Andreas Krogstad sammen med resten av den norske delegasjonen i Canada.

Akvakultur og muligheter i Newfoundland

Gjennom prosjektet Global Growth Canada Salmon Aquaculture i regi av Innovasjon Norge har vi i Frøy besøkt Newfoundland i Canada. Et spennende område med en voksende havbruksnæring og et potensielt nytt markedsområde for Frøy sine tjenester.

Kanadisk akvakultur vokser jevnt, og har nå en samlet produksjon på nesten 200 000 metriske tonn. Canada er den fjerde største produsenten av oppdrettslaks i verden, etter Norge, Chile og Storbritannia. Produksjon av fisk, først og fremst laks, skjer hovedsakelig utenfor kysten av Britisk Columbia, Newfoundland og Labrador. Gjennom prosjektet Global Growth Canada Salmon Aquaculture gjennomførte Innovasjon Norge besøk til markedet på østkysten av Canada sammen med 15 norske bedrifter i starten av juni. 

– Canada og Norge deler en felles geografi, inkludert røffe og utfordrende forhold både til lands og til sjøs. Canada arbeider for å realisere de store økonomiske mulighetene i regionen med et fokus på både å ta vare på et unikt miljø, og til beste for regionens befolkning. I Newfoundland er man opptatt av å skaffe nye arbeidsplasser gjennom mulighetene for havbruk, men trenger hjelp. Derfor ønsker de å akselerere prosessen med å bruke norsk kompetanse, forteller Andreas Krogstad, som deltok på turen på vegne av Frøy.

Havbruksselskapene Grieg og Mowi har allerede store interesser innen oppdrettsnæringen i Newfoundland, noe som kan bidra til store muligheter for andre norske selskaper i denne provinsen. På turen fikk de norske bedriftene en grundig presentasjon av regionen og mulighetene som finnes her. Signalene fra lokalt næringsliv og offentlige beslutningstakere er at man ønsker norske selskaper velkommen til regionen.

– På turen fikk vi møte relevante beslutningstakere innen både det offentlige og det lokale næringslivet. Blant annet fikk vi møte alle ordførerne i regionen. De har et brennende ønske om å legge til rette for økt næringsaktivitet, og ønsker norske selskaper velkommen med åpne armer. Selskaper som etablerer seg i regionen er garantert full støtte på alle politiske nivåer, så lenge man er med på å tilrettelegge for lokale arbeidsplasser, forteller Andreas som tror Newfoundland på sikt kan være et viktig markedsområde for Frøy.

– Til høsten reiser vi tilbake, og da for å snakke «business» og konkrete prosjekt, avslutter Andreas.

Se reportasje på kanadisk TV om turen her