalene inkluderer en 4-årig fast forlengelse av en løpende timecharter-kontrakt og en 5-årig fast timecharter-kontrakt for et nybygg under bygging.

Administrerende direktør i Frøy, Tonje Foss, er fornøyd med kontrakten.

– Først og fremst synes vi det er stas med fornyet tillit. Denne avtalen forlenger et langsiktig forhold til en stor og viktig kunde for oss. Dette viser at jobben våre medarbeidere gjør på merdkanten holder høyt nivå, og gir oss fornøyde kunder, sier Tonje Foss.

Frøy vil utstyre begge fartøyene med store batteripakker for å redusere drivstofforbruket og karbonavtrykket. Fartøyene forventes å få opptil 50 prosent lavere drivstofforbruk enn sammenlignbare dieseldrevne fartøyer.

– Dette er en viktig kontrakt, ikke bare på grunn av sin størrelse, men også fordi den viser Frøys evne til å levere markedsledende og økonomisk bærekraftige løsninger med en betydelig reduksjon i karbonavtrykket. Kontrakten styrker vår posisjon som en ledende leverandør av havbrukstjenester til norsk oppdrettere, forteller Tonje Foss.