Gå til innholdet

HMS

Frøy-Gruppen har som mål og være bransjeledende innen HMS-arbeid. Vi velger derfor å følge de strengeste krav, om de er selvpålagte, våre kunders krav, eller lovpålagte. Kvalitetssikring gjennom kontinuerlig revisjon av prosedyrer, kursing og kompetanseheving, avvikskontroll og oppfølging, samt aktivt helse, miljø og sikkerhetsarbeid skal føre oss til den høyeste bransjestandard.

Selskapet har strenge rutiner for rengjøring av fartøy og utstyr for å unngå spredning av smitte. Vi har jevnlig besøk av veterinærer som foretar kontroll for å sjekke at renholdet er tilfredsstillende.
leftQuoteIcon
Helse, miljø og sikkerhet i alt vi gjør
rightQuoteIcon
Nicole Salbuvik - Kvalitetssjef 

Selskapene