Gå til innholdet

konsernet

Selskapene i FRØY-gruppen eies av Gåsø Næringsutvikling. Gåsø Næringsutvikling AS er et lokalt familieeid selskap med fokus på eiendom, marin og maritim virksomhet. Selskapet har hovedsete på Siholmen ved Sistranda, som er kommunesenteret på Frøya i Sør-Trøndelag.

I Frøy-gruppen inngår:
• Frøy Rederi AS – Brønnbåttjenester til havbruksnæringen
• Frøy Akvaservice AS – Mindre servicefartøy til havbruksnæringen
• Frøy Akvaressurs AS – Store servicefartøy til havbruksnæringen
• Frøy Vest AS – Servicefartøy til havbruksnæringen
• Frøy Eiendom AS – Eiendomsutvikling, bolig og næring

Oppdrag for havbruksnæringen er kjernevirksomheten i Frøy-Gruppen. Vi legger vekt på å ha kompetente og motiverte medarbeidere, riktig verktøy og utstyr, og ikke minst moderne og kraftige fartøy. Gode kundeopplevelser avhenger rett bemanning, rett fartøy, rett utstyr og godt planlagte arbeidsoppgaver. Vi ønsker en tett dialog med våre kunder, og derfor er alle våre nøkkelpersoner norsktalende.
leftQuoteIcon
Vårt eierskap og vår kompetanse er vår felles suksess
rightQuoteIcon
Helge Gåsø - Adm.Dir.

Selskapene