NTS-eid oppdrettsselskap nær dobler produksjonsvolumet etter fusjon

NTS-eid oppdrettsselskap nær dobler produksjonsvolumet etter fusjon

Største eier i FRØY, det integrerte havbrukskonsernet NTS ASA, har inngått avtale om fusjon av oppdrettsselskapene Midt-Norsk Havbruk og SalmoNor. Begge selskapene lokalisert i Nærøysund. Fusjonen vil gi en ny, stor og robust oppdrettsaktør på Namdalskysten med et samlet slaktevolum i 2021 på ca. 37 000 tonn, nær en dobling av dagens produksjonsvolum.

Midt-Norsk Havbruk signerte nettopp brønnbåtavtale med Frøy Brønnbåt, som trår i kraft fra høsten 2021. Båten «MS Åsværfjord», som er under bygging av HAV (Havyard), er en del av denne avtalen.

Det fusjonerte selskapet skal hete SalmoNor. Den inngåtte fusjonsavtalen må godkjennes av Konkurransetilsynet og det er forventet at transaksjonen kan gjennomføres innen utløpet av tredje kvartal 2021.


Nye båter

Nye båter

Notvaskesesongen er godt i gang, og driftskoordinator Stig Ulvnes melder om spennende og hektiske arbeidsdager. Han forteller at flere nye båter er i kjømda. Først ute er «Frøy Nordkapp» som rulles ut i disse dager. «Frøy Nordkapp» er en notvaskebåt som skal gå med dobbelt stealth-system. I første omgang blir båten satt inn til Lerøy, men fra nyttår skal den, som navnet tilsier, ha base i Finnmark. Her skal båten gjøre oppdrag for både NRS og Salmar.

– «Frøy Nordkapp» er en stødig båt som tåler mye vær, til tross for at den er kun 15 meter. Etter planen skal båten være ute på oppdrag kontinuerlig. Den er også godkjent for slep, sier Ulvnes.

– Ellers kommer en gammel kjenning tilbake i drift. «Frøylys» som sank til kai på Hasvåg, er nå fullstendig renovert, bygd om til dobbelt system og kjøpt tilbake. Den ligger for tiden hos Kystteknikk Yards og vil operere med base fra Frøya, legger han til.

Ulvnes gleder seg også til at båten «Frøy Loke» blir operativ. Den skal etter planen leveres i november. Dette blir den største vaskebåten noensinne, 14,90 meter lang og 11,60 meter bred. Båten leveres av Kystteknikk Yards.

Andre servicebåter som kommer i løpet av året, er Frøydis (hurtiggående dykkerbåt), Frøy Senja, Frøybrand og Frøy Bas.

I brønnbåtsegmentet er det også flere nye båter på gang. «Kristiansund» leveres fra verftet Havyard Leirvik i slutten av juni, og skal på prøvetur allerede kommende uke. Denne båten går rett inn på kontrakt med Lerøy Midt.

«Gåsø Høvding» leveres fra verft i Tyrkia månedskifte august/ september. Etter seilas hjem til Norge går fartøyet rett i drift for Lerøy Midt.

Tidligere omtalte «Åsværfjord» har leveringsdato 15. oktober, og skal som nevnt inn på kontrakt for Midt-Norsk Havbruk (SalmoNor)


Ny telefonavtale

Ny telefonavtale

Gjennom NTS har FRØY fått ny og bedre avtale med Telenor. Det vil si at vi får bedre priser og datapakker enn det vi har hatt tidligere. Den nye avtalen gjelder både mobilabonnement og mobile bredbånd.

Alle mobiltelefoner er allerede flyttet over på den nye avtalen. Standard abonnementet har fri tale og SMS i EU og 35 GB data inkludert. Om det er noen som har større eller andre behov kan de ta kontakt med IT-konsulent Vegard Sandneseng i NTS ASA. Dette må være begrunnet og godkjent via nærmeste leder på forhånd. Med appen «Mitt Telenor» kan man sjekke forbruk og status på sitt eget abonnement.

I disse dager blir alle fartøy kontaktet og tilsendt nye sim-kort. Innen utgangen av juni skal det mobile bredbåndet om bord i omtrent 70 fartøy være oppgradert.

Vegard kan kontaktes på e-post vegard.sandneseng@ntsasa.no eller på mobil 400 28 771 hvis det haster.


Frøysprint

– Dette gir kundene våre trygghet

Frøysprint

– Dette gir kundene våre trygghet

Aquastructures har sertifisert FRØY som en organisasjon som utfører utlegging av fortøyning for flytende akvakulturanlegg og reparasjon av not i sjø. – Dette bekrefter at våre rutiner og prosedyrer er i henhold til gjeldende forskrifter og standarder, forteller Linn Holmen.

– Sikkerhet, kvalitet og gode rutiner er overordnet alt vi gjør, og har vært vårt fokus i alle år. Derfor er det viktig for oss at vi nå har fått det formelle i orden også, sier Holmen, som er Konsernleder Kvalitet hos FRØY.

Trygghet for kundene

Hun legger til at det er økt fokus blant kundene at leverandører etterlever bransjekrav og standarder, og de etterspør ofte denne bekreftelsen fra en akkreditert tredjepart.

Etter en god sertifiseringsprosess med Aquastructures vil alle fartøy i selskapet som jobber med utlegg av fortøyning eller med reparasjon av not i sjø bli inspisert i løpet av en femårsperiode.

– Kundene våre skal være trygge på at de får samme kvalitet hver gang og fra alle servicefartøy, forteller Holmen som er glad for å ha fått på plass samarbeidet med Aquastructures.

Godt i gang

Aquastructures er allerede i gang med jobben og i mars ble det gjennomført en to-dagers digital revisjon, i tillegg ble de to første båtene revidert.

– Vi har allerede fått gjennomført et koronatilpasset besøk på servicefartøyene «Frøysprint» og «Frøy Valkyrien», forteller Kristin Gangstad, teknisk revisor hos Aquastructures.

FRØY har nå fått produktsertifiseringsbevis på at de har et kvalitetssystem som tilfredsstiller alle krav i henhold til relevante standardarder og forskrifter, som «Sertifiseringsordning for utlegger av fortøyning» som viser til krav i NYTEK-forskriften og NS 9415:2009, og «Sertifiseringsordning for midlertidig reparasjon av not i sjø».


Frøygutt

Rekordavtale for FRØY

Frøygutt

Rekordavtale for FRØY

FRØY signerte i dag en fireårig rammeavtale for å rense nøter og nett til en ledende lakseoppdretter i Norge. Kontrakten har en estimert verdi på 250-300 millioner kroner over perioden på fire år. Verdien på kontrakten avhenger av hvor mange rengjøringer FRØY vil gjøre, som igjen avhenger av blant annet groe, temperatur og endringer i antall merder hos oppdragsgiver.

– Avtalen er en sterk tillitserklæring fra en av våre langsiktige kunder. Den inkluderer både en utvidelse av en eksisterende rammeavtale, samt en utvidelse som har økt geografisk omfang. Denne kontrakten gir oss et solid grunnlag for videre vekst, forteller administrerende direktør Helge Gåsø.

Dette er den største kontrakten FRØY har inngått hva gjelder både volum, verdi og kontraktslengde.


Forskerfabrikken

Vil få barna til å velge forskning

Forskerfabrikken

Vil få barna til å velge forskning

Barns engasjement for ren sjø og natur har aldri vært større. Derfor er vi i FRØY stolte av å samarbeide med Forskerfabrikken om satsingen «Sommerlab».

Til sommeren kommer Forskerfabrikken tilbake til Frøya for å vise unge frøyværinger hvor gøy vitenskap kan være – og kanskje påvirke fremtidige yrkesvalg. «Sommerlab» arrangeres i samarbeid med Newton Marinrom og er støttet av Måsøval Fiskeoppdrett og FRØY. Et samarbeid Forskerfabrikken setter stor pris på.

– Det er fantastisk når vi får lokalt næringsliv med på laget. Det betyr at vi kan senke deltakeravgiften, slik at enda flere familier får glede av tilbudet. Slike samarbeid er viktig for å nå ut til barna i lokalsamfunnet med et morsomt og lærerikt sommertilbud, forteller Ida Helene Randa Johansen, som kommunikasjonsansavarlig i Forskerfabrikken.

Fokus på miljø, bærekraft og teknologi

«Sommerlab» er et populært fem-dagers forskerkurs for elever som skal begynne på 5. – 7. trinn til høsten. På kurset lærer barna om naturvitenskapens spennende verden. De får utføre eksperimenter med ekte forskerutstyr og bruke kreativiteten til å løse morsomme oppgaver. Deltakerne får teste teori ut i praksis ved å forske og ha morsom fysisk aktivitet ute og inne hver dag.

I år fokuserer innholdet på miljø, bærekraft og teknologi. Barna skal utforske elektriske kretser, kjemiske reaksjoner og fornybar energi som gass og solceller. Det blir kule eksperimenter, samarbeid og kodeknekking. Barna skal blant annet få bygge sin egen solcellebil, teste ut ulike metoder for å rense vann og bygge elektriske maskiner av resirkulert emballasje. Gjennom spennende aktiviteter ønsker vi å vise barna hvordan naturvitenskap kan skape gode løsninger for fremtiden.

Energimysteriet

Kan vann eksplodere, og trenger man egentlig en fryser for å lage iskrem? Energi får ting til å bevege seg og endre temperatur, men hva er energi? Gjennom kule eksperimenter skal barna forske på energi, og sammen skal de løse «Energimysteriet».

I løpet av uka skal barna løse et mysterium. Dette mysteriet er faktisk så hemmelig at vi ikke ønsker å avsløre noe før kursstart. Alt vi kan si er at barna blir nødt til å knekke koder, samarbeide, lete etter skjulte spor og finne fram sin indre detektiv for å løse saken.


Børsen Frøy

FRØY-aksjen stiger etter børsnotering

Børsen Frøy

Børsdirektør Øivind Amundsen ringte i bjella på Oslo Børs til ære for FRØY. Foto: Oslo Børs

FRØY-aksjen stiger etter børsnotering

Mandag 29. mars klokka 09.00 ble det for første gang mulig å handle aksjer i FRØY ASA på Oslo Børs. Siden børsnotering på 61 kroner, har aksjen steget til 66 kroner.

Siden det ble kjent at FRØY går på børs, har det vært en stor interesse for å kjøpe aksjer. Selskapet har hentet én milliard i ny egenkapital gjennom emisjon, og mandag 29. mars ble FRØY børsnotert.

Stor interesse

– Dette er et viktig steg for å legge til rette for videre vekst og muligheter. Det gir oss arbeidsro fremover, sier en fornøyd Helge Gåsø, administrerende direktør i FRØY. Han er spesielt glad for at mange ansatte og folk langs kysten har kjøpt aksjer i selskapet.

– Det er veldig positivt at de som kjenner oss har satset sine sparepenger på oss. Det er tydelig at kystfolket følger med på oss. Det er en stor tillitserklæring, sier Gåsø.

I tillegg har ansatte og tillitsvalgte i selskapet kjøpt aksjer for flere titalls millioner, noe som gleder Gåsø.

– Det styrker både tilhørigheten og fellesskapet.

Klar for videre vekst

Bakgrunnen for børsnoteringen er å legge til rette for ytterligere vekst og en internasjonal satsing – slik at FRØY fortsatt vil være en premissgiver for bærekraftig og lønnsom vekst i en av Norges viktigste kjerneindustrier.

– I løpet av de siste 20 årene har FRØY utviklet seg til å bli en markedsledende tjenesteleverandør til havbruksnæringa. Fremover ser vi flere veier for fortsatt vekst for FRØY, og mener at børsnoteringen av selskapet er det naturlige steget for å muliggjøre neste fase av selskapets utvikling, sier Gåsø.

– De ansatte er vår fremste ressurs

FRØY har i dag har omtrent 670 ansatte fordelt på 13 lokasjoner langs Norges kyst – fra Haugesund i sør til Storslett i nord. Lokal tilstedeværelse og nærhet til kundene sørger for at FRØY for mange er den foretrukne leverandøren av akvaservicetjenester, og majoriteten av de kjente oppdretterne er på kundelisten vår. Teamwork til sjøs vil fortsatt være nøkkelen til suksess.

– Vi ser fortsatt sterk etterspørsel av våre tjenester, og ser frem til å fortsette vårt harde arbeid for å møte behovene til våre kunder. Med støtte fra NTS som en langsiktig eier og dyktige ansatte, er jeg trygg på at vi vil fortsette å være den foretrukne samarbeidspartner i en raskt voksende havbruksnæring, avslutter Gåsø.


Nybåt Frøy

Enova gir klimastøtte til ny båt fra FRØY

Nybåt Frøy

Enova gir klimastøtte til ny båt fra FRØY

– Vesentlig lavere dieselforbruk og mindre utslipp er bra for både oss og kunden, sier Oddleif Wigdahl, driftsdirektør Brønnbåt i FRØY.

Like før jul ble det kjent at FRØY-rederiet Norsk Fisketransport har inngått en femårig timecharter-avtale (TC) med Cermaq Norway på en 6000 m3 brønnbåt. Nå er det klart at båten skal bygges på det tyrkiske verftet Sefine, hvor flere av FRØYs brønnbåter – deriblant verdens største, Gåsø Høvding – ferdigstilles.

Byggeprosessen har såvidt kommet i gang, og man har avtalt levering i andre kvartal av 2023. Investeringen vil bli finansiert med konsernets egen kontantbeholdning og banklån, og understøtter FRØY som verdens ledende totalleverandør av fartøytjenester til havbruksnæringen. I tillegg har Enova gitt støtte til byggingen.

Grønn pakke

Rederiet viderefører sitt mangeårige teknologisamarbeid med HAV Group gjennom båtdesignet HAV 588L. Det betyr blant annet at båten utrustes med runde fisketanker.

Båten bygges dessuten som et hybridfartøy, og får samtidig montert en omfattende grønn pakke

  • DC-anlegg
  • Heat recovery
  • prod spillvarme
  • Stor landstrømpakke
  • Batteripakke

Dette gir en drivstoffreduksjon på minimum 15 prosent, noe som kommer kunden til gode både økonomisk og bærekraftig.

– Vesentlig lavere dieselforbruk og mindre utslipp, er en vinn-vinn-situasjon både for oss og kunden. Nå leverer vi en båt som er bærekraftig både økonomisk og i et klimaperspektiv, forteller Oddleif Wigdahl, driftsdirektør Brønnbåt i FRØY.

Flere båter i kjømda

FRØY har ytterligere to 3200 m3 brønnbåter under bygging ved Havyard Ship Technology AS, i tillegg til at rederiet sommeren 2021 vil få overlevert den nevnte brønnbåten Gåsø Høvding på 7500 m3. FRØY har også kontrahert en 4500 m3 brønnbåt med forventet overlevering sommeren 2022.


Gåsø Viking

NTS Shipping endrer navn til FRØY Shipping

NTS Shipping endrer navn til FRØY Shipping

Som en naturlig følge av at NTS ASA har overført alle aksjene i NTS Shipping til Frøygruppen AS, endrer fraktbåtrederiet nå navn til FRØY Shipping. 

Navneendringen er gjort med bakgrunn i en omforent strategi om å gjøre FRØY til merkevare for all fartøysvirksomhet. Den 3. mars sendte NTS ASA ut børsmelding om at Frøy ASA vil bli notert på Oslo Børs i løpet av 1. kvartal i år. Navneendringen til Frøy Shipping tydeliggjør eierskapet i forhold til de to børsnoterte selskapene Frøy ASA og NTS ASA.

Navneendringen medfører ikke andre endringer i fraktebåtrederiet. Frøy Shipping drives videre med samme organisasjonsnummer og ledelse, og med samme formål om å «eie og drive fraktefartøy, samt virksomhet som naturlig følger av dette, herunder deltagelse i andre selskaper».

Gåsø Viking

Teamwork til sjøs Frøy

Oppfordrer ansatte til å styrke sin kompetanse

Ansatte i arbeid Frøy

Oppfordrer ansatte til å styrke sin kompetanse

Som Norges største kompetansemiljø innen akvaservice, er det viktig for FRØY at vi har riktig kompetanse til å være på tå hev i en næring i sterk vekst. Vi oppfordrer derfor våre ansatte til å fylle på med relevante kurs og opplæring. Slik står både du og vi sterkere. Det er teamwork til sjøs.

D6-sertifikat

Et av de tilgjengelige tilbudene er utdanning for D6-sertifikat. Etter en endring i Sjøfartsdirektoratets forskrifter, er grensen for sertifikatkrav for skipsførere på lasteskip senket fra 15 meter til over åtte meter. Endringen medfører at det innføres et nytt kompetansesertifikat for dekksoffiser klasse 6 (D6). Fra 1. januar 2024 skal skipsfører på de fleste lasteskip med lengde over åtte meter ha det nye sertifikatet, eventuelt et høyere kompetansesertifikat for dekksoffiser. D6-sertifikatet gir rett til å føre skip med en lengde på inntil 24 meter, og er kommet i stand etter ønske fra servicebåtnæringen selv. FRØY har i dag et samarbeid med Sikkerhetssenteret Rørvik (SSR) om slik utdanning.

– Havbruksnæringa har falt litt mellom to stoler da det ikke har eksistert sertifikater tilpasset oss tidligere. Vi ser det som svært positivt at vi nå formelt kan dokumentere mye av den kompetansen og erfaringa som våre dyktige ansatte besitter, og samtidig gi faglig påfyll innen blant annet navigasjon og lastelære som opplagt er av stor betydning, forteller driftskoordinator Kent-Roger Wahlvåg.

FRØY har flere ansatte som nå utdanner seg ved SSR.

– Flere av våre fartøysjefer har allerede et høyere sertifikat, men det er en betydelig andel som vil trenge det nye D6-sertifikatet. Vi oppfordrer alle som ønsker å ta kurset til å ta kontakt, sier Wahlvåg.

Fiskevelferd

Alle ansatte i FRØY som jobber med fisk skal ha fiskevelferdskurs. Det kan kjøres både i samarbeid med veterinær eller som et nettbasert kurs i samarbeid med Val videregående skole og Sikkerhetssenteret Rørvik. Ta kontakt med din nærmeste overordnede hvis du har spørsmål rundt dette.

Eksterne kurs

Flere skoler tilbyr kurs og utdanninger innen servicebåt og havbruk, som kan tas samtidig som man står i full jobb. Knut Storø, konsernleder maritim bemanning, oppfordrer alle ansatte som ønsker faglig påfyll til å søke på aktuelle utdanninger.

– Vi ønsker ansatte som har lyst til å styrke sin faglige ballast. Det bidrar til økt kompetanse både i FRØY og i næringen generelt. Ettersom vi er en del av ei næring i sterk vekst og utvikling, er høy faglig kompetanse svært viktig, sier Storø.

Finner du kurs og utdanninger som kan være relevant for din arbeidshverdag, oppfordrer Storø deg til å snakke med din nærmeste overordnede om hvilke muligheter som finnes.

En av utdanningsmulighetene som finnes for folk som jobber ombord i båter er «Ledelse i havbruksoperasjoner» i regi av Trøndelag høyere yrkesfagskole. Dette studiet er tilrettelagt slik at man kan stå i full jobb mens man studerer. Det er i tillegg en høyere utdanning som gir deg både en fagskolegrad og 60 studiepoeng ved endt utdanning.

Les mer på https://web.trondelagfylke.no/trondelag-hoyere-yrkesfagskole/studier/Ledelsehavbruk/