Global G.A.P.-godkjent


Enkelt å velge Frøy som bærekraftig partner

Siden vi er godkjent Global G.A.P.-leverandør kan du med trygghet velge oss som partner på alle oppdrag.

I stedet for omfattende revisjoner og gjennomganger, vet du gjennom Global G.A.P.-sertifiseringen at vi har blitt kontrollert og godkjent av DNVGL årlig.

Linn Holmen

Global Gap logo

Global G.A.P. godkjent

Konsernleder for HMS og kvalitet, Linn Holmen er svært fornøyd med at hele FrøyGruppen har fått på plass leverandørgodkjenning etter den internasjonale standarden Global G.A.P (Good Agricultural Practice).

Global G.A.P. er en internasjonal standard som sikrer at mat produseres på en bærekraftig og sikker måte. Standarden regulerer at ansatte jobber på en sikker måte, har trygge sosiale rammer, at fisken er sikret god velferd gjennom hele livsløpet og at produksjonen gir minst mulig miljøavtrykk. De fleste store oppdrettsselskap er sertifiserte innenfor denne standarden.

Bærekraft, HMS og mattrygghet innenfor havbrukssektoren er blitt stadig viktigere, som i all næringsmiddelindustri ellers. Selv om Global G.A.P. så langt er en frivillig ordning, etterspør både kunder og marked at hele verdikjeden i matproduksjonen har alt på stell.
Ved å bli godkjent leverandør i forhold til Global G.A.P. blir FrøyGruppens kvalitetssystem årlig revidert og det blir verifisert at de etterlever relevante krav i standarden. Det gjør det tryggere for egne ansatte, og er et fortrinn overfor kundene som dermed vet at bedriften verdsetter og støtter bærekraftig oppdrett utover de offisielle forskriftene.

I FrøyGruppen er det Linn Holmen som har hovedansvaret for alle godkjenninger og sertifiseringer i konsernet, deriblant Global G.A.P. Konsernets kvalitetssjef mener godkjenningen gir FrøyGruppen et konkurransefortrinn, og gir kundene trygghet og dokumentasjon på at tjenestene blir utført på en tilfredsstillende måte.
Global G.A.P.-sertifiseringen viser at bedriften verdsetter og støtter bærekraftig oppdrett ut over de offisielle krav og forskrifter. Mange kunder krever at alt arbeid med fisken skal være sertifisert etter visse standarder. For flere små og mellomstore bedrifter har Global G.A.P. derfor bidratt til å få innpass i internasjonale markeder.