Frøy med rekordtall

Frøy med rekordtall

I dag presenterte Frøy ASA kvartalsrapporten for tredje kvartal 2022. Kvartalsrapporten viser at Frøy har sin høyeste kvartalsinntekt og driftsresultat noensinne i tredje kvartal.

– Jeg er glad for de gode resultatene både i brønnbåt- og servicesegmentet dette kvartalet, sier Tonje Foss, administrerende direktør i Frøy.

– Til tross for høy inflasjon og økte drivstoffpriser forbedrer vi både topplinjen og driftsresultatet. Vi jobber hardt for å levere kontinuerlige forbedringer til våre kunder. Jeg er stolt over det gode arbeidet alle våre ansatte legger ned hver eneste dag, legger hun til.

Frøy økte omsetningen til 614 millioner kroner i kvartalet – fra 457 millioner kroner i tredje kvartal i fjor. Driftsresultatet før avskrivninger, ekskludert gevinst ved salg av eiendeler, endte på 197 millioner kroner, mot 183 millioner kroner i samme periode i fjor. Frøy har en ordrebok ved utgangen av september på 6,2 milliarder kroner inkludert opsjoner. Forslaget på grunnrenteskatt har foreløpig ikke hatt innvirkning på resultatene.

– Hittil har aktiviteten holdt seg høy og på linje med normal sesongvariasjon. Likevel er det slik at de stansede investeringene i nye smoltanlegg, slakteanlegg og annen oppdrettsinfrastruktur trolig vil påvirke fremtidig vekst i Norge også innenfor våre segmenter, dersom de ikke gjenopptas, sier Foss.


Markerte byggestart for ny brønnbåt

Hakan Hyamli (fra venstre), verftsdirektør Süleyman Akın Tuzcuoglu og prosjektleder Ömer Ilbay fra Sefine Shipyard sammen med Frøys stedlige medarbeidere Tomas Bjørstad, Håvard Volden og Knut Kristiansen under den høytidelige stålkutterseremonien.

Markerte byggestart for ny brønnbåt

Med en høytidelig stålkutteseremoni ble byggestart for vår neste 4.500-kubikker markert ved det tyrkiske verftet Sefine Shipyard.

Stålkutteseremonier er vanlig ved verft i mange land. Ved det tyrkiske skipsverftet Sefine har det vært festdag og rød løper ved oppstart av alle våre nybygg, og det var intet unntak ved byggestart på vår foreløpig siste signering med verftet nå i september.

– Denne gang var det byggestart på en ny 4.500-kubikker som ble høytidelig markert. Dette blir søsterskip av Gåsø Odin og skal etter planen overleveres i andre kvartal 2024, sier Oddleif Wigdahl, driftsdirektør brønnbåt.

Kaptein Tomas Bjørstad er en sentral del av prosjektets stedlige nybyggteam i Tyrkia, og tok del i den høytidelige stålkutteseremonien. De andre i nybyggerteamet er Einride Wingan, Helge Øyen, Håvard Volden, Knut Kristiansen og Gjermund Solbakken.

– I seremonien blir en stålbit kuttet i nybyggets form, signert av de som skal bidra i prosjektet og som er til stede. Det signerte stålkuttet blir innrammet og henges opp på utstilling hos verftet, forklarer Bjørstad.

I Tyrkia er seremonidagen en høytidelig festdag med rød løper, samtidig som et trykk på startknappen på stålkuttermaskina skjærer av første stålet til båten.

Nybygget blir søsterskip til Gåsø Odin.

Frøy har landet langtidskontrakter på 200 millioner kroner for effektive og bærekraftige servicebåter

Frøy har landet langtidskontrakter på 200 millioner kroner for effektive og bærekraftige servicebåter

Moderne og store batteripakker skal bidra til å redusere drivstofforbruket med 50 prosent på Frøys båter, noe som gir bærekraftige løsninger både for miljøet og økonomien.

Frøy har nylig signert flerårige timecharter-kontrakter for to servicefartøy med en stor norsk havbruksaktør. Totalt er kontraktene beregnet å øke Frøys ordrereserve med cirka 200 millioner kroner, inkludert opsjoner. Avtalene inkluderer en 4-årig fast forlengelse av en løpende timecharter-kontrakt og en 5-årig fast timecharter-kontrakt for et nybygg under bygging.

Administrerende direktør i Frøy, Tonje Foss, er fornøyd med kontrakten.

– Først og fremst synes vi det er stas med fornyet tillit. Denne avtalen forlenger et langsiktig forhold til en stor og viktig kunde for oss. Dette viser at jobben våre medarbeidere gjør på merdkanten holder høyt nivå, og gir oss fornøyde kunder, sier Tonje Foss.

Frøy vil utstyre begge fartøyene med store batteripakker for å redusere drivstofforbruket og karbonavtrykket. Fartøyene forventes å få opptil 50 prosent lavere drivstofforbruk enn sammenlignbare dieseldrevne fartøyer.

– Dette er en viktig kontrakt, ikke bare på grunn av sin størrelse, men også fordi den viser Frøys evne til å levere markedsledende og økonomisk bærekraftige løsninger med en betydelig reduksjon i karbonavtrykket. Kontrakten styrker vår posisjon som en ledende leverandør av havbrukstjenester til norsk oppdrettere, forteller Tonje Foss.


Andreas har gått gradene fra kadett til direktør

Ny driftsdirektør i Frøy:

Andreas har gått gradene fra kadett til direktør

Fra årsskiftet blir Andreas Moe ny driftsdirektør for brønnbåt i Frøy ASA. Han tar over for Oddleif Wigdahl som blir administrerende direktør i Moen Ship Management.

– Dette ser jeg fram til. Vi jobber med ei næring og i en organisasjon som jeg synes er svært spennende og som jeg har lyst til å bidra med å videreutvikle, forteller Andreas Moe.

Moe har ti år med erfaring i Frøy og har gått hele veien fra dekk til ledergruppen. Han begynte om bord i en båt i Norsk fisketransport, som i dag er en del av Frøy, i 2012. Her gikk han gradene fra kadett til kaptein, før han i 2018 gikk i land og ble en del av ledelsen i NTS Management. Det siste året har han vært Konsernleder Kvalitet i Frøy.

Administrerende direktør Tonje Foss er glad for å få en med Moes erfaring og nettverk som ny driftsdirektør.

– Andreas tar med seg en erfaring og kompetanse som er svært viktig i jobben som driftsdirektør Han har tidligere vist gode lederegenskaper og har en imponerende faglig innsikt. Samtidig er gode relasjoner til kundene og godt nettverk i havbruksnæringa viktig. Her har Andreas er stort fortrinn etter mange år i bransjen, både på sjø og land, sier Foss, som samtidig håper Andreas’ bakgrunn kan være en inspirasjon for å rekruttere flere unge talenter til bransjen.

– Vi har i dag flere fast ansatte som har startet karrieren i Frøy som lærling eller kadett, og som siden har tatt gradene til lederstillinger om bord i båtene. Andreas viser at man også kan gjøre en karriere videre på land hvis man ønsker det, sier Foss.

Andreas Moe vil ha kontorsted ved InnovArena på Rørvik, og tiltrer i sin nye jobb senest ved nyttår.

 


FRØY FIGHTER BEHANDLINGSBÅT

Frøy med gode tall første kvartal

FRØY FIGHTER BEHANDLINGSBÅT

Frøy med gode tall første kvartal

25. mai presenterte Frøy ASA kvartalsrapporten for første kvartal 2022. Kvartalsrapporten viser at Frøy fikk en EBITDA på 112 millioner kroner i første kvartal 2022, sammenlignet med 84 millioner samme periode i fjor.

Omsetningen i første kvartal var 431 millioner kroner, sammenlignet med 356 millioner i samme periode i 2021. Driftsresultatet var 20 millioner kroner (11 millioner i 2021).

Første kvartal er lavsesong, og preget av redusert aktivitet og vedlikehold av flåten. Lave sjøtemperaturer medfører sesongmessig lavere etterspørsel etter våre tjenester.

– Vi opplevde en normal sesongmessig nedgang i kvartalet, mens etterspørselen etter ny kapasitet og kontrakter har holdt seg høy. I løpet av kvartalet har vi forhandlet frem flere avtaler og gjennomført viktige milepæler som legger til rette for fortsatt vekst i årene som kommer, forteller Tonje Foss, adm.dir. i Frøy ASA.

I kvartalsrapporten kommer det frem at ordreboken er på 6,0 milliarder kroner, fordelt på 3,5 milliarder kroner i faste forpliktelser og 2,5 milliarder kroner i opsjoner, sammenlignet med 6,5 milliarder kroner samme periode i fjor.

– Vi ser at de positive underliggende markedstrendene fortsetter, drevet fram av oppdrett på mer utsatte lokasjoner, større oppdrettslokaliteter, nye forskrifter og ESG-krav. Vårt fokus er lønnsom vekst basert på vårt minstekrav om en egenkapitalavkastning på 10–18 prosent, legger Tonje Foss til.

Les hele kvartalsrapporten her.


Signerer kontrakt på sin femte brønnbåt fra Sefine Shipyard

Signerer kontrakt på sin femte brønnbåt fra Sefine Shipyard

FRØY har i dag signert kontrakt på bygging av en ny 4.500 m3 brønnbåt ved Sefine Shipyard. 

Dette blir den femte brønnbåten som FRØY bygger ved det tyrkiske skipsverftet Sefine Shipyard. To er levert og satt i drift, blant annet Gåsø Høvding – en av de største brønnbåtene som noen gang er bygget. Ytterligere to brønnbåter er under bygging, deriblant 4.500 kubikkeren Gåsø Odin som ferdigstilles andre halvår i år. 

– Brønnbåten vi nå har signert byggekontrakt på, blir søsterskip av Gåsø Odin og den femte brønnbåten vi bygger ved tyrkiske Sefine Shipyard, sier Oddleif Wigdahl, driftsdirektør brønnbåt i FRØY. 

Nybygget får en lengde på 85,4 meter, en bredde på 20 meter og et lastevolum på 4.500 kubikkmeter. Fartøyet baserer seg på det velkjente designet som FRØY har utviklet i samarbeid med Møre Maritime. 

– Båten får det siste innen teknologi for skånsom transport av fisk og best mulig biosikkerhet for miljøet rundt oss. Båten klargjøres med avlusningssystem og utstyres også med DP-system, batterisystem og dieselelektrisk drift, sier Wigdahl. 

Fiskeutstyrspakken er basert på lukket teknologi og oppfyller dagens og framtidens krav til fiskevelferd når det gjelder både sirkulasjon, oksygenering, filtrering, UV og RSW-nedkjøling. Båten har også undertrykkssortering med uttak av alle typer rensefisk, og rene og glatte brønnflater som optimaliserer det automatiske vaskeanleggets hygieneresultater.

Byggeperioden er beregnet til 24 måneder fra kontraktsinngåelse, og overlevering av det nye fartøyet til FRØY vil dermed skje 2. kvartal 2024. 


Frøy bygger kompetanse for framtiden med offensiv satsing på lærlinger

Frøy bygger kompetanse for framtiden med offensiv satsing på lærlinger – nå er de kåret til Årets Maritime Lærebedrift

Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse (SNMK) deler hvert år ut prisen «Årets Maritime Lærebedrift». Prisen går til bedrifter som gjør en særlig innsats for rekruttering til sjømannsyrket. I år går prisen til Frøy.

– Vi er veldig stolte av å motta årets opplæringspris. Vi er glade for at vi har muligheten til å gi unge talenter en start på karrieren sin om bord på våre skip. Ved å ta inn mange lærlinger bygger vi kompetanse for framtiden. Dette er noe av det viktigste vi gjør, sier Tonje Foss, administrerende direktør i Frøy.

Prisen ble overrakt på Haugesundkonferansen av Vidar Ulriksen, statssekretær i Nærings- og Fiskeridepartementet.

– Med sin innsats for å rekruttere og lære opp unge talenter, ivaretar Frøy et viktig samfunnsansvar som bedrift. Maritim kompetansebygging og nyrekruttering er avgjørende for å sikre næringens fremtid. Her ligger Frøy i front, sa Ulriksen ved overrekkelsen.

 

Norges største kompetansemiljø innen akvaservice

Frøy ASA er Norges største kompetansemiljø innen akvaservice. Konsernet er totalleverandør av fartøystjenester og har i dag over 700 ansatte og 80 fartøyer. Selskapet har 13 kontorer langs hele kysten – fra Haugesund til Storslett. I 2021 hadde Frøy 64 maritime lærlinger og 14 kadetter under opplæring. Tonje Foss forteller at det er en klar strategi å bruke lærlinger som rekrutteringsarena – samtidig som det ivaretar samfunnsoppdraget om å bidra til arbeidsplasser for unge.

– Vi har som mål å ha de dyktigste og mest engasjerte mannskapene i bransjen. Til det trenger vi engasjerte elever på ulike blå utdanningsretninger. For å gjøre maritime og marine utdanningsretninger så attraktive som mulig, er det vårt ansvar for å stille et betydelig antall lærlingplasser til rådighet, sier Foss. 

Denne satsingen fremhever juryen i sin begrunnelse også.

– Frøy tar rollen som opplæringsbedrift på alvor. Administrasjonen på land og offiserene om bord samarbeider tett om hvordan opplæringen ivaretas. Det har vært en suksess, sier Morten Kveim, styreleder i Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse.

 

Fra lærling til kaptein

Tonje Foss forteller at Frøys ambisjon er at de kan rekruttere inn så mange som mulig av lærlingene i faste stillinger etter hvert, og aller helst at de kan få en karriere innen konsernet.

– Vi har i dag flere fast ansatte som har startet karrieren i Frøy med utplassering i ungdomsskole og videregående – og som siden har tatt gradene fra lærling til lederstillinger om bord i båtene, sier Foss.

En av lærlingene i Frøy er Iver Nyborg Enge. Han har læretiden sin på brønnbåten Viknatrans, noe han synes er svært givende.

– Det er et fantastisk arbeidsmiljø om bord. Folk er opptatt av å gi god og grundig opplæring uansett arbeidsoppgaver, forteller Nyborg Enge. Han trives veldig godt og ser for seg å bli mange år i rederiet.

Lærlig Iver Nyborg Enge mottok prisen på vegne av Frøy sammen med Knut Storø.

Fokus på aktiv rekruttering

En som har vært med hele veien fra lærling til kaptein er Lasse Sørheim. Han startet som lærling i 2009, før han ble kadett. I dag er han kaptein for Iver og de andre om bord på Viknatrans. Han forteller om en spennende utvikling fra da han var lærling til dagens organisasjon.

Frøy jobber i dag aktivt med å rekruttere ny kompetanse. Selskapet deltar på både utdanningsmesser og andre relevante arenaer, og jobber tett med de forskjellige opplæringskontorene innen maritime og blå fag. Skolebesøk er også en viktig arena for selskapet. Lasse Sørheim forteller at dette er en stor omdreining siden han var lærling.

– Da jeg begynte som lærling var jeg en av få lærlinger i organisasjonen, så utviklingen har vært stor og meget bra, forteller Sørheim. Han har en klar oppfordring til ungdommer som ønsker å gjøre karriere innen det maritime:

– Bli med ombord, vis interesse og engasjer deg i arbeidshverdagen, så kommer du langt, sier Sørheim.

Dette er en oppfordring Tonje Foss deler. Hun opplever at nysgjerrigheten rundt næringen er økende fra ungdom. Hver vår og høst har det i normalår «mønstret på» utplasseringselever på rederiets fartøyer. Utplasseringselevene har kommet fra både ungdomsskole, videregående og høyere fagskole. Foss gleder seg over at de etter noen års pandemipause kan invitere interesserte ungdommer om bord igjen.

– For oss er det helt naturlig å åpne opp for utplasseringselever som ønsker å gjøre seg kjent med næringa og med Frøy som selskap. Vi trenger at engasjerte ungdommer utdanner seg til våre viktige, blå næringer i mange, mange år framover, avslutter Foss.


Vekst i inntekter, driftsresultat og kontraktsbacklog

Vekst i inntekter, driftsresultat og kontraktsbacklog

Totale inntekter økte i 4. kvartal 2021 med mer en 40 prosent sammenlignet med 4. kvartal 2020.

FRØYs rapport for fjerde kvartal 2021 dokumenterer en sterk operasjonell vekst for verdens største integrerte akvaserviceselskap. Ikke minst bidro leveransene av nye brønnbåter til at FRØYs samlede driftsinntekter økte til 561 millioner kroner, fra 399 millioner kroner i fjerde kvartal 2020. To nye brønnbåter ble levert i løpet av 4. kvartal – deriblant verdens største, MS Gåsø Høvding. Fartøyene går inn i langtidskontrakter med store norske havbruksselskaper. 

– Samtidig med at vi satte to nye og moderne brønnbåter i drift, solgte vi den 20 år gamle brønnbåten MS Veidnes. Det er i tråd med vår strategi om å tilby en effektiv flåte med et så lavt karbonfotavtrykk som mulig, sier administrerende direktør Tonje Foss. 

FRØY har intensivert sitt bærekraftarbeid. Fra og med årsrapporten for 2021, vil selskapet også starte å rapportere på sitt miljøfotavtrykk. I løpet av de neste to årene vil Frøy ta levering av 2 nye brønnbåter og 8 nye service fartøy hvor det er investert betydelige summer for å redusere karbonfotavtrykket på flåten.

– Vi forhandler nå med flere verft om bygging av ytterligere to nye brønnbåter. Samtidig har vi signert kontrakter på bygging av to nye, større servicebåter som skal leveres i 2023, opplyser Foss.

FRØY fikk i fjerde kvartal 2021 et driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) på 260 millioner kroner, mot 166 millioner kroner i samme kvartal 2020. 

Ved utgangen av 2021 hadde FRØY ASA en ordrereserve tilsvarende 6,2 milliarder kroner.


Ansatte i arbeid Frøy

Møt FRØY på YOU 2022 – den digitale yrkes- og utdanningsmessa for Hitra og Frøya.

Ansatte i arbeid Frøy

Møt FRØY på YOU 2022 – den digitale yrkes- og utdanningsmessa for Hitra og Frøya.

Frøy har lang erfaring som lærebedrift og høyt fokus på rekruttering. I dag har Frøy 79 lærlinger fordelt langs hele kysten. I disse dager lyses årets lærlingeplasser ut, og Frøy ønsker å tiltrekke seg engasjerte ungdommer som ønsker en yrkesvei innen havbruk.

– YOU 2022 er en viktig rekrutteringsarena for Frøy der vi vil vise hvilke muligheter som finnes, forteller Nina Larsen, mannskapsansvarlig i Frøy.

Hun legger til at Frøy kan tilby relevant erfaring innen akvakultur som gir en uvurderlig kompetanse for de som ønsker en karriere på servicebåt og brønnbåt. Etter endt læretid vil du ha gode praktiske og teoretiske kunnskaper innenfor faget ditt.

– For oss er det viktig å bidra til at våre ungdommer blir klar over hvilke muligheter som finnes, og at vi kan tilby dem relevant erfaring. Det handler om rekruttering og næringslivets langsiktige behov. Næringslivet i regionen vår roper etter ungdommenes kompetanse, derfor er det viktig at vi legger til rette for at flest mulig tar en utdanning som er relevant for å skaffe denne kompetansen, sier Larsen.

Alle som fullfører lærlingetiden i Frøy har mulighet til å søke om fast stilling.

Les mer om messen og se filmer her.


Kom på innsiden av verdens største brønnbåt

Kom på innsiden av verdens største brønnbåt

Nå har brønnbåten Gåsø Høvding, som flere har omtalt som verdens største, kommet til Norge. De neste dagene skal båten gjennomgå tekniske kontroller før den blir overlevert fra Frøy til Lerøy Midt.

Den nye brønnbåten er 83,2 meter lang og hele 30,9 meter bred. Det imponerende formatet er nytt og innovativt i brønnbåtnæringen. Selv om båten er bygget i Tyrkia, står det mange norske leverandører bak byggingen. 

– Vi er stolte av å bidra til verdiskaping i distriktene. Den siste måneden har vi levert tre nye båter. To er bygd på norske verft, mens det på Gåsø Høvding har vært med flere norske underleverandører, forteller Oddleif Wigdahl, driftsdirektør brønnbåt i Frøy. 

Wigdahl legger til at alle selskapene har hatt et godt samarbeid med Frøy om det innovative brønnbåtprosjektet over lang tid. 

– En mektig og flott båt 

Daglig leder i Lerøy Midt, Harald Larssen, fikk sett seg omkring om bord i båten da den lå til kai i Kristiansund. Han likte det han fikk se, en mektig og flott båt, som er spesialbygd for Lerøy Midt.

– Dette har vi ventet på, og vi er veldig spente på å se den i drift. Førsteinntrykket er bra, og vi gleder oss til å ta i bruk båten, sier Larssen.

Larssen forteller at Gåsø Høvding allerede søndag starter jobben med å frakte slaktefisk. Båten har et samlet brønnvolum på hele 7.500 kubikkmeter. Brønnbåten er utrustet med undertrykkssortering og uttak av alle typer rensefisk, ferskvannsbehandling med gjenbruk, 12-linjers hydrolicer og et avansert og automatisert hygienesystem.

– Det blir spennende å få tatt den i bruk, sier Larssen om båten som kan laste mer enn 1.000 tonn fisk i timen, noe som gjør den miljøvennlig og økonomisk, fordi den kan behandle og frakte mer fisk på mindre seilingstid.

Bygd for positiv fiskevelferd

Den høye lastekapasiteten bidrar positivt til fiskevelferd, fordi operasjoner kan gjennomføres raskere og utsetter fisken for mindre stress.

– Det store dekksarealet gjør båten til en optimal, fleksibel og trygg arbeidsplattform. Alt er lagt til rette for best mulig og skånsom behandling av fisken, avslutter Wigdahl.