Silver Lake

Nå gjenoppstår FOLLA som fleksibel multipurpose fiskefôrbåt

Silver Lake

Klart at Silver Lake skifter eier, bygges om og endrer navn:

Nå gjenoppstår FOLLA som
fleksibel multipurpose fiskefôrbåt

FRØYs fraktebåtrederi investerer i unikt multipurpose fiskefôrbåt-konsept. Rederiet har signert kjøpekontrakt og flagger hjem reeferfartøyet Silver Lake, som får navnet FOLLA.

Kjøpsavtalen med rederiet Silver Sea AS ble gjennom nyttårshelgen ferdigforhandlet. Dermed skifter det 80 meter lange reeferfartøyet (kjøle- og fryseskip) Silver Lake nå eier. Partene ønsker ikke å kommentere avtalt kjøpesum.

Med kjøpet vil kystfolket få gjensyn med et kjent og kjært navn. Båten får nemlig navnet FOLLA, og blir oppkalt etter godsrutebåten som i fjor ble tatt ut av drift etter mange års trofast tjeneste for mange norske kystsamfunn.

Multipurpose fôrbåt

Nye FOLLA skal etter planen bygges om til en multipurpose fôrbåt. Det vil si at det skal monteres et moderne losseanlegg om bord, og vil dermed få samme fleksibilitet som sterkt ettertraktede Rotsund.

– Ombyggingen av Rotsund med et moderne, effektivt og skånsomt losseanlegg for fiskefôr har blitt veldig godt mottatt. Vårt profesjonelt bemannede multipurpose fraktekonsept er på rekordtid blitt svært ettertraktet, og vi har rett og slett behov for å øke kapasiteten, sier Bjarne Johannessen, driftsdirektør fraktebåt i FRØY.

Flagger hjem

Silver Lake er bygget på Sunnmøre i 2007 for Eimskip, som var det største rederiet på Island. Bergensrederiet Silver Sea AS tok i 2009 over driften av datidens verdens mest avanserte kjøl- og fryseskip.

Fartøyet har en samlet lastekapasitet på 2.500 tonn med kjøl- og frysekapasitet i alle lasterom. Silver Lake er også utstyrt med sideport og palleheiser, samt en 50 tonns tungløftkran. Fartøyet seiler i dag under færøysk flagg.

– Vi ønsker å bidra til å styrke de viktige marine og maritime næringene i Norge, og kommer til å flagge hjem fartøyet, sier Bjarne Johannessen.

Nøkkelinfo

Type: Kjøl- og fryseskip

Byggeår: 2007

Lengde: 79,99 meter

Bredde: 16,02 meter

Lastekapasitet: 2.500 tonn


Cermaq Norway Brønnbåt

Norsk Fisketransport AS skal levere 6.000-kubikker til Cermaq Norway

Cermaq Norway Brønnbåt

Norsk Fisketransport AS skal levere
6.000-kubikker til Cermaq Norway

Norsk Fisketransport AS og Cermaq Norway har inngått en femårig timecharter-avtale på brønnbåt med lastekapasitet på 6.000 m3.

 

Norsk Fisketransport og Cermaq Norway har inngått enda en brønnbåtavtale. Timecharteravtalen (TC) gjelder et 6.000 m3 fartøy med sirkulære fisketanker for optimal fiskevelferd, og har en varighet på fem år med opsjon på ytterligere 2+2 år.

– Vi har gjennom flere år hatt et svært godt samarbeid med Cermaq Norway, og er takknemlig for at selskapet viser oss fornyet tillit gjennom denne avtalen. Vi er klare for å ta nye steg i utviklingen av morgendagens bærekraftige brønnbåtteknologi og -tjenester sammen med våre egne og kundens dyktige medarbeidere, sier daglig leder Oddleif Wigdahl i Norsk Fisketransport AS.

Cermaq Norway forlenger

Det er foreløpig ikke signert avtale med verft om byggingen av den nye brønnbåten, som skal være klart til å settes i drift første halvår 2023. Investeringen vil bli finansiert med konsernets egen kontantbeholdning og banklån. Fra før av drifter Norsk Fisketransport to brønnbåter på henholdsvis 3.200 og 1.500 m3 på kontrakter for Cermaq Norway.

– Cermaq er fornøyde med å lande en ny avtale som skal dekke vårt kapasitetsbehov både når det gjelder slakteføring, smolttransport og avlusing, sier regiondirektør i Cermaq Norway, Snorre Jonassen.

– Vi kjenner Norsk Fisketransport godt fra før, og er fornøyde med å utvide og fortsette samarbeidet. Erfaringene våre med Norsk Fisketransport er at samarbeidet med skip og mannskap fungerer veldig bra, og gjør at vi har tro på at vi også nå vil få en båt som vil fungere godt, sier Jonassen

Samtidig med inngåelsen av den nye timecharteravtalen på 6.000-kubikkeren har Cermaq Norway utløst opsjonen på to års forlengelse av den femårige timecharteravtalen på brønnbåten «Steigen» som har en lastekapasitet på 3.200 m3.

Verdens største

Brønnbåtrederiet Norsk Fisketransport (NFT), heleid av Frøygruppen AS (FRØY), har ytterligere tre brønnbåter under bygging ved Havyard Ship Technology AS – alle tre med sirkulære fisketanker og en lastekapasitet på 3.200 m3. Planlagt levering er henholdsvis januar, mai og september 2021.

NFTs søsterselskap Frøy Rederi AS vil til sommeren 2021 få overlevert brønnbåten Gåsø Høvding på 7.500 m3, som blir verdens største. Rederiet har også kontrahert en 4.500 m3 brønnbåt med forventet overlevering sommeren 2022.

FRØY er verdens ledende totalleverandør av fartøytjenester til havbruksnæringen. FRØY Brønnbåt har om lag 220 ansatte og drifter i dag til sammen 13 brønnbåter, hvorav én på bareboat-avtale. Oddleif Wigdahl er Driftsdirektør Brønnbåt i FRØY, som operer langs norskekysten fra og med Møre til og med Finnmark i nord, samt Skottland og Irland.


Mannskap Frøy

80 båter og 700 ansatte klare til innsats

80 båter og 700 ansatte klare til innsats

For ei uke siden ble Norsk Fisketransport, NTS Shipping og NTS Management en del av Frøygruppen som nå er nå verdens største og mest kompetente totalleverandør av fartøytjenester til havbruksnæringa. Selskapet teller over 700 medarbeidere.

I april i år fusjonerte Frøygruppen inn i det integrerte havbruksselskapet NTS ASA. Noe av det første man ble enige om, var å utnytte størrelse og kompetanse som fartøyvirskomheten fikk.

Resultatet kan du nå se på våre nye nettsider: I tillegg til 700 dyktige medarbeidere, har vi nå en samlet flåte på 60 spesialiserte servicebåter, 17 brønnbåter (fem er under bygging) og fire fraktebåter.

– Vi har klare ambisjoner om fortsatt vekst, sier Helge Gåsø, administrerende direktør i Frøygruppen.

Den daglige driften av båtene blir ikke veldig mye annerledes enn i dag. Rederiene skal bestå som i dag og landorganisasjonene videreføres på alle dagens lokaliteter.

– Vi vil bruke 2021 på å utvikle en framoverlent og vinnende bedriftskultur basert på det beste fra Frøygruppen og NTS – og de viktigste brikkene i våre leveranser, de ansatte. Vi opplever høy etterspørsel innen alle segmenter og rigger for videre vekst, blant annet gjennom offensive nybyggprogrammer, sier Helge Gåsø og viser til at bare de neste to årene skal selskapet ha fem moderne brønnbåter satt i drift og det er allerede tegnet kontrakter for fire servicebåter i 2021.

– Flere båter er også under planlegging. Sammen skal vi bli verdens mest kompetente leverandør av servicetjenester til havbruksnæringen, sier Helge Gåsø.


Stig Ulvnes i maskinrommet

Nyinvestering skal bidra til bedre fiskevelferd

Nyinvestering skal bidra til bedre fiskevelferd:

-Frøygruppen med verdens første i sitt slag

Med fokus på det grønne skiftet og best mulig fiskevelferd har Frøygruppen investert betydelig i et notvaskefartøy som er helt unikt. I disse dager setter selskapet hybridfartøyet Frøy Fenris i drift med det som er det fremste av maritim teknologi.

Frøy Junior

Frøy Fenris er neste generasjons servicefartøy for vasking av oppdrettsnøter.
Frøygruppen har tatt i bruk en hybridelektrisk båt der alt er lagt til rette for best mulig fiskevelferd.

 

Elektrisk drift ved notvasking vil gi bedre velferd for fisken og et fartøy som bidrar til en effektiv og bærekraftig drift for oppdretteren og serviceselskap.

– Dette er den første notvaskebåten i verden der alt er rettet inn mot å gi fisken i merden best mulig vekstvilkår og minst mulig stress under operasjonen, forteller driftskoordinator Stig Ulvnes i Frøygruppen.

Den første i sitt slag

Det er fullt kjør ved båtbyggeriet Kystteknikk Yards på Frøya. Ved kai gjøres de siste tilpasninger om bord i det som er verftets største fartøy så langt. På tross av koronatider har det meste kommet på plass om bord slik det skal, og nå er det kun noe tilpasning og optimalisering som gjenstår.

Kontroll rom Frøy Fenris

Fra kontrollrommet på brua har de som kjører vaskerobotene full kontroll via store skjermer som sender video fra
8 ulike kameraer på hver robot mens jobben pågår. 

 

Det er en unik båt Ulvnes kan vise oss rundt på. Her er alt lagt til rette for å bidra til det grønne skiftet i havbruksnæringen.  Med det mest moderne utstyr skal Frøy Fenris bidra til en mer effektiv drift og større kapasitet. Frøygruppen er et av de fremste serviceselskap i bransjen og styrker sin posisjon i markedet ytterligere med denne investeringen.

– Dette er en stille båt, der fokus helt fra starten av har vært å legge til rette for best mulig fiskevelferd. Lite støy, lavt drivstofforbruk, skånsom og effektiv vask, er noen av de faktorer som blir verdsatt av oppdragsgiverne ifølge Ulvnes.

– På dette fartøyet har vi to vaskeroboter som kjøres samtidig med helelektrisk drift. Fullelektrisk drift forutsetter dog at vi kan koble oss til strøm ved merda i tillegg til båtens egen generator. Da er det til forskjell fra tradisjonelle notvaskefartøy veldig stille ute på anlegget, forteller han.

Gode arbeidsforhold for mannskapet

Det er en kompakt og innholdsrik båt serviceselskapet har gått til anskaffelse av. Fartøyet som er 14,9 meter langt og 10,6 meter bred er fullspekket med avansert utstyr. Operatørene sitter oppe i styrhuset, i hver sin styreposisjon og har full oversikt på skjermene foran seg der det overføres video fra hver enkelt vaskerobot underveis.

Det at operasjonen styres fra kontrollrommet på brua er også litt nytt. Her er det lagt vekt på gode arbeidsplasser for de ansatte som skal vaske nøter dag ut og dag inn. Operatørene må følge med på at hele nota blir skikkelig rengjort, og alle observerte avvik noteres ned i rapporten, samtidig som de fra brua har oversikt over alt som skjer av aktivitet på lokaliteten og endringer i værsituasjonen. I løpet av sommersesongen, når algeveksten er størst, må noen merder vaskes i intervaller så ofte som ned mot fem dager.

– Vi er det første selskapet som har gått til anskaffelse av et slikt hybrid notvaskefartøy og mannskapet på tre vil gå i fast kontrakt på SalMar sine anlegg i region Midt fra oppstarten av, opplyser Ulvnes.

– Det er uvanlig stille ombord

– Vanligvis vil det jo være en del støy fra motorer til båt og utstyr under operativ drift, men her er det veldig stille. Om bord i fartøyet kjøres alt med elektromotorer som knapt gir støy, og ved forflytning mellom merdene brukes bare elektromotorer. Det er en helt annen verden både for oss og for fisken, bedyrer matrosene Martin Wahl Bakken og Kevin Alstad som utgjør mannskapet på dette skiftet sammen med driftsleder Eivind Fjørtoft.

Under vasking opererer de to matrosene om bord hver sin vaskerobot, og de kan stille vasketrykket individuelt på hver enhet, avhengig av hvor den er i nota, og hvor mye trykk som kreves for å få den ren.

En effektiv vasking av nøtene, med kort vasketid og minst mulig vasketrykk, sammen med lite støy fra fartøyet gjør at fisken blir minimalt forstyrret mens operasjonen pågår.  Det er kjent at fisken da kan ta til seg næring mye raskere etter endt rengjøring. Med rene nøter får rensefisken også optimale arbeidsforhold og oppdretteren kan forhåpentligvis unngå noen avlusninger på lokaliteten.

Kevin Alstad er en av matrosene om bord og han betjener også den elektrisk drevne vaskeroboten i merda.
Kevin forteller om et fartøy som er utrolig stille under drift.

– Det er en helt annen hverdag ute ved anleggene når vi vasker med dette utstyret sier han.

Enova bidrar med tilskudd til det grønne skiftet

Også Enova har verdsatt den innsatsen på teknologi og miljøheving rederiet gjør med dette fartøyet. Frøy Fenris er det første notvaskefartøyet som tar i bruk denne teknologien og Enova håper dette skal vise seg å bli en utbredt metode å jobbe på i havbruksnæringen.

– Det gjelder å være fremoverlent og framtidsrettet, slik at vi blir den foretrukne partner på serviceoppdrag til oppdrettsbransjen, poengterer Ulvnes. Frøygruppen har hele tiden ligget i forkant av utviklingen, og vi har dyktige folk som setter seg raskt inn i nytt utstyr og nye arbeidsmetoder. Det er den raske omstillingen og utviklingen som gjør det så spennende og jobbe i havbruksnæringen, og når Enova også er med oss på denne satsingen, viser jo det at vi nok en gang ligger i forkant. Gjennom dette er vi med på å redusere fotavtrykket i den blå sektor, forsikrer Ulvnes.

Best mulig fiskevelferd

Ombord på Frøy Fenris jobber serviceteknikere fra utstyrsleverandøren Stranda Prolog med de siste tilpasningene av utstyr i kontrollrommet på brua. Fra åtte kameraer på hver robot kan operatørene sitte godt i sine operatørstoler og ha full kontroll og oversikt mens fartøyet ligger lydløst ved merdkanten.

– Alt overføres på store skjermer foran dem og det er også mulig å ta enkeltbilder og video underveis slik at oppdretteren får den påkrevde dokumentasjonen om forholdene i nota, forteller matros Kevin Alstad.

Det er ikke mange, om noen, som har et slikt oppsett på styring av vaskeroboter ifølge Ulvnes. På de fleste båter i dag sitter man gjerne i en container på dekk, eller i et mindre avlukke ombord. Her er det lagt opp en tipp topp moderne arbeidsplass slik at det blir best mulige arbeidsforhold for mannskapet.

– Vi har lagt lista høyt og investert mer enn noen gang i et enkelt notvaskefartøy, og naturlig nok er forventningene til effektivitet og kvalitet også meget høye, forteller en svært fornøyd driftskoordinator for notvasking i Frøygruppen, Stig Ulvnes.

Stig Ulvnes i maskinrommet

Frøy Junior

Frøy Akvaressurs med ny båt

Frøy Akvaressurs med ny båt:

Effektiv båt og dyktig mannskap allerede i gang på første jobb med «Frøy Junior»

Frøy Junior

Rett fra Sletta verft kom båten «Frøy Junior» til Frøya for å klargjøres for sitt første oppdrag. Med et ungt, men sammenspleiset mannskap, med god erfaring, tok de fatt på turen ned til Ålesund og en tre måneders kontrakt for Mowi Sør.

– Vi har fått en veldig fleksibel arbeidsbåt for oppdrettsnæringen, godt utstyrt og med stort arbeidsdekk som gjør oss i stand til å ta alle operasjoner ved merdkanten, forteller den unge skipperen Eirik Skarsvåg (26).

Fleksibelt fartøy

Det var et svært stolt og fornøyd mannskap på tre som slapp fortøyningene da de dro fra Frøya. Ved ankomst Ålesund kommer det fjerde besetningsmedlemmet om bord, styrmann Richard Sørensen, som utgjør første skift på det nye flerbruksfartøyet til Frøy Akvaressurs.

Fartøyet «Frøy Junior» er den siste anskaffelsen fra Sletta Verft i Mjosundet og Frøygruppen har gode samarbeidsrelasjoner til dette skipsverftet. Oppdraget er den hittil største aluminiumsbåten som er bygd ved verftet. Fartøyet er anskaffet med tanke på spot-markedet i oppdrettsnæringen, og er allerede chartret for oppdrag av Mowi Sør.

Det 16 meter lange og 10,5 meter brede fartøyet er en skikkelig arbeidshest, rikholdig utstyrt med to store kraner med lang rekkevidde, vinsjer og utstyr for både ankring og fortøyning av oppdrettsmerder, og slepeoppdrag, samt det siste av utstyr montert om bord. Det er god dekksplass på over 80 kvadratmeter, slik at mannskapet får utført arbeidsoppgavene ved merdkanten på en trygg og sikker måte.

– Vi har to kraner på dekk, en 65 tm kran på akterdekk, samt en 32 tm midtskips. De har lang rekkevidde og gjør det enkelt og trygt å ta store løft ved nota, forteller skipper Eirik Skarsvåg. I tillegg har vi to fortøyningsvinsjer, vaskeanlegg med enkel veksling mellom ferskvanns- og sjøvannshøytrykkspyling og mye annet utstyr. Ja, her er alt lagt til rette for raskt skifte av oppdrag, enten det dreier seg om avlusning eller fortøyning og sikring av oppdrettsanlegg, forsikrer Skarsvåg.

Kran Frøy Junior
Vinsj Frøy Junior
maskinrom Frøy Junior

Godt utstyr og et godt team skal sørge for god fiskevelferd og sikkerhet under arbeidsoppdragene.

 

Dyktig mannskap, og rederi med stor kapasitet

Driftskoordinator Andreas Vatn i Frøy Akvaressurs forteller at de med denne nyanskaffelsen kan tilby serviceoppdrag med det beste utstyret og de beste folkene om bord. Selv om det er et ungt mannskap, er det karer som har lang erfaring fra andre fartøy i Frøygruppen og oppdrettsbransjen. De utgjør et solid team som jobber effektivt, sikkert og med stor kompetanse, forteller han.

Mannskap Frøy Junior

Før avgang ved basen på Frøya, er det et stolt mannskap som viser oss rundt på den innholdsrike flerbruksbåten «Frøy Junior». Foruten det beste av arbeidsverktøy er det også gode fasiliteter om bord for mannskapet som går på 12-timers økter.

På hvert skift går det et fast mannskap på fire, og i det nye fartøyet er romslige enkeltlugarer, ei innholdsrik bysse og komfortabel messe der de kan nyte fritimene etter endt tørn.

Salong Frøy Junior
luggar Frøy Junior

På den første turen har skipper Eirik Skarsvåg fra Frøya med seg maskinpasser Matteus Flaahammer på 21 år, nettopp ferdig med styrmannsskolen og to års fartstid i Frøygruppen, samt hitterværingen Stian Melhus på 23 år som nettopp er ferdig med to års læretid som matros. Alle de tre karene her har jobbet sammen om bord i andre fartøy i Frøygruppen og kjenner båt og utstyr godt. I tillegg har de til tross for sin unge alder inngående kjennskap til arbeidet og kravene som settes ved merdkanten. Når de ankom Ålesund onsdag ettermiddag mønstret sistemann, styrmann Richard Sørensen (32) fra Senja om bord. Det er hans første tørn i Frøygruppen, men han har mange års erfaring om bord i tilsvarende fartøyer.

– Vi er et godt team og vi skal bli enda bedre og mer samkjørt når vi har fått gjort oss erfaringer om bord i «Frøy Junior» forsikrer de alle før avgang.

Det nye fartøyet er veldig økonomisk i bruk, fleksibelt for flerbruksoppdrag og med gode manøvreringsegenskaper med to kraftige thrustere på 50 hk som sikrer at de manøvrerer lett og sikkert ved oppdrettsanleggene i all slags vær.

Styrhus Frøy Junior

Onsdag ettermiddag er fartøyet i Ålesund, før de gjør klart alt for oppstart ved Mowi sine anlegg på fredag.

– Vi starter med notbytte på fredag og fortsetter med døgnavlusning på lørdag forteller skipper Skarsvåg som forteller om en fin sjøtur nedover fra Frøya til Ålesund på fartøyets jomfrutur i oppdrag.’

Fartøy og mannskap vil ta oppdrag på ulike oppdrettsanlegg langs hele norskekysten, forteller driftskoordinator Andreas Vatn i Frøy Akvaressurs.


Ansatte i arbeid Frøy

Frøygruppen digitaliserer arbeidsflyten

GÅR FRA PERM TIL SKJERM:

Frøygruppen digitaliserer arbeidsflyten

Alle servicebåtene i FrøyGruppen går i løpet av høsten over til en heldigital informasjonsflyt mellom kunde, fartøy og kontor.

– Kravet til korrekt og oppdatert dokumentasjon er stadig viktigere i de daglige arbeidsoppgavene vi utfører for oppdretterne, forteller Anders Gåsø i FrøyGruppen.

Ansatte i arbeid Frøy
Anders Gåsø

FrøyGruppen har nylig inngått et omfattende samarbeid med det Trondheimsbaserte selskapet Naviaq om å videreutvikle et eget dokumenterings- og styringsverktøy for alle serviceoppgaver i selskapet. Dette håndterer både dokumentasjonskrav til hvert enkelt oppdrag for oppdretterne og den interne informasjonsflyten i selskapet.

Gjennom allerede eksisterende programvare fra selskapet Naviaq ønsker FrøyGruppen å ta aktiv del i videreutvikling av digitale verktøy for havbruksnæringen.

– Våre ansatte har inngående kunnskap om arbeidsoppgavene og lang praktisk erfaring i hvordan de utføres og dokumenteres. I tillegg til et godt samarbeid med prosjektleder Kristoffer Selvåg hos Naviaq, har det vært en bred involvering og påvirkning fra våre ansatte. Nå er vi snart klare til å ta dette i bruk på alle våre servicebåter.

All informasjon fra kontor, fartøy og medarbeidere vil være tilgjengelig og oppdatert når og hvor det er behov for det. – Når jobben er gjort ligger all dokumentasjon her og de ansatte kan ta fatt på neste oppgave.

Ved hjelp av nettbrett eller mobiltelefon registreres all nødvendig dokumentasjon etter hvert som det utføres, forteller Anders Gåsø i FrøyGruppen. 

Verktøyet som tas i bruk skal sikre korrekt loggføring, måling og analyse av alle arbeidsoperasjoner. I tillegg skal det forenkle og automatisere rapportering og dokumentering, slik at mer av arbeidstiden kan benyttes til oppgaver ute på dekk og merdkant. Dette vil i sin tur gi gode historiske data og bedre beslutningsgrunnlag.

 

– Et spennende samarbeid

Det er den utflyttede hitterværingen Kristoffer Selvåg som er prosjektleder fra Naviaq. Han forteller om et spennende og utviklende samarbeid med FrøyGruppen. Det er et omfattende verktøy som skal sikre all intern informasjon, i tillegg til oppdragsrelatert arbeid om bord i fartøyene. Dette vil involvere alle ansatte i FrøyGruppen, og i tillegg til å effektivisere prosessen, gi en bedre oversikt for den enkelte arbeidstaker. Det er ikke et myndighetskrav i dag, men vil ifølge Kristoffer Selvåg og Anders Gåsø, heve kvaliteten på alle arbeidsoppgaver de utfører og sikre dokumentasjonsbehovet ut mot oppdragsgiverne.

Kristoffer Selvåg Frøy

Kristoffer Selvåg hos Naviaq er prosjektleder for drift- og operasjonsstyringssystemet, FrøyGruppen nå tar i bruk.  Bedre og enklere tilgang til informasjon gjør at kundene kan ta bedre beslutninger ute på anlegg.

– Vi setter stor pris på at FrøyGruppen valgte oss, og også går inn på eiersiden i Naviaq for dermed å aktivt ta del i videreutviklingen av programvaren, sier Kristoffer Selvåg. 

Naviaq med hovedkontor i Trondheim og avdeling i Namsos ser et stadig større behov for å sikre samhandling mellom oppdretter og servicetilbydere. Dette gjelder både med hensyn til myndighetskrav og selskapenes egne krav, som i mange tilfeller er strengere. Siden oppstarten i 2015 har en rekke havbruks- og serviceselskap tatt systemet fra Naviaq i bruk.

Når FrøyGruppen innfører verktøyet i løpet av året vil de bytte ut ringpermer, mailer og lokale regneark med et drift- og operasjonsstyringssystem som alltid vil ha oppdatert dokumentasjon, enten du er om bord i en servicebåt, i administrasjonen eller ute hos oppdretter.

– Vi tror dette vil forenkle og automatisere det meste av informasjonsflyten vi håndterer. Mannskapet kan da bruke maksimalt av sin oppmerksomhet mot jobben ute hos våre kunder, avslutter Anders Gåsø i FrøyGruppen.


Gullvimpel monteres

Frøyvarg ble kvartalets båt Q2

Kvartalets båt Q2 Frøy Gruppen

Et stolt mannskap holder frem beviset for Kvartalets Båt Q2. Bak fra venstre: Tom Christian Nygard, Arild Berg Helsø og Robin Askjemshalten. Foran fra venstre: Ole Martin Eide og André Voie. Ikke tilstede: Erki Sepp.

Tildeling av diplom Q2 kvartalets båt

Ingen negative kundetilbakemeldinger

Tilstede for overrekkelsen var daglig leder i Frøygruppen Eirin Ervik og Konsernleder Marked og Utvikling Anders Gåsø. Mannskapet fikk mye skryt av både Ervik og Gåsø idet de mottok diplom, gullvimpel og kake. Mannskapet har klart utmerket seg med godt renommé, ståpåvilje og ingen negative kundetilbakemeldinger andre kvartal.

– Det er dere som er Frøygruppen! Vi i administrasjonen er bare en ressurs og et verktøy for dere, fortalte Gåsø under overrekkelse

Gullvimpel til topps!

Andre Voie i skift to på Frøyvarg var rask med å løpe opp på styrhuset for å heise gullvimpelen.

 

Gullvimpel monteres

Derfor ble Frøyvarg kvartalets båt:

Frøyvarg vasker nøter med dobbelt Mantasystem hovedsakelig for Salmar. De har opparbeidet seg et godt renommé innen notvask og har ingen negative kundetilbakemeldinger i perioden. Mannskapet har meget lavt fravær, høy ståpåvilje og gjennomføringskraft. De leverer gode prestasjoner med nytt utstyr, har høy grad av oppetid på fartøy og generelt god økonomi. De utfører også mye annet arbeid innenfor rengjøring av lokaliteter, noe som fører til en fleksibel og anvendelig båt. Det er godt samarbeid mellom skiftene og ikke registrert noen spesielle HMS-hendelser.

Frøyvarg båt

Vurderingskriterier forankret i Frøykulturens syv postulater

Prestasjonene blir vurdert på bakgrunn av kriterier som er direkte forankret i Frøykulturens syv postulater. Driftskoordinatorene skal hvert kvartal nominere ett av sine fartøy, og begrunne nominasjonen i lys av kriteriene. Deretter vil de nominerte bli vurdert av en komite bestående av nøytrale personer i administrasjonen.

FRØY-kulturen er sammenfattet i syv postulater som definerer hvem vi er og hva vi står for. Postulatene er utarbeidet av mannskapet om bord på våre fartøy. Ved å etterleve disse skal vi i fellesskap tilrettelegge for trivsel, skape gode kunderelasjoner, fremtidsrettede og trygge arbeidsplasser.


Dønnland NTS driftsresultat

Inntekter på 700 millioner i Q3

Dønnland NTS driftsresultat

Inntekter på 700 millioner i Q3

NTS ASA fikk et operasjonelt driftsresultat på 118 millioner kroner i 3. kvartal – 100 millioner bedre enn samme kvartal i fjor.

NTS ASA genererte 700 millioner kroner i samlede driftsinntekter i 3. kvartal 2020, mot 410 millioner i samme periode i fjor.

Det framgår av børsrapporten for 3. kvartal 2020. Kvartalspresentasjonen finner du her.

Det operasjonelle driftsresultat før avskrivninger og før verdijustering virkelig verdi biomasse endte på 211 millioner kroner, opp fra 56 millioner i samme periode i fjor.
Operasjonelt driftsresultat ble 118 millioner kroner mot 18 millioner i samme periode i fjor.

Resultatet før skatt for 3. kvartal 2020 endte på -74 millioner kroner, mot 2 millioner i 3. kvartal 2019.


Kvartalets båt feiring

Tor Viking ble kvartalets båt Q1

Tor Viking ble kvartalets båt Q1

Tor Viking ble Kvartalets båt i Frøygruppen for første kvartal i år. Tirsdag 16. juni var det en høytidelig kåring og overrekkelse av diplom i Gammel Fillan på Hitra. Mannskapet visste ingenting om overrekkelsen før de stod med diplom og gullvimpel i hånda. Tor Viking har utmerket seg over lang tid og leverte den beste prestasjonen i første kvartal 2020.

Champagneregn og kake

En stolt besettning, og ikke minst en stolt driftskoordinator Andreas Krogstad, feiret seieren med kakespising på brygga. Daglig leder Eirin Ervik Pedersen kastet glans over tilstelningen.

Erfarne mannskjap Frøy

Et erfarent og samkjørt mannskap

Det var mange gode prestasjoner og komiteen snevret etterhvert inn til de tre nominerte som skilte seg mest ut: Frøy Harvest, Tor Viking og Dykkerteam Måløy. Til slutt var det altså Tor Viking som leverte den beste prestasjonen av alle. Her er begrunnelsen:

Tor Viking er nominert til kvartalets båt grunnet stabil drift og gode resultater. Til tross for å være et av de eldste fartøy i flåten, med det minste og mest velbrukte utstyret, og en hard tjeneste med ringvasking i spotmarked som primæroppgave, har mannskapets oppfølging og drift av Tor Viking medført lave vedlikeholdskostnader og en solid bunnlinje. Lavt sykefravær og lite HMS-avvik er også noe som kjennetegner besetningen. Mannskapet jobber meget selvstendig, og evner å sy sammen flere oppdrag slik at en fortløpende og sammenhengende produksjon blir resultatet. Fokus på detaljer, og evnen til å ta ansvar for kundenes utfordringer medfører at mannskapet på Tor Viking har et meget godt rykte. Tor Viking er et skolebokeksempel på at det er mannskapet, og hva de gjør med sitt verktøy, som utgjør den store forskjellen.

“Det kalles kvartalets båt, men det er det mannskapet som utgjør båten”, forteller Andreas Krogstad, og legger til  at det også kunne ha vært kalt  “kvartalets mannskap”.

Gullvimpel til kvartalets båt i Frøy

Hard konkurranse i å bli den beste båten i Frøyflåten

Kvartalets båt er en kåring som ble introdusert for noen år siden i region midt, men som  av ulike årsaker ikke har vært gjennomført på en stund. Kvartalets båt er nå blitt relansert og alle fartøy er selvfølgelig kvalifisert. Med over 60 fartøy i Frøyflåten er det hvert kvartal en hard konkurranse. Alle kriteriene, foruten ett, går på holdninger, fokus og verdier i besetningen. Dette betyr at alle skal ha like gode forutsetninger for å kunne bli Kvartalets båt.

Diplom kvartalets båt

Vurderingskriterier forankret i Frøykulturens syv postulater

Prestasjonene blir vurdert på bakgrunn av kriterier som er direkte forankret i Frøykulturens syv postulater. Driftskoordinatorene skal hvert kvartal nominere ett av sine fartøy, og begrunne nominasjonen i lys av kriteriene. Deretter vil de nominerte bli vurdert av en komite bestående av nøytrale personer i administrasjonen.

FRØY-kulturen er sammenfattet i syv postulater som definerer hvem vi er og hva vi står for. Postulatene er utarbeidet av mannskapet om bord i våre fartøy. Ved å etterleve disse skal vi i fellesskap tilrettelegge for trivsel, skape gode kunderelasjoner, fremtidsrettede og trygge arbeidsplasser.

Tor Viking Frøy

Tor Viking er solgt

Diplomet må tas med videre til neste båt. Dette da Tor Viking nylig er solgt og blir levert til ny eier i begynnelsen av juli. Båten har vært til salgs hos Atlas Shipbrokers i en kort periode, og det er nå enighet om pris med en annen serviceaktør  som skal benytte båten til notvasking på Vestlandet. Normalt selger ikke Frøygruppen fartøy til konkurrenter, men i dette tilfellet er det gjort et unntak. “Vi fikk en grei pris, og det var ikke mange interessenter i markedet for en båt med så høyt timetall på hovedmotorene. Og ettersom kunden er en aktør som kun opererer et fartøy, vurderte vi det dithen at her måtte vi slutte en handel” forteller Andreas Krogstad.

Reidar Antonsen og Stig Ansnes ser frem til å overta kommandoen på båten Frøy Malin. Dog er det nok med blandede følelser. Stig har ført Tor Viking i en årrekke, men han kan ikke tukte Reidar som har vært ombord i elleve år. “Jeg tok over da båten var bare fire måneder gammel” forteller Reidar. Elleve år på samme servicefartøy er en prestasjon som savner sidestykke i havbruksnæringen.  Så at nyheten om salg av Tor Viking gav dagen et anstrøk av melankoli, kan man også godt forstå.


Gåsø Odin bygges på værft

Gåsø Odin

Frøygruppen starter bygging av sin syvende brønnbåt

Frøygruppen har bestilt bygging av sin syvende brønnbåt. Fartøyet vil få navnet «Gåsø Odin» og skal gå i charter for en norsk kunde når det settes i drift i første halvår 2022, forteller Einride Wingan i Frøygruppen. Han er for tiden ved verftet i Tyrkia der de følger opp byggeoppdragene for brønnbåtrederiet.t.

Gåsø Oding båttegning

Nybygget til Frøygruppen vil få navnet «Gåsø Odin» å få en kapasitet på 4.500 kubikkmeter. Fartøyet baserer seg på det velkjente designet som flere av de andre brønnbåtene i Frøygruppen har, og som er utarbeidet i samarbeid med Møre Maritime. Illustrasjon: Møre Maritime

Bygges på samme verft som verdens største

Også denne gangen bygger Frøygruppen det nye fartøyet ved Sefine Shipyard i Tyrkia. Samtidig som de nå kontraherer sin syvende brønnbåt er de i full gang med byggingen av verdens største brønnbåt «Gåsø Høvding» på hele 7.500 kubikkmeter.

–  Kuttingen av stål for vår nyeste båt kommer i gang i høst og etter planen skal «Gåsø Odin», på 4.500 kubikkmeter settes i drift i løpet av første halvår 2022, forteller Einride Wingan som i prosjektteamet for Frøygruppen.

Gåsø Odin bygges på værft

Byggeteamet til Frøygruppen er på plass ved skipsverftet i Tyrkia og følger opp de to nye fartøyene Frøygruppen har under produksjon her. Fra venstre; Håvard Volden, Øystein Pettersen, Arnold Steinvik og Einride Wingan er her foran brønnbåten «Frøy Høvding», der skroget settes sammen nå i høst. Skroget sjøsettes rundt årsskiftet.

I dag opererer selskapet med base på Frøya fem brønnbåter, og de to nye fartøyene som er under bygging vil komme i tillegg til dagens kapasitet. Den nyeste kontraheringen er basert på et båtdesign utarbeidet gjennom et langvarig samarbeid med Møre Maritime. Adm. Direktør i Møre Maritime Svein K. Waagbø er svært fornøyd med å levere nok et spesialtilpasset fartøy for Frøygruppen.

–  Vi har utviklet et godt samarbeid med rederiet gjennom flere år, og designet båter med fokus på optimal fiskevelferd og effektiv drift. Vi er svært fornøyde med at Frøygruppen er med på å utvikle dette samarbeidet videre, forteller Waagbø.

Nybygg med fokus på fiskevelferd

Rederiet har seks personer på skift som følger opp de to byggeprosjektene ved det tyrkiske verftet. For tiden er det fire av disse som er ved verftet. Einride Wingan forteller at framdriften på det som blir selskapets sjette brønnbåt, og verdens største – «Gåsø Høvding» – også går etter planen. Her vil skroget sjøsettes rundt årsskiftet ifølge Wingan.

Byggeteamet fra Frøygruppen  er i Tyrkia og følger opp framdriften. Her fra venstre; Einride Wingan, Øystein Pettersen, Arnold Steinvik og Håvard Volden.

Nyanskaffelsen «Gåsø Odin» blir rederiets syvende brønnbåt og får en lengde på 85,4 meter og en bredde på 20 meter. Til sammenligning vil Gåsø Høvding ha en lengde på 83,2 meter og en bredde på hele 30,9 meter.

I følge Wingan er fiskeutstyrspakken om bord basert på lukket teknologi som oppfyller alle dagens og framtidens krav til fiskevelferd, både når det gjelder sirkulasjon, oksygenering, filtrering, UV og RSW-nedkjøling. Det vil bli undertrykkssortering med uttak av alle typer rensefisk, og rene og glatte flater i brønnene om bord slik at det blir en optimal jobb for det automatiske vaskeanlegget om bord.

–  Båten utstyres med det siste innen teknologi med tanke på skånsom transport av fisk og biosikkerhet for miljøet rundt oss, understreker Wingan. Båten kan klargjøres for hvilket som helst avlusningssystem og utstyres med blant annet DP-system, batterisystem for peakshaving og dieselelektrisk drift, ifølge Wingan.

Byggestart for det siste fartøyet, «Gåsø Odin» vil bli i løpet av høsten 2020 og overlevering av den ferdige brønnbåten er avtalt til første halvår 2020. I følge Wingan vil disse nybyggene komme i tillegg til dagens fem fartøyer og dermed øke kapasiteten til det frøyabaserte selskapet betraktelig når de settes i drift.