Ett Frøy – sammen skal vi skape én frøykultur

Vi har nylig gjennomført felles samling for alle skippere, kapteiner og fartøysjefer i Frøy på Stjørdal under temaet «Ett Frøy». Det ble en stor suksess. Snart blir det mulighet for alle ansatte å delta på de store Frøysamlingene i september!

Her fikk vi mulighetene til å bli bedre kjent med hverandre på tvers av segmenter, både på dagtid og kveldstid. Alle fikk inngående kjennskap til hele organisasjonen, med særlig vekt på hvordan vi jobber mot målet om å bli «Ett Frøy».

– Deltakerne diskuterte og kom med gode innspill på viktige HMS-forebyggende tiltak og hvordan man kan få til godt samspill mellom båtene våre, på tvers av både geografi og segment. Det er en felles oppfattelse at dette er viktig for både sjø og land. Vi fikk også gode forslag på hva man ville hørt mer om, hvilke tema som kan være interessante å sette på dagsorden i neste runde, forteller Tove Torstad, konsernleder for HR og administrasjon, som legger til at evalueringen viste at samlingen var vellykket, og det var 100 % enighet om at slike samlinger bør Frøy fortsette med i fremtiden.

Neste mulighet for ansatte er allerede i september. Da skal tidenes første Ansattesamling for Frøy arrangeres. For første gang samles hele nye Frøy. Slik at flest mulig skal ha mulighet til å delta blir det arrangert to samlinger, med samme innhold på begge samlinger.

– Her blir det fokus på det sosiale, ha det gøy og bli godt kjent. Dette er rett og slett årets mulighet til møte dine kolleger, forteller Kristin Sugustad, konsernleder for Maritim Bemanning.

Kristin sier at de har lagt opp til to samlinger, slik at de får med flest mulig i hele organisasjonen. Skulle det likevel vise seg at du er opptatt på begge datoer, oppfordres du til å ta kontakt med driftsleder.

– For noen få vil begge datoer bli feil. Da er det mulig for de som er om bord å få byttet til seg fri, så de kan delta. Da må du ta kontakt med driftsleder, så finner vi en løsning. Vi håper flest mulig kan delta, slik at vi kan bygge frøykulturen videre og oppnå målet om å bli «Ett Frøy», avslutter Kristin.

Siste påmeldingsfrist: torsdag 30. juni 2022

Meld dere på her