FRØY FIGHTER BEHANDLINGSBÅT

Frøy med gode tall første kvartal

FRØY FIGHTER BEHANDLINGSBÅT

Frøy med gode tall første kvartal

25. mai presenterte Frøy ASA kvartalsrapporten for første kvartal 2022. Kvartalsrapporten viser at Frøy fikk en EBITDA på 112 millioner kroner i første kvartal 2022, sammenlignet med 84 millioner samme periode i fjor.

Omsetningen i første kvartal var 431 millioner kroner, sammenlignet med 356 millioner i samme periode i 2021. Driftsresultatet var 20 millioner kroner (11 millioner i 2021).

Første kvartal er lavsesong, og preget av redusert aktivitet og vedlikehold av flåten. Lave sjøtemperaturer medfører sesongmessig lavere etterspørsel etter våre tjenester.

– Vi opplevde en normal sesongmessig nedgang i kvartalet, mens etterspørselen etter ny kapasitet og kontrakter har holdt seg høy. I løpet av kvartalet har vi forhandlet frem flere avtaler og gjennomført viktige milepæler som legger til rette for fortsatt vekst i årene som kommer, forteller Tonje Foss, adm.dir. i Frøy ASA.

I kvartalsrapporten kommer det frem at ordreboken er på 6,0 milliarder kroner, fordelt på 3,5 milliarder kroner i faste forpliktelser og 2,5 milliarder kroner i opsjoner, sammenlignet med 6,5 milliarder kroner samme periode i fjor.

– Vi ser at de positive underliggende markedstrendene fortsetter, drevet fram av oppdrett på mer utsatte lokasjoner, større oppdrettslokaliteter, nye forskrifter og ESG-krav. Vårt fokus er lønnsom vekst basert på vårt minstekrav om en egenkapitalavkastning på 10–18 prosent, legger Tonje Foss til.

Les hele kvartalsrapporten her.


Signerer kontrakt på sin femte brønnbåt fra Sefine Shipyard

Signerer kontrakt på sin femte brønnbåt fra Sefine Shipyard

FRØY har i dag signert kontrakt på bygging av en ny 4.500 m3 brønnbåt ved Sefine Shipyard. 

Dette blir den femte brønnbåten som FRØY bygger ved det tyrkiske skipsverftet Sefine Shipyard. To er levert og satt i drift, blant annet Gåsø Høvding – en av de største brønnbåtene som noen gang er bygget. Ytterligere to brønnbåter er under bygging, deriblant 4.500 kubikkeren Gåsø Odin som ferdigstilles andre halvår i år. 

– Brønnbåten vi nå har signert byggekontrakt på, blir søsterskip av Gåsø Odin og den femte brønnbåten vi bygger ved tyrkiske Sefine Shipyard, sier Oddleif Wigdahl, driftsdirektør brønnbåt i FRØY. 

Nybygget får en lengde på 85,4 meter, en bredde på 20 meter og et lastevolum på 4.500 kubikkmeter. Fartøyet baserer seg på det velkjente designet som FRØY har utviklet i samarbeid med Møre Maritime. 

– Båten får det siste innen teknologi for skånsom transport av fisk og best mulig biosikkerhet for miljøet rundt oss. Båten klargjøres med avlusningssystem og utstyres også med DP-system, batterisystem og dieselelektrisk drift, sier Wigdahl. 

Fiskeutstyrspakken er basert på lukket teknologi og oppfyller dagens og framtidens krav til fiskevelferd når det gjelder både sirkulasjon, oksygenering, filtrering, UV og RSW-nedkjøling. Båten har også undertrykkssortering med uttak av alle typer rensefisk, og rene og glatte brønnflater som optimaliserer det automatiske vaskeanleggets hygieneresultater.

Byggeperioden er beregnet til 24 måneder fra kontraktsinngåelse, og overlevering av det nye fartøyet til FRØY vil dermed skje 2. kvartal 2024. 


Frøy bygger kompetanse for framtiden med offensiv satsing på lærlinger

Frøy bygger kompetanse for framtiden med offensiv satsing på lærlinger – nå er de kåret til Årets Maritime Lærebedrift

Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse (SNMK) deler hvert år ut prisen «Årets Maritime Lærebedrift». Prisen går til bedrifter som gjør en særlig innsats for rekruttering til sjømannsyrket. I år går prisen til Frøy.

– Vi er veldig stolte av å motta årets opplæringspris. Vi er glade for at vi har muligheten til å gi unge talenter en start på karrieren sin om bord på våre skip. Ved å ta inn mange lærlinger bygger vi kompetanse for framtiden. Dette er noe av det viktigste vi gjør, sier Tonje Foss, administrerende direktør i Frøy.

Prisen ble overrakt på Haugesundkonferansen av Vidar Ulriksen, statssekretær i Nærings- og Fiskeridepartementet.

– Med sin innsats for å rekruttere og lære opp unge talenter, ivaretar Frøy et viktig samfunnsansvar som bedrift. Maritim kompetansebygging og nyrekruttering er avgjørende for å sikre næringens fremtid. Her ligger Frøy i front, sa Ulriksen ved overrekkelsen.

 

Norges største kompetansemiljø innen akvaservice

Frøy ASA er Norges største kompetansemiljø innen akvaservice. Konsernet er totalleverandør av fartøystjenester og har i dag over 700 ansatte og 80 fartøyer. Selskapet har 13 kontorer langs hele kysten – fra Haugesund til Storslett. I 2021 hadde Frøy 64 maritime lærlinger og 14 kadetter under opplæring. Tonje Foss forteller at det er en klar strategi å bruke lærlinger som rekrutteringsarena – samtidig som det ivaretar samfunnsoppdraget om å bidra til arbeidsplasser for unge.

– Vi har som mål å ha de dyktigste og mest engasjerte mannskapene i bransjen. Til det trenger vi engasjerte elever på ulike blå utdanningsretninger. For å gjøre maritime og marine utdanningsretninger så attraktive som mulig, er det vårt ansvar for å stille et betydelig antall lærlingplasser til rådighet, sier Foss. 

Denne satsingen fremhever juryen i sin begrunnelse også.

– Frøy tar rollen som opplæringsbedrift på alvor. Administrasjonen på land og offiserene om bord samarbeider tett om hvordan opplæringen ivaretas. Det har vært en suksess, sier Morten Kveim, styreleder i Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse.

 

Fra lærling til kaptein

Tonje Foss forteller at Frøys ambisjon er at de kan rekruttere inn så mange som mulig av lærlingene i faste stillinger etter hvert, og aller helst at de kan få en karriere innen konsernet.

– Vi har i dag flere fast ansatte som har startet karrieren i Frøy med utplassering i ungdomsskole og videregående – og som siden har tatt gradene fra lærling til lederstillinger om bord i båtene, sier Foss.

En av lærlingene i Frøy er Iver Nyborg Enge. Han har læretiden sin på brønnbåten Viknatrans, noe han synes er svært givende.

– Det er et fantastisk arbeidsmiljø om bord. Folk er opptatt av å gi god og grundig opplæring uansett arbeidsoppgaver, forteller Nyborg Enge. Han trives veldig godt og ser for seg å bli mange år i rederiet.

Lærlig Iver Nyborg Enge mottok prisen på vegne av Frøy sammen med Knut Storø.

Fokus på aktiv rekruttering

En som har vært med hele veien fra lærling til kaptein er Lasse Sørheim. Han startet som lærling i 2009, før han ble kadett. I dag er han kaptein for Iver og de andre om bord på Viknatrans. Han forteller om en spennende utvikling fra da han var lærling til dagens organisasjon.

Frøy jobber i dag aktivt med å rekruttere ny kompetanse. Selskapet deltar på både utdanningsmesser og andre relevante arenaer, og jobber tett med de forskjellige opplæringskontorene innen maritime og blå fag. Skolebesøk er også en viktig arena for selskapet. Lasse Sørheim forteller at dette er en stor omdreining siden han var lærling.

– Da jeg begynte som lærling var jeg en av få lærlinger i organisasjonen, så utviklingen har vært stor og meget bra, forteller Sørheim. Han har en klar oppfordring til ungdommer som ønsker å gjøre karriere innen det maritime:

– Bli med ombord, vis interesse og engasjer deg i arbeidshverdagen, så kommer du langt, sier Sørheim.

Dette er en oppfordring Tonje Foss deler. Hun opplever at nysgjerrigheten rundt næringen er økende fra ungdom. Hver vår og høst har det i normalår «mønstret på» utplasseringselever på rederiets fartøyer. Utplasseringselevene har kommet fra både ungdomsskole, videregående og høyere fagskole. Foss gleder seg over at de etter noen års pandemipause kan invitere interesserte ungdommer om bord igjen.

– For oss er det helt naturlig å åpne opp for utplasseringselever som ønsker å gjøre seg kjent med næringa og med Frøy som selskap. Vi trenger at engasjerte ungdommer utdanner seg til våre viktige, blå næringer i mange, mange år framover, avslutter Foss.


Vekst i inntekter, driftsresultat og kontraktsbacklog

Vekst i inntekter, driftsresultat og kontraktsbacklog

Totale inntekter økte i 4. kvartal 2021 med mer en 40 prosent sammenlignet med 4. kvartal 2020.

FRØYs rapport for fjerde kvartal 2021 dokumenterer en sterk operasjonell vekst for verdens største integrerte akvaserviceselskap. Ikke minst bidro leveransene av nye brønnbåter til at FRØYs samlede driftsinntekter økte til 561 millioner kroner, fra 399 millioner kroner i fjerde kvartal 2020. To nye brønnbåter ble levert i løpet av 4. kvartal – deriblant verdens største, MS Gåsø Høvding. Fartøyene går inn i langtidskontrakter med store norske havbruksselskaper. 

– Samtidig med at vi satte to nye og moderne brønnbåter i drift, solgte vi den 20 år gamle brønnbåten MS Veidnes. Det er i tråd med vår strategi om å tilby en effektiv flåte med et så lavt karbonfotavtrykk som mulig, sier administrerende direktør Tonje Foss. 

FRØY har intensivert sitt bærekraftarbeid. Fra og med årsrapporten for 2021, vil selskapet også starte å rapportere på sitt miljøfotavtrykk. I løpet av de neste to årene vil Frøy ta levering av 2 nye brønnbåter og 8 nye service fartøy hvor det er investert betydelige summer for å redusere karbonfotavtrykket på flåten.

– Vi forhandler nå med flere verft om bygging av ytterligere to nye brønnbåter. Samtidig har vi signert kontrakter på bygging av to nye, større servicebåter som skal leveres i 2023, opplyser Foss.

FRØY fikk i fjerde kvartal 2021 et driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) på 260 millioner kroner, mot 166 millioner kroner i samme kvartal 2020. 

Ved utgangen av 2021 hadde FRØY ASA en ordrereserve tilsvarende 6,2 milliarder kroner.


Ansatte i arbeid Frøy

Møt FRØY på YOU 2022 – den digitale yrkes- og utdanningsmessa for Hitra og Frøya.

Ansatte i arbeid Frøy

Møt FRØY på YOU 2022 – den digitale yrkes- og utdanningsmessa for Hitra og Frøya.

Frøy har lang erfaring som lærebedrift og høyt fokus på rekruttering. I dag har Frøy 79 lærlinger fordelt langs hele kysten. I disse dager lyses årets lærlingeplasser ut, og Frøy ønsker å tiltrekke seg engasjerte ungdommer som ønsker en yrkesvei innen havbruk.

– YOU 2022 er en viktig rekrutteringsarena for Frøy der vi vil vise hvilke muligheter som finnes, forteller Nina Larsen, mannskapsansvarlig i Frøy.

Hun legger til at Frøy kan tilby relevant erfaring innen akvakultur som gir en uvurderlig kompetanse for de som ønsker en karriere på servicebåt og brønnbåt. Etter endt læretid vil du ha gode praktiske og teoretiske kunnskaper innenfor faget ditt.

– For oss er det viktig å bidra til at våre ungdommer blir klar over hvilke muligheter som finnes, og at vi kan tilby dem relevant erfaring. Det handler om rekruttering og næringslivets langsiktige behov. Næringslivet i regionen vår roper etter ungdommenes kompetanse, derfor er det viktig at vi legger til rette for at flest mulig tar en utdanning som er relevant for å skaffe denne kompetansen, sier Larsen.

Alle som fullfører lærlingetiden i Frøy har mulighet til å søke om fast stilling.

Les mer om messen og se filmer her.


Kom på innsiden av verdens største brønnbåt

Kom på innsiden av verdens største brønnbåt

Nå har brønnbåten Gåsø Høvding, som flere har omtalt som verdens største, kommet til Norge. De neste dagene skal båten gjennomgå tekniske kontroller før den blir overlevert fra Frøy til Lerøy Midt.

Den nye brønnbåten er 83,2 meter lang og hele 30,9 meter bred. Det imponerende formatet er nytt og innovativt i brønnbåtnæringen. Selv om båten er bygget i Tyrkia, står det mange norske leverandører bak byggingen. 

– Vi er stolte av å bidra til verdiskaping i distriktene. Den siste måneden har vi levert tre nye båter. To er bygd på norske verft, mens det på Gåsø Høvding har vært med flere norske underleverandører, forteller Oddleif Wigdahl, driftsdirektør brønnbåt i Frøy. 

Wigdahl legger til at alle selskapene har hatt et godt samarbeid med Frøy om det innovative brønnbåtprosjektet over lang tid. 

– En mektig og flott båt 

Daglig leder i Lerøy Midt, Harald Larssen, fikk sett seg omkring om bord i båten da den lå til kai i Kristiansund. Han likte det han fikk se, en mektig og flott båt, som er spesialbygd for Lerøy Midt.

– Dette har vi ventet på, og vi er veldig spente på å se den i drift. Førsteinntrykket er bra, og vi gleder oss til å ta i bruk båten, sier Larssen.

Larssen forteller at Gåsø Høvding allerede søndag starter jobben med å frakte slaktefisk. Båten har et samlet brønnvolum på hele 7.500 kubikkmeter. Brønnbåten er utrustet med undertrykkssortering og uttak av alle typer rensefisk, ferskvannsbehandling med gjenbruk, 12-linjers hydrolicer og et avansert og automatisert hygienesystem.

– Det blir spennende å få tatt den i bruk, sier Larssen om båten som kan laste mer enn 1.000 tonn fisk i timen, noe som gjør den miljøvennlig og økonomisk, fordi den kan behandle og frakte mer fisk på mindre seilingstid.

Bygd for positiv fiskevelferd

Den høye lastekapasiteten bidrar positivt til fiskevelferd, fordi operasjoner kan gjennomføres raskere og utsetter fisken for mindre stress.

– Det store dekksarealet gjør båten til en optimal, fleksibel og trygg arbeidsplattform. Alt er lagt til rette for best mulig og skånsom behandling av fisken, avslutter Wigdahl.


Mektige Gåsø Høvding overlevert til FRØY

Mektige Gåsø Høvding overlevert til FRØY

Gåsø Høvding er så stor at den har plass til et rutefly om bord. I dag ble brønnbåten som flere har omtalt som verdens største overlevert fra verftet Sefine Shipyard i Tyrkia til FRØY.

– Dette er en stor dag for oss i FRØY. Denne båten er helt unik, og det finnes ikke brønnbåter å sammenligne med. Med Gåsø Høvding tar brønnbåtnæringen et nytt steg framover, sier Oddleif Wigdahl, driftsdirektør brønnbåt i FRØY.

Den nye brønnbåten er 83,2 meter lang og hele 30,9 meter bred. Det imponerende formatet er nytt og innovativt i brønnbåtnæringen. Møre Maritime står bak designet, mens Cflow leverer fiskepakken. Selskapene har samarbeidet tett med FRØY om det innovative brønnbåtprosjektet over lang tid. Nå skal båten ut til en stor norsk oppdrettsaktør.

– Kunden vår hadde behov for en stor båt. Vi jobbet med flere ulike alternativer, men landet til slutt på denne. Design og fleksibilitet er slik kunden vår har ønsket det, forteller Einride Wingan som har vært prosjektleder for FRØY.

Gåsø Høvding har et samlet brønnvolum på hele 7.500 kubikkmeter. Brønnbåten er utrustet med undertrykkssortering og uttak av alle typer rensefisk, ferskvannsbehandling med gjenbruk, 12-linjers hydrolicer og et avansert og automatisert hygienesystem.

– Båten er bygd for høy kapasitet, og kan laste mer enn 1.000 tonn fisk i timen. Det gjør den miljøvennlig og økonomisk, fordi den kan behandle og frakte mer fisk på mindre seilingstid, forteller Wigdahl.

Den høye lastekapasiteten bidrar positivt til fiskevelferd, fordi operasjoner kan gjennomføres raskere og utsetter fisken for mindre stress.

– Det store dekksarealet gjør båten til en optimal, fleksibel og trygg arbeidsplattform. Det er plass til å parkere et rutefly om bord. Det forteller litt om dimensjonene, avslutter Wigdahl.


Servicebåten Frøybrand overlevert til FRØY

Servicebåten Frøybrand overlevert til FRØY

I dag ble servicebåten «Frøybrand» overlevert til FRØY fra Sletta Verft. Dette er fjerde båt i en serie med katamaraner som FRØY og Sletta har utviklet sammen over flere år.

«Frøybrand» er en 15 meter katamaran, og følger i kjølvannet til sine søsterskip «Frøysund», «Frøy Neptun» og «Frøy Junior». Ytterligere to båter, «Frøy Senja» og «Frøybas», blir levert fra Sletta til FRØY innen kort tid.

– Vi er stolte over denne båten. Det er nok den beste båten vi har bygd i denne klassen, mener daglig leder Kåre Sletta i Sletta Verft. Verftet som fyller 75 år i år har fulltegna ordrebøker de neste to årene og ser lyst på framtida. Ei framtid som også involverer flere samarbeid med FRØY:

– Samarbeidet med FRØY har alltid vært veldig bra, og det håper vi vil fortsette i mange år til. Straks er to nye båter klare for overlevering og vi tror rederiet vil bli godt fornøyd med båtene, sier Sletta.

Sander Slotterøy, driftskoordinator i FRØY, forteller at den nye servicebåten skal operere i spotmarkedet, men er åpen for faste kontrakter hvis noen har behov for det.

– Her har vi fått en veldig allsidig båt som kan ta på seg alt av oppdrag. Vi er godt fornøyde med de andre båtene i samme serie. Dette er velutprøvde bygg som kan brukes til både dykking, ringvask og sleping. Vi tar alt av oppdrag. Ingenting er for lite og ingenting er for stort, forteller Slotterøy, som legger til at de har fått på plass et erfarent og allsidig mannskap med forskjellig erfaring, så han er sikker på at kundene vil nyte godt av tjenestene til den nye båten.

En av de erfarne er fartøysleder Kenneth Olsen. Etter mange år i FRØY har han de siste årene jobbet for Mowi. Nå er han tilbake der han hører hjemme, og hans første oppdrag med «Frøybrand» blir symbolsk nok å vaske ringer på lokaliteten han jobbet på for Mowi.

– Jeg og resten av mannskapet gleder oss veldig mye til å komme i gang. Vi er veldig motivert til å ta på oss alle mulige oppdrag, uansett hvor det er, forteller Olsen. Han forteller om en båt med veldig gode bo- og arbeidsforhold. Med topp fasiliteter, fire lugarer om bord,og det beste og meste av utstyr til å utføre alle typer oppdrag. 

– Vi kan ta på oss svært varierte oppdrag. Vi er godt utrustet til fortøyningsarbeid, notarbeid, ROV-inspeksjon, sleping, frakt, og det som måtte være. Vi er en svært løsningsorientert gjeng om bord. Båten har allerede fått mange spennende oppdrag, og vårt første oppdrag blir ringspyling. Blant annet har vi en ny og spesialutviklet vasker, som det blir svært spennende å ta i bruk, forteller Olsen.


Tonje Foss Ny administrerende direktør i Frøy

Ny administrerende direktør i FRØY ASA

Tonje Foss Ny administrerende direktør i Frøy

Ny administrerende direktør i FRØY ASA

Tonje Foss er ansatt som ny administrerende direktør i FRØY ASA. Foss tiltrer i løpet av første kvartal 2022, og etterfølger Helge Gåsø. 

Tonje Foss kommer fra stillingen som strategidirektør i Enova. Fra 2017 til 2020 var hun regiondirektør i Atea for region Nord. Hun har 19 år erfaring fra oljebransjen fra ulike stillinger og selskaper, blant annet Kværner, Schlumberger og Aker BP. Foss har erfaring fra styret i styrer i Det Norske Oljeselskap og SalMar, og er i dag styremedlem i Sparebank 1 SMN.

– Jeg er veldig spent på å bli betrodd muligheten til å lede FRØY inn i neste utviklingstrinn. Selskapet har en sterk konkurranseposisjon og en unik operativ plattform med nesten 700 dedikerte ansatte. Jeg ser frem til å videreutvikle FRØYs sterke posisjon, til å skape verdier og arbeidsplasser i lokalsamfunn langs norskekysten og til fortsette å bygge det verdensledende akvaserviceselskapet, sier Tonje Foss.

Helge Gåsø vil fortsette som aktiv medeier i selskapet, og vil ta en posisjon i styret etterhvert. Han er fornøyd med å funnet sin etterfølger i Foss.

– Tonje Foss kommer med mer enn 20 års bransjeerfaring fra oljebransjen, IT-bransjen, og som strategisk rådgiver innen grønne bransjeløsninger. Som langsiktig aksjonær og gründer av FRØY tror jeg det tiden er inne for å overlate roret til en ny kaptein, som kan sørge for at selskapet fortsetter å levere vekst og verdiskaping for sine aksjonærer, sier Gåsø.

– Vår ambisjon er å være den ledende og foretrukne leverandøren av effektive ogbærekraftige vanntjenester. Tonje Foss har beviselig merittliste og verdifull erfaring som trengs for å lede FRØY i årene som kommer, legger han til.

Styreleder i FRØY ASA, Svein Sivertsen, er også godt fornøyd med å ha fått med Foss på laget, og mener selskapet er i trygge hender.

– Tonje Foss har en solid strategisk og operativ merittliste. Hennes bakgrunn styrker ledergruppen i FRØY med kompetanse og erfaring som vil være svært relevant for selskapet de neste årene, sier Svein Sivertsen.


«Åsværfjord» overlevert til FRØY

«Åsværfjord» overlevert til FRØY

Torsdag overtok FRØY den sjette og foreløpig siste brønnbåten i Havtrans-serien fra Havyard
Leirvik.

«Åsværfjord» følger i kjølvannet til sine søsterskip «Kristiansund», «Reisa», «Steigen», «Namsos» og «Havtrans», og er utrustet med sylindriske fiskebrønner. De runde tankene gjør at båten kan frakte mer fisk med fiskevelferd i særklasse.

– Vi har lang og god erfaring med at dette designet bidrar til at fisken unngår unødig stress om bord. Dessuten er skroget utformet slik at båten går lett og reduserer både utslipp og kostnader til drivstoff, sier Oddleif Wigdahl, driftsdirektør brønnbåt i FRØY.

«Åsværfjord» har en lastekapasitet på 3.200 kubikkmeter og er designet med stor kapasitet for lukket og smittevennlig transport samt dobbelt system for avlusing med ferskvann og Hydrolicer. Båten har fått langtidskontrakt med et større norsk havbruksselskap, og går rett ut i arbeid.

Norwegian Electric Systems har levert automasjons- og elektriske kraftsystemer samt broløsningen i den nyutviklete totalintegrerte Raven-broen. Norwegian Greentech har levert rensesystemer for ballastvann mens Hav Design har stått for designet.