Gå til innholdet

Samfunnsansvar

Frøy skal sikre langsiktig lønnsomhet og vekst gjennom bærekraftig industrivirksomhet, samt ved å opptre som en ansvarlig samfunnsaktør. Vi er opptatte av vårt samfunnsansvar, og at alt vi gjør skal tåle dagens lys, samtidig som vi skal minimere de påvirkningene vår virksomhet har på miljøet. Gjennom forskning og utvikling oppnås effektivisering og forbedringer som ivaretar fremtidig bærekraft. Selskapets forskning er basert på samarbeid med kunder og forskningsmiljøer, samt kunnskapsoverføring til andre virksomheter i gruppen.

Bærekraftig utvikling betyr:

«Utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov.»

Selskapene