Gåsø Viking Frøy går på børs

FRØY skal børsnoteres

Gåsø Viking Frøy går på børs

FRØY skal børsnoteres

Nå kan du bli medeier i en verdensledende aktør innen akvaservicetjenester til oppdrettsnæringen.

Selskapet skal hente én milliard i ny egenkapital gjennom emisjon og salg av NTS-aksjer. Allerede nå kan du tegne aksjer, og fra 29. mars er det forventet at handelen av aksjene på Oslo Børs vil starte. Fiskeoppdrett er en av Norges kjerneindustrier. FRØY er en premissgiver for bærekraftig og lønnsom vekst. Nå kan du bli med på børsreisen til FRØY som er et ledende kompetansemiljøet og som opererer en moderne og framtidsrettet akvaservice-flåte.

FRØY ASA er en ledende leverandør av sentrale tjenester til oppdrettsnæringa. Med en operativ erfaringsbase over 20 år leverer selskapet installering og vedlikehold av oppdrettsanlegg, biologiske behandlinger, transport av levende fisk samt en rekke andre regelmessige tjenester i en oppdretters daglige virke. Selskapet disponerer i dag en flåte på 14 brønnbåter, 62 servicebåter og fire transportskip. I tillegg har selskapet et ekspansivt nybyggprogram som består av fem brønnbåter og åtte servicebåter med planlagt levering de neste to årene. Frøy har inngått lange kontrakter med solide motparter for alle nye brønnbåter og større servicefartøy.

– I løpet av de siste 20 årene har FRØY utviklet seg til å bli en markedsledende tjenesteleverandør til havbruksnæringa. Fremover ser vi flere veier for fortsatt vekst for FRØY, og mener en børsnotering av selskapet nå er et naturlig steg for å muliggjøre neste fase av selskapets utvikling, sier Helge Gåsø, administrerende direktør i FRØY.

Frøy har omtrent 670 ansatte fordelt på 13 lokasjoner langs Norges kyst – fra Haugesund i sør til Finnsnes i nord. Lokal tilstedeværelse og nærhet til kundene sørger for at Frøy for mange er den foretrukne leverandøren av akvaservicetjenester, og majoriteten av de kjente oppdretterne er på kundelisten.

Dagens FRØY er et resultat av en fusjon mellom Frøygruppen og NTS sine akvaserviceselskaper Norsk Fisketransport og NTS Shipping, samt NTS Management. Selskapet har frem til nå vært heleid av NTS ASA. NTS har et langsiktig eierperspektiv og har ambisjoner om å støtte FRØY i overskuelig framtid som majoritetseier.

– Vi ser fortsatt sterk etterspørsel av våre tjenester, og ser frem til å fortsette vårt harde arbeid for å møte behovene til våre kunder. Med støtte fra NTS som en langsiktig eier, er jeg trygg på at vi vil fortsette å være den foretrukne samarbeidspartner i en raskt voksende havbruksnæring, legger Gåsø til

FRØY går nå på børs og inviterer deg med som aksjonær.

Gullvimpel monteres

Nøkkelvilkår og tidslinje for tegning av aksjer og notering på Oslo Børs

Det offentlige tilbudet om tegning av aksjer skjer på følgende vilkår:

  • Minimum tegningsbeløp: Kr 10 500
  • Maksimum tegningsbeløp: Kr 1 999 999
  • Tegningsfrist: 25. mars 2021 kl. 16:30 for tegning av aksjer
  • Informasjon om endelig tildeling vil være tilgjengelig 26. mars 2021 for de med tilgang til investortjenester i VPS
  • Det er forventet at handelen av aksjene på Oslo Børs vil starte 29. mars 2021. Betalingsdato i det offentlige tilbudet er 29. mars 2021
  • Alle datoer og tidspunkter er med forbehold om endringer
  • Vennligst se prospektet for fullstendig beskrivelse av alle vilkår.
  • Prospektet inneholder i tillegg en oversikt over risikofaktorer som er vesentlige og spesifikke for utsteder og verdipapirene

Danske Bank, Nordea og Sparebank1 Markets er tilretteleggere for emisjon og børsnotering. Se her for mer informasjon og hvordan du går frem for å tegne aksjer.


«Frøy Hild» seiler i vesterled

Frøy Hild styrhus

«Frøy Hild» seiler i vesterled

FRØY vokser videre, og det nyeste tilskuddet til flåten setter kursen mot Island for sitt første oppdrag.

Hybridfartøyet «Frøy Hild» som er bygget i stål med lengde på 19,9 meter og en bredde på 10,6 meter er rigget for alle typer serviceoppgaver. Andreas Krogstad, salgs- og markedsansvarlig i FRØY, forteller at båten nå går rett fra verftet og ut i arbeid.

– Det vanlige er at vi bygger slike båter for spesifikke kontrakter. Men «Frøy Hild» er bygd på spekulasjon fordi vi forventer økt etterspørsel, og den går da også rett ut i arbeid, sier Krogstad.

Båten skal en snartur innom Frøya for en siste klargjøring, før ferden går videre til østsiden av Island der den skal jobbe for oppdrettsselskaper på sagaøya.

«Frøy Hild» er en del av det offensive nybyggprogrammet til verdens største akvaserviceselskap. Båten er designet av Møre Maritime i Kristiansund, og er bygget hos Sletta Verft i Aure kommune. Båten er søsterskipet til «Frøy Skuld» som har vært i drift i snart ett års tid.

Grønn miljøprofil

Båten er spesielt utviklet for avanserte og tunge havbruksoperasjoner. Det er lagt vekt på robuste og enkle løsninger for god HMS og driftsvennlighet.

– Stor propell, lettdrevet skrog og diesel-elektrisk løsning gir grønn miljøprofil og lavt drivstofforbruk, forteller Krogstad.

Det store arbeidsdekket på 120 m2 med verksted og servicerom samt lasterom på 50 m3, gir stor fleksibilitet for mange arbeidsoperasjoner. Broløsningen har en særskilt utformet operatørplass med god utsikt over hele arbeidsdekket og skipssiden, og bidrar til trygge arbeidsoperasjoner på dekk.

Foto: Sletta Verft

Byssa Frøy Hild
Frøy Hild
Frøy Hild Maskinrom

Stor ny avtale for FRØY

Stor ny avtale for FRØY

FRØY har inngått en 2,5-årsavtale med en stor norsk oppdretter, og skal bygge om offshoreshipet Scandi Texel til et spesialisert avlusningsfartøy.

Det er offshorefartøyet Scandi Texel fra Dof ASA som skal benyttes i den nye avtalen. Prosjektet, inkludert kjøp av båt, ombygging og montering av høykapasitets avlusingssystem, har en total investeringsramme på 182 millioner norske kroner. Fartøyet er forventet å settes i drift i løpet av august 2021.

– Vi ser på denne avtalen som en stor tillitserklæring og som en bekreftelse på vekstpotensialet i markedet, sier Helge Gåsø, administrerende direktør i FRØY.

Avtalen kommer i tillegg til Frøys pågående nybyggprogram. Frøy vil i løpet av tidsrommet 2021 – 2023 ta levering av seks nye brønnbåter og åtte nye servicefartøy.

Les mer om nybyggsprogrammet her


Corona

Koronasmitte på båt

Corona

Koronasmitte på båt

I dag er det påvist tre positive tilfeller av Covid-19 på brønnbåten Gåsø Viking, som jobber på oppdrag for Lerøy Midt AS. Båten er en del av akvaserviceselskapet Frøy sin flåte.

Smittekilden er kjent, og de tre personene det gjelder er satt i isolat på land. Resten av mannskapet på båten er satt i karantene. Videre håndtering og smittesporing blir gjort i samarbeid med kommuneoverlegen i Frøya kommune.

Mannskapet på båten har vært på i fire uker, og har hatt begrenset kontakt med omverden. Med bakgrunn i dette anser vi smittefaren å være lav. I henhold til vedtatte rutiner er båten nå i full nedvask og blir satt i karantene inntil neste operasjon.

For ytterligere informasjon kontakt:

Frøygruppen AS

Administrerende Direktør: Helge Gåsø tlf 901 01 101

Driftsdirektør Brønnbåt: Oddleif Wigdahl tlf 413 21 565 413 21 565


Frøy Fenris

FRØY legger ny notvaskebåt til sitt svært offensivt nybyggprogram

Frøy Fenris

FRØY legger ny notvaskebåt til sitt svært offensivt nybyggprogram

Skal vaske 14.000 oppdrettsnøter i 2021
– legger inn bestilling på enda en nybåt

FRØY oppjusterer notvaskevolumet for 2021 og signerer kontrakt med Kystteknikk på ny notvaskebåt. Verdens største akvaserviceselskap har nå totalt 13 fartøyer under bygging.

Serviceavdelingen i FRØY har i løpet kort tid signert tre langtidskontrakter innen notvasking og service. FRØY øker dermed notvaskevolumet til rundt 14.000 nøter i 2021. Halvparten av volumet er i Midt-Norge, om lag 4.000 i region nord og 3.000 i region vest.

Bestiller båt fra Kystteknikk

På bakgrunn av det økte notvaskevolum har Frøy Vest signert kontrakt med Kystteknikk AS på ny notvaskebåt (15×11,6 meter), som skal leveres i mars neste år. Båten er beregnet for et mannskap på fire, og får en betydelig batteripakke, dobbelt spylesystem og krankapasitet på 65 Tm. Båten vil først og fremst operere for eksisterende og nye kunder på Nordvest- og Sørvestlandet.

– Denne batterihybridbåten blir en av de mest effektive og miljøvennlige notvask- og servicebåtene, og vil sette er ny standard for denne type operasjoner i havbruk. En betydelig batteripakke vil føre til at en del av operasjonen kan utføres på ren strøm. FRØY er en ledende aktør innenfor det grønne skiftet, og vil bidra til at våre kunder får et lavest mulig miljøavtrykk, sier områdeleder Joar Gjerde.

Salg- og markedsansvarlig i FRØY, Andreas Krogstad, sier at kundenes krav til miljø, sikkerhet og effektivitet i operasjon står sentralt for konsernets utvikling av nye fartøy og teknologi.

– Vi jobber med produktutvikling i tett samarbeid med våre leverandører og har alle typer moderne notvaskeroboter i vår verktøykasse.

– Stadig flere kunder etterspør nå også andre tjenester i forbindelse med notvask. Vask av leppefiskskjul, rammetau, luseskjørt og utvendig vask av notposer er oppdrag vi oftere blir forespurt om. FRØY vasket de første nøtene tilbake i 2006. Mye har skjedd siden den gang og fram til i dag hvor frittflyvende spyleroboter med avansert ROV-teknologi er blitt den nye bransjestandarden, slår Krogstad fast.

13 båter under bygging

FRØY har en flåte på over 70 fartøyer som omfatter brønnbåter, ulike servicebåter og fraktebåter. Med signeringen av den siste nybyggavtalen med Kystteknikk, har FRØY totalt åtte servicefartøyer på sitt nybyggprogram, som også rommer fem brønnbåter.

– FRØY er verdens største akvaserviceselskap, med nærmere 700 dyktige fagfolk. For oss og våre kunder er det viktig at vi har en moderne flåte. Nybyggprogrammet tilsvarer nærmere 20 prosent vekst i dagens flåte, og styrker vår posisjon ytterligere, sier administrerende direktør Helge Gåsø i FRØY.

FRØY har fem brønnbåter under bygging. Fire av disse leveres i år. 3.200 kubikkeren REISA ble overlevert tidligere i januar. Den 83,2 meter lange og 30,9 meter brede GÅSØ HØVDING nå er sjøsatt i Tyrkia. I desember ble det kjent at FRØY inngår brønnbåtkontrakt med Cermaq Norway. Det er foreløpig ikke signert kontrakt på byggingen av denne, som får en lastekapasitet på 6.000 m3.

Nybygg Moen Marine
Frøys nye hurtiggående båt
Frøy Junior

FRØY byggeprogram servicebåt

Levering

Båt
Verft

Februar 2021

20x10,6 m enkeltskrogs servicebåt. Batterihybrid.
Sletta Verft

April 2021

15x7,5 m enkeltskrogs notvaskebåt.

Moen Marin

August 2021

15x11 m dykker- og servicekatamaran.

Sletta Verft

September 2021

15x11,6 m hybrid katamaran med dobbelt vaskesystem.

Kystteknikk Yards

Oktober 2012

15x12 m hyrid katamaran.

Sletta Verft

November 2021

15x5 m hurtiggående dykkerfartøy. Nullutslipp i dykkeroperasjon.

Skarsvåg Boats

November 2021

16x11 m katamaran.

Sletta Verft

Mars 2022

15x11,6 m hybrid katamaran, dobbelt vaskesystem.

Kystteknikk Yards


Havtrans

Fem nye brønnbåter under bygging

Havtrans

Fem nye brønnbåter under bygging

FRØY har fem brønnbåter under bygging. Fire av disse ferdigstilles i 2021.

3.200 kubikkeren REISA ble overlevert tidligere i januar. REISAs to nye søsterskip overleveres henholdsvis i 2. og 3. kvartal. GÅSØ HØVDING som nå ferdigstilles i Tyrkia, overleveres i sommer. En femte kontrahert brønnbåt leveres i 2022. FRØY har i tillegg åtte servicefartøyer på sitt nybyggprogram.

– FRØY er verdens største akvaserviceselskap, med nærmere 700 dyktige fagfolk. For oss og våre kunder er det viktig at vi har en moderne flåte. Nybyggprogrammet tilsvarer nærmere 20 prosent vekst i dagens flåte, og styrker vår posisjon ytterligere, sier administrerende direktør Helge Gåsø i FRØY.

To nye brønnbåtavtaler

Frøy Rederi og Måsøval har inngått en leiekontrakt på brønnbåten HAVTRANS. Samarbeidsavtalen innbefatter at Måsøval leier 3.200 kubikkeren i tre år fra 1. september 2021 og i 3 år. Partene skal samarbeide om driften. Administrerende direktør Helge Gåsø i FRØY er meget fornøyd med at Måsøval er kommet tilbake for et slikt samarbeide. Harry Osvald Hansen fra Måsøval ser også frem til samarbeidet for å få økt kapasiteten, ikke minst innenfor lusehåndtering.

Samtidig har Norsk Fisketransport signert en åtteårsavtale med opsjon med namdalsoppdretteren Midt-Norsk Havbruk på en 3.200 m3 med sylindriske fisketanker. Brønnbåten ÅSVÆRFJORD ferdigstilles ved New Havyard Ship Technology nå, og overleveres i september.

Sikrer kapasiteten

– Vi er glade for at vi nå sikrer oss nødvendig brønnbåtkapasitet. Vi har jobbet med Norsk Fisketransport over lang tid, og har gode erfaringer med både fartøy og mannskap. I en situasjon der behovene endrer seg raskt, har det vært viktig for oss å sikre en brønnbåtleverandør som er tett på oss og som kan løse utfordringer raskt og effektivt, sier daglig leder Frank Øren i Midt-Norsk Havbruk.

I desember ble det kjent at FRØY inngår ny brønnbåtkontrakt med Cermaq Norway. Det er foreløpig ikke signert kontrakt på byggingen av denne, som får en lastekapasitet på 6.000 m3.

 


Gåsø Høvding under bygging

Her er GÅSØ HØVDING på sjøen

Gåsø Høvding under bygging

Her er GÅSØ HØVDING på sjøen

Den nyskapende brønnbåten GÅSØ HØVDING er sjøsatt ved Sefine Shipyard i Tyrkia.

Den nye brønnbåten er 83,2 meter lang og hele 30,9 meter bred. Det fysiske formatet er nytt og innovativt i brønnbåtnæringen.

– Det finnes i dag ikke brønnbåter å sammenligne med. GÅSØ HØVDING tar brønnbåtnæringen enda et steg framover, sier driftsdirektør brønnbåt Oddleif Wigdahl i FRØY.

«Høvdingen» sjøsatt

Møre Maritime står bak designet av båten, mens Cflow leverer fiskepakken. De har samarbeidet tett med FRØY om det innovative brønnbåtprosjektet over lang tid.

– Kunden vår hadde behov en stor båt. Vi jobbet med flere ulike alternativer, men landet til slutt på denne. Design og fleksibilitet er slik kunden vår ønsker det, forteller prosjektleder Einride Wingan i FRØY.

I alt går seks FRØY-ansatte i skift på Sefine Shipyard i Tyrkia, hvor stålkuttingen til nybygget startet for ett år siden. Denne uka ble sjøsettingen av GÅSØ HØVDING gjennomført som en udramatisk «floatoff».

– Det er en god følelse å endelig få «Høvdingen» på sjøen, sier Wingan.

Godt samarbeid

– Samarbeidet med verft og underleverandører har vært god. I slike prosjekter møter en alltid på noen utfordringer, men de har ikke vært verre enn at de er blitt løst underveis. Nå er vi inne i utrustingsperioden. Det er mye som skal på plass, og det blir en hektisk periode framover, legger Wingan til.

GÅSØ HØVDING har et samlet brønnvolum på 7.500 kubikkmeter. GÅSØ HØVDING utrustes med undertrykkssortering og uttak av alle typer rensefisk, ferskvannsbehandling med gjenbruk, 12-linjers hydrolicer og et avansert og automatisert hygienesystem.

– FRØY er en krevende kunde, men vi har gode samarbeidspartnere både innenlands og i utlandet. Disse, og spesielt Møre Maritime og Cflow, har bidratt til å realisere dette prosjektet. Jeg vil også trekke fram at FRØYs medarbeidere har gjort en strålende jobb det siste året, til tross for de utfordringene pandemien har gitt med tanke på pendlingen mellom Norge og Tyrkia, sier Wingan.

Gåsø Høvding under bygging
Gåsø Høvding under bygging

Reisa ny båt levert til Frøy

3.200-kubikker overlevert fra Havyard

Reisa ny båt levert til Frøy

3.200-kubikker overlevert fra Havyard

En dag vi har ventet alt for lenge på

På overtid er brønnbåten REISA i dag overlevert til FRØY-rederiet Norsk Fisketransport.

I dag ble brønnbåten REISA overlevert fra Havyard til Norsk Fisketransport AS. Den nye brønnbåten er søsterskip til STEIGEN (byggeår 2017), NAMSOS (2015) og HAVTRANS (2014), er utrustet med sylindriske fiskebrønner og har en lastekapasitet på 3.200 kubikk.

– Dette er en gledens dag, og en dag vi har ventet alt for lenge på, sier Oddleif Wigdahl, driftsdirektør brønnbåt i FRØY.

REISA er designet med stor kapasitet for lukket og smittevennlig transport og har dobbelt system for avlusing med både ferskvannsbehandling og Hydrolicer-avlusning.

Utfordrende

Wigdahl innrømmer at byggingen av REISA har vært utfordrende. Etter planen skulle brønnbåten vært overlevert i juni i fjor. Men underveis har verftet slitt med både økonomiske utfordringer og periodevis nedstenging som følge av koronapandemien.

– Nå skal endelig REISA få gjøre det den er bygget for, sier Wigdahl.

REISA går rett inn i en langsiktig kontrakt med Lerøy Aurora.

Innen kort tid setter båten kurs mot kunden i nord. Et entusiastisk mannskap har vært til stede på verftet gjennom hele innspurten, og ser fram til å ta arbeidsjernet i bruk.

– Vi har gjennom flere år vært tett på utviklingen av dette brønnbåtdesignet sammen med Havyard, og REISA gir både oss og kunden trygghet for fleksible, effektive og skånsomme brønnbåttjenester i årene som kommer, sier nybyggansvarlig Børge Lorentzsen i FRØY.

FRØY utvider i løpet av 2021 sin samlede brønnbåtflåte med fire nybygg, deriblant 7.500-kubikkeren Gåsø Høvding som blir verdens største.

 

 


Silver Lake

Nå gjenoppstår FOLLA som fleksibel multipurpose fiskefôrbåt

Silver Lake

Klart at Silver Lake skifter eier, bygges om og endrer navn:

Nå gjenoppstår FOLLA som
fleksibel multipurpose fiskefôrbåt

FRØYs fraktebåtrederi investerer i unikt multipurpose fiskefôrbåt-konsept. Rederiet har signert kjøpekontrakt og flagger hjem reeferfartøyet Silver Lake, som får navnet FOLLA.

Kjøpsavtalen med rederiet Silver Sea AS ble gjennom nyttårshelgen ferdigforhandlet. Dermed skifter det 80 meter lange reeferfartøyet (kjøle- og fryseskip) Silver Lake nå eier. Partene ønsker ikke å kommentere avtalt kjøpesum.

Med kjøpet vil kystfolket få gjensyn med et kjent og kjært navn. Båten får nemlig navnet FOLLA, og blir oppkalt etter godsrutebåten som i fjor ble tatt ut av drift etter mange års trofast tjeneste for mange norske kystsamfunn.

Multipurpose fôrbåt

Nye FOLLA skal etter planen bygges om til en multipurpose fôrbåt. Det vil si at det skal monteres et moderne losseanlegg om bord, og vil dermed få samme fleksibilitet som sterkt ettertraktede Rotsund.

– Ombyggingen av Rotsund med et moderne, effektivt og skånsomt losseanlegg for fiskefôr har blitt veldig godt mottatt. Vårt profesjonelt bemannede multipurpose fraktekonsept er på rekordtid blitt svært ettertraktet, og vi har rett og slett behov for å øke kapasiteten, sier Bjarne Johannessen, driftsdirektør fraktebåt i FRØY.

Flagger hjem

Silver Lake er bygget på Sunnmøre i 2007 for Eimskip, som var det største rederiet på Island. Bergensrederiet Silver Sea AS tok i 2009 over driften av datidens verdens mest avanserte kjøl- og fryseskip.

Fartøyet har en samlet lastekapasitet på 2.500 tonn med kjøl- og frysekapasitet i alle lasterom. Silver Lake er også utstyrt med sideport og palleheiser, samt en 50 tonns tungløftkran. Fartøyet seiler i dag under færøysk flagg.

– Vi ønsker å bidra til å styrke de viktige marine og maritime næringene i Norge, og kommer til å flagge hjem fartøyet, sier Bjarne Johannessen.

Nøkkelinfo

Type: Kjøl- og fryseskip

Byggeår: 2007

Lengde: 79,99 meter

Bredde: 16,02 meter

Lastekapasitet: 2.500 tonn


Cermaq Norway Brønnbåt

Norsk Fisketransport AS skal levere 6.000-kubikker til Cermaq Norway

Cermaq Norway Brønnbåt

Norsk Fisketransport AS skal levere
6.000-kubikker til Cermaq Norway

Norsk Fisketransport AS og Cermaq Norway har inngått en femårig timecharter-avtale på brønnbåt med lastekapasitet på 6.000 m3.

 

Norsk Fisketransport og Cermaq Norway har inngått enda en brønnbåtavtale. Timecharteravtalen (TC) gjelder et 6.000 m3 fartøy med sirkulære fisketanker for optimal fiskevelferd, og har en varighet på fem år med opsjon på ytterligere 2+2 år.

– Vi har gjennom flere år hatt et svært godt samarbeid med Cermaq Norway, og er takknemlig for at selskapet viser oss fornyet tillit gjennom denne avtalen. Vi er klare for å ta nye steg i utviklingen av morgendagens bærekraftige brønnbåtteknologi og -tjenester sammen med våre egne og kundens dyktige medarbeidere, sier daglig leder Oddleif Wigdahl i Norsk Fisketransport AS.

Cermaq Norway forlenger

Det er foreløpig ikke signert avtale med verft om byggingen av den nye brønnbåten, som skal være klart til å settes i drift første halvår 2023. Investeringen vil bli finansiert med konsernets egen kontantbeholdning og banklån. Fra før av drifter Norsk Fisketransport to brønnbåter på henholdsvis 3.200 og 1.500 m3 på kontrakter for Cermaq Norway.

– Cermaq er fornøyde med å lande en ny avtale som skal dekke vårt kapasitetsbehov både når det gjelder slakteføring, smolttransport og avlusing, sier regiondirektør i Cermaq Norway, Snorre Jonassen.

– Vi kjenner Norsk Fisketransport godt fra før, og er fornøyde med å utvide og fortsette samarbeidet. Erfaringene våre med Norsk Fisketransport er at samarbeidet med skip og mannskap fungerer veldig bra, og gjør at vi har tro på at vi også nå vil få en båt som vil fungere godt, sier Jonassen

Samtidig med inngåelsen av den nye timecharteravtalen på 6.000-kubikkeren har Cermaq Norway utløst opsjonen på to års forlengelse av den femårige timecharteravtalen på brønnbåten «Steigen» som har en lastekapasitet på 3.200 m3.

Verdens største

Brønnbåtrederiet Norsk Fisketransport (NFT), heleid av Frøygruppen AS (FRØY), har ytterligere tre brønnbåter under bygging ved Havyard Ship Technology AS – alle tre med sirkulære fisketanker og en lastekapasitet på 3.200 m3. Planlagt levering er henholdsvis januar, mai og september 2021.

NFTs søsterselskap Frøy Rederi AS vil til sommeren 2021 få overlevert brønnbåten Gåsø Høvding på 7.500 m3, som blir verdens største. Rederiet har også kontrahert en 4.500 m3 brønnbåt med forventet overlevering sommeren 2022.

FRØY er verdens ledende totalleverandør av fartøytjenester til havbruksnæringen. FRØY Brønnbåt har om lag 220 ansatte og drifter i dag til sammen 13 brønnbåter, hvorav én på bareboat-avtale. Oddleif Wigdahl er Driftsdirektør Brønnbåt i FRØY, som operer langs norskekysten fra og med Møre til og med Finnmark i nord, samt Skottland og Irland.