Fokus på mattrygghet og bærekraft

Global G.A.P. er en standard innen bærekraftig og trygg matproduksjon, og har som mål å sikre fremtidige generasjoners rett til trygg mat. Frøy ASA gjennomgår i disse dager sine styringssystemer, prosesser og beste praksis for å verifisere at vi leverer våre tjenester i henhold til relevante krav i standarden.

Innen havbruk, som i næringsmiddelindustrien ellers, blir det stadig viktigere å vise at man prioriterer mattrygghet, samt har et fungerende kvalitetsstyringssystem. Kundene etterspør i større grad dokumentasjon på hvordan bedriftene jobber med bærekraft, miljø og dyrevelferd. 

Flere bedrifter velger sertifiseringsordningen Global G.A.P. (Good Agricultural Practice) for å synliggjøre at man har fokus på dette. Global G.A.P Aquaculture er en internasjonal standard for produksjon av oppdrettsfisk. Den har særskilt søkelys mot mattrygghet, miljøbeskyttelse, arbeidsmiljø og dyrevelferd. 

– Global G.A.P. er relevant for alle som ønsker å vise at de sørger for god kvalitet for prosesser og produkter, spesielt når det kommer til mattrygghet, miljø og de ansattes velferd. Som leverandør til havbruksnæringen er det viktig at vi dokumenterer at våre tjenester i deres verdikjede også etterkommer kravene i standarden, og en slik leverandørverifikasjon trygger kundene våre om nettopp det, forteller kvalitetsansvarlig Andreas Moe om hvorfor Frøy har valgt å bli verifisert og få utstedt et såkalt DoC (Declaration of Compliance) fra revisororganet DNV.

– Storparten av de som importerer og kjøper oppdrettslaks ønsker at oppdretterne og underleverandørene følger dette regelverket, legger han til.

Global G.A.P. er en standard som krever en del av organisasjonen, og som kan sammenlignes med tilsvarende ordninger for skipsfart, bare med større fokus på matsikkerhet og HMS.

– Mange av kravene er allerede implementert på våre fartøy, men noe gjenstårettersom det er fokus på mattrygghet. Vi har allerede gjennomgått to ukers revisjon, med besøk på flere båter. Revisjonen ga flere avvik, blant annet innen selvevaluering. Her må hele organisasjonen gjøre en jobb i nærmeste fremtid, sier Andreas.

Fakta:

Global G.A.P. har sin opprinnelse i EUROPGAP-standardene. I 1997 tok europeiske forhandlere et initiativ for å imøtekomme forbrukernes økende bekymring angående produktsikkerhet, HMS og dyrevelferd. Ved å harmonisere de ulike standardene hjalp EUROPGAP produsenter til å oppfylle kriterier for mattrygghet i hele Europa. Dette innebar også besparelser for produsentene, ettersom de ikke lenger måtte gjennomgå flere revisjoner mot forskjellige kriterier hvert år.

I 2007 endret standarden navn fra EUROPGAP til Global G.A.P. I dag er Global G.A.P. et av verdens ledende program for mattrygghet med en rekke standarder som nå er gyldig i mer enn 135 land.