Gå til innholdet

Innovasjon

Viktige kilder til produktivitetsveksten i lakseoppdrett har vært innovasjoner på sentrale teknologiområder, økt kompetanse i alle deler av næringen, og bedre utnyttelse av stordriftsfordeler i flere ledd. Oppdrettsnæringen har en rekke utfordringer som har til felles at de krever høy kompetanse, forskning og innovasjon. Næringen konkurrerer globalt, og i økende grad med oppdrett i land med lave lønnskostnader. Den må innovere videre på områder som automatisering slik at verdiskapingen per sysselsatt øker ytterligere og næringen er konkurransedyktig sammenliknet med lavkosteksportørene. Lakseoppdrettsnæringen må innovere for å løse alvorlige utfordringer knyttet til fiskesykdommer, lakselus og marin råstoffavhengighet i fôr som hindrer den i å vokse videre.

Frøy-Gruppen jobber kontinuerlig med å utvikle sine tjenester i takt med næringens vekst og skiftende behov. I en tett dialog med våre kunder og leverandører driver vi produktutvikling og innovasjon slik at vi kan effektivisere de tjenester som etterspørres i dag, og ikke minst utvikle nye produkter for morgendagens behov.
leftQuoteIcon
Den beste løsningen er ikke funnet, alt vi gjør i dag skal være bedre enn i går 
rightQuoteIcon
Knut Reitan - Teknisk Sjef

Selskapene