Solutions for the Ocean Space


FRØYs forretningsidé

FRØY skal være ledende og foretrukken leverandør av bærekraftige akvaservicetjenester. Gjennom vår kompetanse skal vi skape merverdi for kundene, og løsningene skal preges av trygghet, fleksibilitet, engasjement og ansvarlighet.

FRØYs visjon:

Solutions for the Ocean Space

FRØYs verdier:

TRYGG

I FRØY snakker vi med hverandre ikke om hverandre.
Vi har respekt og ydmykhet overfor våre kunder, medarbeidere og omgivelser – og har HMS i fokus.

FLEKSIBEL

I FRØY er vi offensive og endringsvillige. Vi skal alltid bidra med
løsninger til kundens beste.

ENGASJERT

I FRØY bryr oss oss om både ansatte og kunder.
Vi er fremoverlente og skaper eierskap.

ANSVARLIG

I FRØY er vi opptatt av og etterlever vår bærekraftstrategi.