Råtass klar til å utfordre lakselusa

Råtass klar til å utfordre lakselusa

Frøy Challenger har kapasitet til å avluse 600 tonn laks i timen. Lakselusas verste mareritt er satt i jobb hos Mowi.

Karl Erik Saure i Frøy Akvaressurs har ledet ombyggingsprosjektet av det tidligere supplyfartøyet. De siste månedene har Frøy Challenger fått på plass helt nytt utstyr, som gjør båten til en av de råeste avlusingsmaskinene på Norskekysten.

– Vi har fått en topp moderne båt med en type fiskepumper som aldri har vært i bruk tidligere i Norge. Trykk og vakuumbelastningen på fisken fordeles over 2 stk PG Hydroflow 500 og en PG Tornado 500. Dette sikrer at vakuumbelastningen på fisken blir minimal. Den første Hydroflow’en utligner sugetrykket opp til dekk, og tornadoen er designet på en måte der trykket stiger gradvis igjennom pumpehuset for å sikre at det ikke oppstår lokale undertrykk, sier Karl Erik Saure.

Frøy Challenger har totalt tre av de nyutviklede Tornado 500-pumpene om bord, i tillegg til seks 500 Hydroflow’ere. Det sikrer skånsom håndtering av fisk gjennom den 24-linjer store Skamik-installasjonen, og en kapasitet på enorme 600 tonn i timen. Stor kapasitet gir kort trengetid/holdetid for fisken, noe som bidrar til bedre fiskevelferd totalt sett.

Under avlusningsoperasjonene vil Frøy Challenger ha med seg følgefartøyer fra Frøy, i god Teamwork til sjøs-ånd.

Frøy Challenger vil ha et mannskap på ni, og i tillegg er det kapasitet til å ta inn utplasseringselever og lærlinger. Mandag i den stille uke starter Frøy Challenger avlusingsarbeidet for Mowi region Vest, og blir et effektivt våpen i lusekrigen fra Rørvik til Sognefjorden.


Frøydis et løft for dykkeravdelinga i nord 

Frøydis et løft for dykkeravdelinga i nord

To nye båter sikrer serviceområde Nord en solid kapasitetsøkning på service og fortøyning, og endelig får vår nordligste dykkeravdeling eget fartøy.

Dykkerbåten Frøydis ble overlevert fra Skarsvåg Boats 25. mars. BN 170 er 14,99 og den største båten som Skarsvåg har produsert noen gang. Denne modellen, Skarsvaag 1500, er ikke engang kommet inn på båtbyggerens egen hjemmeside.

– Dette blir et solid løft for dykkeravdelingen i nord, som ikke har hatt eget fartøy på en stund. Fra å leie litt forskjellige skrog, får vi endelig posisjonert oss med en ny og flott båt som gjør det mulig for oss både å serve eksisterende kunder på en god måte, og samtidig åpne døren for nye, sier områdeleder Espen Schmitz.

Frøydis har den umiskjennelige Skarsvåg-looken, og alt det som kjennetegner båter derfra. De rette skrogsidene gir godt dekksareal, mens V-en i undervannsskroget gir myk gange og minimalt med slag i grov sjø. Det kommer godt med, når vår dykkeravdeling i nord skal komme seg effektiv fram under tidvis barske forhold. Styrehuset står også på vibrasjonsdempende labber for optimal komfort.

I tillegg er båten utrustet med en omfattende pakke av sikkerhetsutstyr: 2 x 6-manns redningsflåter, slukkesystem i maskinrom, bærbare VHFer, manuell og friflyt EPIRB, livbøyer, linekaster, overlevingsdrakter og redningsvester.

Frøy Senja ble overlevert 1. februar. Med en hovedkran på 150 tonnmeter ™ og hjelpekran på 65 tm er båten en solid kapasitetsøkning for oss på service og fortøyning. Frøy Senja har en hybrid, grønn løsning og er utrustet med fullt dekksutstyr fra Mjosundet og en Sperre 15K ROV med posisjonering. 

Frøy Senja har allerede lagt ut det første anlegget for SalMar, og går nå videre til Trollvika Drift for utsett av et anlegg til. Etter dette venter utsett av et torskeanlegg. Dette er det første anlegget til nyoppstartede KIME Akva AS, som vi arbeider med å få et godt samarbeid med fremover, og som skal ha mer torsk i havet allerede i løpet av dette året. 

– Frøy Senja går i dag på spot, men vi merker stor interesse for den. Vi ser nå på om det er mulig å få den inn i fast kontrakt, men dette er ikke avklart enda, sier Espen Schmitz.


Samling for fartøysjefer, skippere og kapteiner i Frøy

Samling for fartøysjefer, skippere og kapteiner i Frøy

Vi ønsker velkommen til samling!

Alle Frøys fartøysjefer, skippere og kapteiner inviteres til samling på Scandic Hell i Stjørdal. Her skal vi arbeide med kulturbygging i organisasjonen vår, og bli nærmere kjent på tvers av segmenter og avdelinger.

I tillegg til det faglige innholdet, blir det sosialt samvær med middag og aktiviteter på kvelden.

For å være sikre på at alle får anledning til å delta, holdes samlingen i to runder. Datoene for samlingen er derfor både 11.-12. mai og 15.-16. juni.

Det kommer invitasjon på epost direkte til alle fartøyssjefer, skippere og kapteiner i Frøy om ikke lenge (sjekk også søppelposten innimellom, da noen opplever at epost fra oss kan gå direkte dit).


Freddy Johansen, ny driftsleder servicebåt i Frøy

Endring i Frøy-organisasjonen

Endring i Frøy-organisasjonen

På tur ombord i Frøy:

Knut Are Elvemo
Driftsleder servicebåt – Frøya – 01.03.22

Amund Melle
Driftsleder servicebåt – Ulsteinvik – 09.03.22

Freddy Johansen
Driftsleder servicebåt – Rørvik – 31.03.22

Marius Skjønhaug
Kvalitetsansvarlig – Rørvik – 19.04.22

Ane Marte Rotevatn
Controller – Frøya – 19.04.22

Jostein Bergset
Driftsleder servicebåt – Ulsteinvik – 01.07.22

Marine Måsøval
Mannskapsansvarlig – Frøya – 01.07.22

 

Andre endringer

Eirin Ervik Pedersen
Områdeleder Midt – Frøya – 28.03.22

Anders Gåsø
Driftsdirektør servicebåt – Frøya – 28.03.22

Andreas Moe
Konsernleder Kvalitet – Rørvik – 07.04.22

Linn Holmen
Bærekraftsansvarlig – Frøya – 07.04.22

Freddy Johansen, ny driftsleder servicebåt i Frøy
Freddy Johansen, ny driftsleder servicebåt i Frøy

Med flinke folk om bord, har jeg verdens enkleste jobb

I Frøy får vi ta egne beslutninger, og god back up er aldri lenger enn en telefon unna

– Det er positivt å være en del av Frøy, mye bedre enn tidligere arbeidsplasser, sier Gåsø Jarl-kaptein Åge Storheil som har seilt brønnbåt både i Norge og Australia de siste ti årene. 

Kapteinen med hjemmeadresse i Brønnøysund, har gått om bord for mindre enn to timer siden. Gåsø Jarl ligger til kai midt i Trondheim, med Pirbadet som nærmeste nabo. Mannskapet som nettopp mønstret av, har tatt skuta gjennom 5-årsklassingen på Fosen Yards.

– Nå er den nypusset og sertifisert – og god som ny, konkluderer kaptein Storheil.

Gåsø Jarl ble overlevert til Frøy høsten 2017, og var den gang blant de største brønnbåtene i verden. Storheil mønstret på skuta et halvt år etter overtakelsen, og runder nå fem år som kaptein på Gåsø Jarl. Før det jobbet han for Sølvtrans, og har til sammen 10 år i brønnbåtnæringa.

– Det er positivt å være en del av Frøy, hvor jeg får muligheten til å utøve kapteinsjobben. Samtidig er ikke rederiet eller de andre båtene lenger unna enn en telefon, om jeg har noe jeg vil spørre om. I Frøy blir vi gitt ansvar og tillit i en fin kombinasjon med god backup fra rederiet, mener Storheil.

For to år siden ble Gåsø Jarl bygget om og rigget for hydrolicer. Båten går på kontrakt for Mowi og opererer mellom Hustadvika i sør og Folla i nord.

– Båten gjør det bra, og kunden er svært fornøyd. Vi prøver så godt vi kan å sørge for at kunden kan stå med hendene i lomma. Vi skal gjøre en så god jobb at de blir avhengige av oss, fastslår kapteinen.

Hvordan er din jobb som kaptein, da?

– Jeg har verdens enkleste jobb med så flinke folk på båten, avslører Storheil.

Til vanlig er det mellom åtte og ti mennesker om bord i Gåsø Jarl, om man regner med både de faste mannskapene, læringer og utplasseringselever.

– Det er fantastisk bra å ha læringer og elever om bord. Da får vi kobla mannskapenes erfaring med fersk kompetanse. Det er en vinn vinn-situasjon der jeg lærer og de lærer. Elevene har som oftest lyst til å bli, og de er oftest flinke folk. Dessverre kan vi ikke tilby alle som ønsker det jobb, sier Storheil.

Heller ikke på Gåsø Jarl betyr påskehøytiden ferie for mannskapene om bord. Om det er landligge på røddagene, utføres det forefallende arbeidet som det ellers ikke er tid til. Også i høytider trengs alle hender i arbeid.

– Men vi skal kose oss litt i påska også. Kokken er et unikum! Geir Sletten er en meget kokekyndig matros som lager god og sunn mat, sprer godt humør og er til god hjelp, sier Storheil og sender en god påskehilsen til alle kolleger på vakt eller fritørn.


God påske, gode kollega 

Kjære alle gode kollegaer i Frøy 

Påsken nærmer seg, og det betyr fri for noen og arbeidsuke for andre. Uansett betyr det at vi går mot varmere tider og vår. Påske betyr også at vi har lagt krevende vintermåneder bak oss, og for oss som jobber med været som en viktig premissgiver, så betyr det høyere aktivitet i månedene fremover. 

Med høyere aktivitetsnivå blir god HMS enda viktigere. Dessverre har vi hatt flere uønskede hendelser i Q1 enn vi hadde i Q4, det vil si vi har en negativ trend. Den må vi snu. Det er alles ansvar å sikre at arbeidsoperasjonene blir utført på den måten vi har sagt det skal gjøres. Vi må være gode kollegaer og si fra når vi ser at oppgaver ikke utføres med den kvaliteten vi har avtalt, og som prosedyrene også beskriver. Mange nestenulykker gir oss et signal vi må ta på alvor, og gjøre noe med, før det går galt. 

Evnen til å gjøre forbedringer skal beskrive Frøy-kulturen. Det aller viktigste er at alle kommer trygt og skadefritt hjem fra jobb. 

I de tre månedene som har gått har jeg besøkt alle kontorstedene våre, og vært om bord på flere av båtene. Det er utrolig inspirerende å møte dere på de ulike stedene, se hvordan dere har det, og møte kompetente, blide og hyggelige kollegaer. Det gir meg masse energi, og en trygghet på at dere syns at Frøy er et bra sted å jobbe. 

Som på alle andre arbeidsplasser, er det likevel alltid noe som kan bli bedre eller utvikles videre. Vi skal jobbe mye med å bygge «ett Frøy» fremover. Skape en felles kultur som tar med seg det beste av alle de ulike kulturene som er på de ulike stedene, og fra de ulike selskapene som er blitt en del av den store Frøy-familien.  

Det skal vi blant annet gjøre ved å samle alle fartøy-sjefer for å dele erfaring og ha dialog rundt hvordan vi løser oppgavene våre. Vi skal ha konsernsamling der vi skal bli bedre kjent og kan styrke felleskapet. Og vi skal ikke minst jobbe systematisk med hvordan vi får til et godt samspill mellom sjø og land. Vi må sørge for at vi har en god bro mellom det som skjer i produksjonen hver eneste dag, og den støtten landorganisasjonen bidrar med. Klarer vi det, vil vi bli en effektiv organisasjon som skaper enda bedre resultater. Sammen skal vi bli uslåelig. 

I den siste tiden har det vært mye medieomtale rundt vår hovedeier NTS. Diskusjonen om eierskapet i NTS innvirker ikke på driften av Frøy; vi leverer kritiske tjenester til kundene våre, og det behovet fortsetter uavhengig av hvem som eier oss. Vi har langsiktige kontrakter og behovet for kunnskapen og fartøyene våre fortsetter som før. På sikt vil diskusjonen i NTS kunne endre eierskapet av selskapet. Frøy er et selskap på børs, og det betyr at det alltid vil kunne skje endringer i eierstrukturen. Hvem som eier oss, er utenfor vår kontroll. Børsens regler sørger for at de som eier oss, må følge oppsatte regler for god eierstyring og ivareta og utvikle selskapet på en ansvarlig måte. 

Det beste og eneste vi kan gjøre, er å jobbe med det som er innenfor vår kontroll; å levere effektive tjenester med høy kvalitet. Alle investorer ønsker å eie selskap som har suksess, og alle vil være sammen med folk og selskaper som gjør det bra. Hvor bra vi gjør det og hvilken suksess vi skaper, er det bare vi som jobber i Frøy som kan sørge for. 

Til slutt vil jeg understreke at Frøy er et selskap som har et godt omdømme, vi sørger for både kritisk kompetanse og en moderne flåte til oppdrettsnæringen. Vi leverer gode resultater, og sammen skal vi utvikle selskapet mot nye høyder. Det ser jeg frem til!

Jeg ønsker alle sammen en fin påske – om det er på jobb, hjemme, ved sjøen eller på fjellet 😊

Med vennlig hilsen Tonje


Vekst i inntekter, driftsresultat og kontraktsbacklog

Vekst i inntekter, driftsresultat og kontraktsbacklog

Totale inntekter økte i 4. kvartal 2021 med mer en 40 prosent sammenlignet med 4. kvartal 2020.

FRØYs rapport for fjerde kvartal 2021 dokumenterer en sterk operasjonell vekst for verdens største integrerte akvaserviceselskap. Ikke minst bidro leveransene av nye brønnbåter til at FRØYs samlede driftsinntekter økte til 561 millioner kroner, fra 399 millioner kroner i fjerde kvartal 2020. To nye brønnbåter ble levert i løpet av 4. kvartal – deriblant verdens største, MS Gåsø Høvding. Fartøyene går inn i langtidskontrakter med store norske havbruksselskaper. 

– Samtidig med at vi satte to nye og moderne brønnbåter i drift, solgte vi den 20 år gamle brønnbåten MS Veidnes. Det er i tråd med vår strategi om å tilby en effektiv flåte med et så lavt karbonfotavtrykk som mulig, sier administrerende direktør Tonje Foss. 

FRØY har intensivert sitt bærekraftarbeid. Fra og med årsrapporten for 2021, vil selskapet også starte å rapportere på sitt miljøfotavtrykk. I løpet av de neste to årene vil Frøy ta levering av 2 nye brønnbåter og 8 nye service fartøy hvor det er investert betydelige summer for å redusere karbonfotavtrykket på flåten.

– Vi forhandler nå med flere verft om bygging av ytterligere to nye brønnbåter. Samtidig har vi signert kontrakter på bygging av to nye, større servicebåter som skal leveres i 2023, opplyser Foss.

FRØY fikk i fjerde kvartal 2021 et driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) på 260 millioner kroner, mot 166 millioner kroner i samme kvartal 2020. 

Ved utgangen av 2021 hadde FRØY ASA en ordrereserve tilsvarende 6,2 milliarder kroner.


Ansatte i arbeid Frøy

Møt FRØY på YOU 2022 – den digitale yrkes- og utdanningsmessa for Hitra og Frøya.

Ansatte i arbeid Frøy

Møt FRØY på YOU 2022 – den digitale yrkes- og utdanningsmessa for Hitra og Frøya.

Frøy har lang erfaring som lærebedrift og høyt fokus på rekruttering. I dag har Frøy 79 lærlinger fordelt langs hele kysten. I disse dager lyses årets lærlingeplasser ut, og Frøy ønsker å tiltrekke seg engasjerte ungdommer som ønsker en yrkesvei innen havbruk.

– YOU 2022 er en viktig rekrutteringsarena for Frøy der vi vil vise hvilke muligheter som finnes, forteller Nina Larsen, mannskapsansvarlig i Frøy.

Hun legger til at Frøy kan tilby relevant erfaring innen akvakultur som gir en uvurderlig kompetanse for de som ønsker en karriere på servicebåt og brønnbåt. Etter endt læretid vil du ha gode praktiske og teoretiske kunnskaper innenfor faget ditt.

– For oss er det viktig å bidra til at våre ungdommer blir klar over hvilke muligheter som finnes, og at vi kan tilby dem relevant erfaring. Det handler om rekruttering og næringslivets langsiktige behov. Næringslivet i regionen vår roper etter ungdommenes kompetanse, derfor er det viktig at vi legger til rette for at flest mulig tar en utdanning som er relevant for å skaffe denne kompetansen, sier Larsen.

Alle som fullfører lærlingetiden i Frøy har mulighet til å søke om fast stilling.

Les mer om messen og se filmer her.


Helges julehilsen

Helges julehilsen

Se avtroppende direktør Helge Gåsøs hilsen til alle ansatte i Frøy.


Konserninformasjon desember 2021

Konserninformasjon:

Travelnet som felles leverandør på jobbreiser

Frøy har over tid benyttet Travelnet Reisevarehuset som sin samarbeidspartner innenfor jobbreiser. For å oppnå best mulig priser og tjenester, er det ønskelig at alle Frøys selskaper benytter en og samme leverandør. Derfor vil alle Frøys selskaper være en del av avtalen med Travelnet fra 1. januar 2022. Ansatte får sin egen innlogging/profil i nettportalen til Travelnet.

Travelnet har vektlagt å ha mange dyktige reisekonsulenter tilgjengelig for oss som skal bestille reiser, hvis vi ønsker å gjøre det pr. telefon. I tillegg har de en online bestillingsportal hvor man enkelt kan bestille reise for seg selv eller sitt mannskap. Det er også fullt mulig å benytte Travelnet til bestilling av private feriereiser.

Innloggingsinfo vil bli tilsendt hver enkelt direkte fra Travelnet per epost, så snart alle er lagt inn i systemet.

Ny ISO- sertifisering er klar 

Frøy har nå fått godkjent ISO-sertifisering for NS 9001(kvalitetsstandarden) og NS 14001 (miljøstandarden). – Nå er det viktig at hele landorganisasjonen arbeider etter denne standarden, sier kvalitetsansvarlig Fredrik Lie Gjeseth.

Flere i Frøy-organisasjonen har jobbet med den nye sertifiseringen trekvart år og nå har Kiwa godkjent den. Et par forslag til forbedringer er lukket og nå starter arbeidet med implementeringen i hele land-organisasjonen.

– Nå har vi sagt hvordan vi skal jobbe og hvorfor. Nå gjenstår det viktigste, nemlig at hele organisasjonen jobber etter denne standarden. Det er et risiko- og prosessbasert system som vil gi oss god kvalitetssikring i alle ledd. Og til syvende og sist lager vi dette for å kunne gi kundene trygghet for at vi jobber etter de standarder kundene ønsker, sier Lie Gjeseth.

Julekonkurranse

Finn fram mobilen og bli med og lag en litt annerledes jule- og nyttårshilsen til våre følgere på Facebook.

Frøy ønsker å bidra til en positiv inngang til jula og det nye året, og utfordrer alle båter og landorganisasjoner som hver eneste dag gjør en fantastisk jobb for våre kunder langs hele norskekysten:

• Sett mobilen din på videoopptak – og sørg for at den som snakker, høres godt.

Følgende bør være med på videosnutten (men gjerne vær kreative):

• Navn og hvilken type båt

• Hvor på kysten er dere på opptaksdagen

• Hva slags operasjon har dere gjort

• Et samlet «GOD JUL OG GODT NYTTÅR!»-rop

Det er opp til dere å finne den beste location for opptaket, men sørg gjerne for at det er godt med lys og at snakkingen høres godt. Videoen trenger ikke være lang.

Den morsomste/sprøeste/beste videoen premieres – men må selvfølgelig være i tråd med HMS og regelverk ellers.

Merk: Kun 1 film fra hvert skift per båt.

Mobilvideoer sendes på epost til post@pkom.no innen 21. desember.

Den ferdige hilsningen publiseres etter planen på sosiale medier på lille julaften.

Stava Sjø fusjonert inn i Frøy Vest

Vi ønsker båtene og mannskapet på Topas, Frøy Safir og Frøy Rubina velkommen som «nye» båter i Frøy, etter at fusjonen mellom Stava Sjø og Frøy Vest ble fullført i oktober. Stava Sjø ble kjøpt av Frøy-gruppen tilbake til 2019. Selskapet, som ble etablert i 2011, tilbyr nye og moderne servicebåter med kompetent mannskap primært til havbruksnæringen, men tar også ta på seg oppdrag inn mot andre områder.

Julegaver til ansatte – frist for bestilling 19.12.21

Det er snart jul, og det blir selvfølgelig julegave til alle i år også. Men å koordinere, og sende ut rundt 740 julegaver er litt av et logistikkarbeid. Derfor har vi i år fått laget en Webshop hvor dere selv kan gå inn og bestille treningstøy med Frøylogo.

Julegave til ansatte i Frøy