Sommerhilsen 2022 - Kjære alle kollegaer i Frøy

Kjære alle kollegaer i Frøy

Endelig er sommeren her, og vi er snart inne i den perioden vi i Frøy ser frem mot resten av året; sommerferie og høysesong. Med høysesong kommer det travlere dager på jobb. Og travlere dager fører med seg økt risiko for uønskede hendelser. Derfor er det viktig å fortsette med å ha fokus på god HMS i alt vi foretar oss. Hver eneste dag.

Havarikommisjonens rapport etter dødsfallet hos en av våre konkurrenter 31. desember i fjor er ferdigstilt. Den peker blant annet på at bransjen må sørge for at sikkerheten ivaretas i arbeidsoppgaver som gjøres hver eneste dag. Her kan alle bidra til økt bevissthet på hvordan vi utfører rutineoppgavene våre. Jeg har tillit til at alle i Frøy tar dette på alvor.

Vi legger bak oss et hektisk andre kvartal med mange store og viktige aktiviteter:

  • Vi ble kåret til «Årets maritime lærebedrift». En pris som henger høyt og som gir Frøy en anerkjennelse av mange års arbeid med å ta inn lærlinger. Arbeidet med å gi de unge mulighet til en spennende start på arbeidslivet samtidig som vi bygger ny kompetanse, har vært og er viktig for oss. Nå står mange nye lærlinger på trappene til å starte i Frøy og vi ønsker alle hjertelig velkommen til oss.
  • Vi har for første gang gjennomført felles samling for alle skippere, kapteiner og fartøysjefer i Frøy. Det ble en fin anledning for de å treffe gamle og nye kollegaer på tvers av geografi og segment og bygge en felles Frøykultur.
  • Vi har vært igjennom Global G.A.P. Dette er en sertifiseringsordning for å synliggjøre at man har fokus på mattrygghet, miljøbeskyttelse, arbeidsmiljø og dyrevelferd i hele organisasjonen. Dette er viktig for både oss selv og kundene våre.
  • Vi har gjennomført Frøys aller første medarbeiderundersøkelse. Her har vi fått mange tilbakemeldinger om hva dere synes er bra og hva som kan forbedres i organisasjonen. Takk til alle som har svart. Svarene gir oss muligheten til å jobbe sammen med å bli et enda bedre selskap.

Det er ett resultat fra arbeidsmiljøundersøkelsen som jeg har lyst til å trekke frem og som vi alle skal ta med oss inn i sommeren. Det er at 94% av de som har svart sier de er stolte av å jobbe i Frøy. Dette resultatet inspirerer meg og gjør at jeg gleder meg til å gå på jobb i Frøy, samtidig som jeg tenker at dette skal vi sammen som lag ta godt vare på og verne om fremover.

Jeg ønsker dere alle sammen en fin sommer og ser frem til å treffe dere i september på Frøys aller første konsernsamling.

Med vennlig hilsen Tonje  


FRØY FIGHTER BEHANDLINGSBÅT

Frøy med gode tall første kvartal

FRØY FIGHTER BEHANDLINGSBÅT

Frøy med gode tall første kvartal

25. mai presenterte Frøy ASA kvartalsrapporten for første kvartal 2022. Kvartalsrapporten viser at Frøy fikk en EBITDA på 112 millioner kroner i første kvartal 2022, sammenlignet med 84 millioner samme periode i fjor.

Omsetningen i første kvartal var 431 millioner kroner, sammenlignet med 356 millioner i samme periode i 2021. Driftsresultatet var 20 millioner kroner (11 millioner i 2021).

Første kvartal er lavsesong, og preget av redusert aktivitet og vedlikehold av flåten. Lave sjøtemperaturer medfører sesongmessig lavere etterspørsel etter våre tjenester.

– Vi opplevde en normal sesongmessig nedgang i kvartalet, mens etterspørselen etter ny kapasitet og kontrakter har holdt seg høy. I løpet av kvartalet har vi forhandlet frem flere avtaler og gjennomført viktige milepæler som legger til rette for fortsatt vekst i årene som kommer, forteller Tonje Foss, adm.dir. i Frøy ASA.

I kvartalsrapporten kommer det frem at ordreboken er på 6,0 milliarder kroner, fordelt på 3,5 milliarder kroner i faste forpliktelser og 2,5 milliarder kroner i opsjoner, sammenlignet med 6,5 milliarder kroner samme periode i fjor.

– Vi ser at de positive underliggende markedstrendene fortsetter, drevet fram av oppdrett på mer utsatte lokasjoner, større oppdrettslokaliteter, nye forskrifter og ESG-krav. Vårt fokus er lønnsom vekst basert på vårt minstekrav om en egenkapitalavkastning på 10–18 prosent, legger Tonje Foss til.

Les hele kvartalsrapporten her.


Signerer kontrakt på sin femte brønnbåt fra Sefine Shipyard

Signerer kontrakt på sin femte brønnbåt fra Sefine Shipyard

FRØY har i dag signert kontrakt på bygging av en ny 4.500 m3 brønnbåt ved Sefine Shipyard. 

Dette blir den femte brønnbåten som FRØY bygger ved det tyrkiske skipsverftet Sefine Shipyard. To er levert og satt i drift, blant annet Gåsø Høvding – en av de største brønnbåtene som noen gang er bygget. Ytterligere to brønnbåter er under bygging, deriblant 4.500 kubikkeren Gåsø Odin som ferdigstilles andre halvår i år. 

– Brønnbåten vi nå har signert byggekontrakt på, blir søsterskip av Gåsø Odin og den femte brønnbåten vi bygger ved tyrkiske Sefine Shipyard, sier Oddleif Wigdahl, driftsdirektør brønnbåt i FRØY. 

Nybygget får en lengde på 85,4 meter, en bredde på 20 meter og et lastevolum på 4.500 kubikkmeter. Fartøyet baserer seg på det velkjente designet som FRØY har utviklet i samarbeid med Møre Maritime. 

– Båten får det siste innen teknologi for skånsom transport av fisk og best mulig biosikkerhet for miljøet rundt oss. Båten klargjøres med avlusningssystem og utstyres også med DP-system, batterisystem og dieselelektrisk drift, sier Wigdahl. 

Fiskeutstyrspakken er basert på lukket teknologi og oppfyller dagens og framtidens krav til fiskevelferd når det gjelder både sirkulasjon, oksygenering, filtrering, UV og RSW-nedkjøling. Båten har også undertrykkssortering med uttak av alle typer rensefisk, og rene og glatte brønnflater som optimaliserer det automatiske vaskeanleggets hygieneresultater.

Byggeperioden er beregnet til 24 måneder fra kontraktsinngåelse, og overlevering av det nye fartøyet til FRØY vil dermed skje 2. kvartal 2024. 


Frøy bygger kompetanse for framtiden med offensiv satsing på lærlinger

Frøy bygger kompetanse for framtiden med offensiv satsing på lærlinger – nå er de kåret til Årets Maritime Lærebedrift

Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse (SNMK) deler hvert år ut prisen «Årets Maritime Lærebedrift». Prisen går til bedrifter som gjør en særlig innsats for rekruttering til sjømannsyrket. I år går prisen til Frøy.

– Vi er veldig stolte av å motta årets opplæringspris. Vi er glade for at vi har muligheten til å gi unge talenter en start på karrieren sin om bord på våre skip. Ved å ta inn mange lærlinger bygger vi kompetanse for framtiden. Dette er noe av det viktigste vi gjør, sier Tonje Foss, administrerende direktør i Frøy.

Prisen ble overrakt på Haugesundkonferansen av Vidar Ulriksen, statssekretær i Nærings- og Fiskeridepartementet.

– Med sin innsats for å rekruttere og lære opp unge talenter, ivaretar Frøy et viktig samfunnsansvar som bedrift. Maritim kompetansebygging og nyrekruttering er avgjørende for å sikre næringens fremtid. Her ligger Frøy i front, sa Ulriksen ved overrekkelsen.

 

Norges største kompetansemiljø innen akvaservice

Frøy ASA er Norges største kompetansemiljø innen akvaservice. Konsernet er totalleverandør av fartøystjenester og har i dag over 700 ansatte og 80 fartøyer. Selskapet har 13 kontorer langs hele kysten – fra Haugesund til Storslett. I 2021 hadde Frøy 64 maritime lærlinger og 14 kadetter under opplæring. Tonje Foss forteller at det er en klar strategi å bruke lærlinger som rekrutteringsarena – samtidig som det ivaretar samfunnsoppdraget om å bidra til arbeidsplasser for unge.

– Vi har som mål å ha de dyktigste og mest engasjerte mannskapene i bransjen. Til det trenger vi engasjerte elever på ulike blå utdanningsretninger. For å gjøre maritime og marine utdanningsretninger så attraktive som mulig, er det vårt ansvar for å stille et betydelig antall lærlingplasser til rådighet, sier Foss. 

Denne satsingen fremhever juryen i sin begrunnelse også.

– Frøy tar rollen som opplæringsbedrift på alvor. Administrasjonen på land og offiserene om bord samarbeider tett om hvordan opplæringen ivaretas. Det har vært en suksess, sier Morten Kveim, styreleder i Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse.

 

Fra lærling til kaptein

Tonje Foss forteller at Frøys ambisjon er at de kan rekruttere inn så mange som mulig av lærlingene i faste stillinger etter hvert, og aller helst at de kan få en karriere innen konsernet.

– Vi har i dag flere fast ansatte som har startet karrieren i Frøy med utplassering i ungdomsskole og videregående – og som siden har tatt gradene fra lærling til lederstillinger om bord i båtene, sier Foss.

En av lærlingene i Frøy er Iver Nyborg Enge. Han har læretiden sin på brønnbåten Viknatrans, noe han synes er svært givende.

– Det er et fantastisk arbeidsmiljø om bord. Folk er opptatt av å gi god og grundig opplæring uansett arbeidsoppgaver, forteller Nyborg Enge. Han trives veldig godt og ser for seg å bli mange år i rederiet.

Lærlig Iver Nyborg Enge mottok prisen på vegne av Frøy sammen med Knut Storø.

Fokus på aktiv rekruttering

En som har vært med hele veien fra lærling til kaptein er Lasse Sørheim. Han startet som lærling i 2009, før han ble kadett. I dag er han kaptein for Iver og de andre om bord på Viknatrans. Han forteller om en spennende utvikling fra da han var lærling til dagens organisasjon.

Frøy jobber i dag aktivt med å rekruttere ny kompetanse. Selskapet deltar på både utdanningsmesser og andre relevante arenaer, og jobber tett med de forskjellige opplæringskontorene innen maritime og blå fag. Skolebesøk er også en viktig arena for selskapet. Lasse Sørheim forteller at dette er en stor omdreining siden han var lærling.

– Da jeg begynte som lærling var jeg en av få lærlinger i organisasjonen, så utviklingen har vært stor og meget bra, forteller Sørheim. Han har en klar oppfordring til ungdommer som ønsker å gjøre karriere innen det maritime:

– Bli med ombord, vis interesse og engasjer deg i arbeidshverdagen, så kommer du langt, sier Sørheim.

Dette er en oppfordring Tonje Foss deler. Hun opplever at nysgjerrigheten rundt næringen er økende fra ungdom. Hver vår og høst har det i normalår «mønstret på» utplasseringselever på rederiets fartøyer. Utplasseringselevene har kommet fra både ungdomsskole, videregående og høyere fagskole. Foss gleder seg over at de etter noen års pandemipause kan invitere interesserte ungdommer om bord igjen.

– For oss er det helt naturlig å åpne opp for utplasseringselever som ønsker å gjøre seg kjent med næringa og med Frøy som selskap. Vi trenger at engasjerte ungdommer utdanner seg til våre viktige, blå næringer i mange, mange år framover, avslutter Foss.


Vi må gjøre vårt for å bidra til god fiskevelferd og redusert dødelighet 

Vi må gjøre vårt for å bidra til god fiskevelferd og redusert dødelighet 

Veterinærinstituttets årlige oppsummering av havbruksnæringa viser ingen forbedring i dødeligheten fra 2020 til 2021.  

– Fortsatt høy dødelighet forteller oss at det er mange situasjoner der fiskevelferden ikke er tilfredsstillende. Enten vi jobber med fisk direkte eller indirekte, er det ekstremt viktig at vi gjør det vi kan for å sørge for at fisken har det best mulig.

Det sier Solveig Gaasø, konsernleder fiskevelferd. Hun anbefaler Frøy-ansatte å merke seg begrepene «Forsvarlighet» og «Føre var». Disse gjelder alltid. 

Brønnbåtene 

Hvert år oppsummerer Veterinærinstituttet status for fiskevelferden i norsk havbruksnæring. 

Fiskehelserapporten for 2021 viser at dødeligheten i laksenæringen ikke gikk ned, sammenlignet med 2020. 

Brønnbåtenes rolle og oppgaver er ikke blitt mindre viktige, og er nevnt flere steder i rapporten. Brønnbåtoperasjoner som avlusing, AGD-behandling og transport er blant de situasjonene som det oftest pekes på som årsaker til dødelighet i sjøanleggene. 

– Håndtering av fisk skal være forsvarlig, og det skal kunne dokumenteres at vi har utført forsvarlighetsvurderinger for å gjøre vår håndtering forsvarlig for både fisk og folk. Vi får ingen ny sjanse, derfor må vi være «føre var». Er fisken skadet, er den skadet. Vi kan ikke ta tiden tilbake, påpeker Gaasø.

Trygt for oss og trygt for fisken

– Vi har et spesielt ansvar for utstyret vi bruker på fisken. Det skal være egnet og ikke påføre fisken unødvendige belastninger. Det vil derfor være en kontinuerlig prosess å kontrollere og forbedre utstyret ombord. Her hviler det et ansvar på oss alle. En liten kant som fisken kan treffe, må ryddes vekk, oppfordrer Gaasø, og legger til: 

– HMS er alltid viktigst i enhver operasjon. Dersom vi holder oss friske og uskadet på jobb, har vi også det beste utgangspunktet for å bidra til god og tilfredsstillende fiskevelferd. 


Nærhet til kunde og lokal kompetanse blir viktigere for små og store servicebåte

Nærhet til kunde og lokal kompetanse blir viktigere for små og store servicebåter 

Frøys servicebåter legges inn under én driftsdirektør. Vår stadig voksende flåte av små og store servicebåter fordeles på tre geografiske områder langs kysten.

Fra og med 28. mars er Anders Gåsø driftsdirektør for alle servicebåter i Frøy. Både små og store servicebåter samles nå i serviceområdene Vest, Midt og Nord. 

– Etter fruktbare diskusjoner med drifts- og områdeledere om den mest hensiktsmessige måten å organisere servicesegmentet på, har vi valgt å styrke det geografiske. Det gjør vi for å komme enda tettere på kundene våre, og styrker nå vår lokale tilstedeværelse og lokalkunnskap, sier administrerende direktør Tonje Foss.

Servicebåter i Frøy vil nå tilhøre en av de tre serviceområdene Vest, Midt og Nord, avhengig av hvor de opererer. Hver region organiseres med en egen områdeleder, som har med seg dyktige driftsledere som kjenner kundene og de regionale forholdene godt.

Serviceområde Vest
Områdeleder: Terje Olsen
Driftsledere: Jan Are Nordheim, Sigve Slagnes, Amund Melle og Karl Erik Saure

Serviceområde Midt
Områdeleder: Eirin Ervik Pedersen
Driftsledere: Knut Are Elvemo, Stig Ulvnes og Freddy Johansen

Serviceområde Nord
Områdeleder: Espen Schmitz
Driftsledere: Silje Larsen, Stian Jakobsen, Krister Jensen og Andreas Vatn

– I prosessen har vi diskutert organisering etter både fag og geografi, eller en kombinasjon av disse. Vi har sett at det skillet vi til nå har hatt mellom små og store båter ikke nødvendigvis blir like relevant fremover, sier Foss.

Områdeleder Midt lyses ut

Fram til nå har Eirin Ervik Pedersen hatt dobbeltfunksjon som både driftsdirektør for små servicebåter og områdeleder Midt. Det har vært krevende. Og fra sommeren av skal Eirin ut i permisjon. 

– Heldigvis tar Eirin rollen som områdeleder fram til hun går ut i permisjon. Vi kommer i løpet av kort tid til å lyse ut stillingen som områdeleder Midt eksternt. Samtidig er jeg glad for at både Terje og Espen fortsetter som områdeledere for Vest og Nord, sier driftsdirektør servicebåt, Anders Gåsø.


Vi retter fokus mot sikkerhet i det daglige arbeidet 

Vi retter fokus mot sikkerhet i det daglige arbeidet

Etter flere nestenulykker styrker Frøy fokuset på HMS.

I løpet av første kvartal 2022 ble det registrert flere uønskede hendelser i Frøy enn i siste kvartal i fjor. Den trenden ønsker rederiet å snu, og fra sommeren vil vi sette i gang en HMS-kampanje for å styrke sikkerhet for både mannskap og fartøy i den daglige driften.

– Menneskene i Frøy er den viktigste ressurs i rederiet. At vi har fått en økning i antall HMS-rapporteringer den siste tiden, kommer like mye av at vi er blitt flinkere til å rapportere uønskede hendelser som at antall hendelser har økt. Det er bra at hendelser blir rapportert, samtidig skal vi i enda større grad fokusere på god kultur og forebyggende tiltak for å hindre at hendelsene oppstår, sier konstituert konsernleder kvalitet Andreas Moe.

Administrerende direktør Tonje Foss oppfordrer i dette nyhetsbrevet oss alle til å si fra når vi ser at oppgaver ikke blir utført slik våre prosedyrer beskriver. 

–Målet er at vi alle både skal kunne og benytte sikkerhetsstyringssystemene for å sikre en trygg hverdag på jobb og videreutvikle kvaliteten på våre leveranser, sier Moe.

Mer informasjon om HMS-kampanjen vil komme senere.

Menneskene i Frøy er den viktigste ressurs i rederiet, sier konstituert konsernleder kvalitet Andreas Moe.

Råtass klar til å utfordre lakselusa

Råtass klar til å utfordre lakselusa

Frøy Challenger har kapasitet til å avluse 600 tonn laks i timen. Lakselusas verste mareritt er satt i jobb hos Mowi.

Karl Erik Saure i Frøy Akvaressurs har ledet ombyggingsprosjektet av det tidligere supplyfartøyet. De siste månedene har Frøy Challenger fått på plass helt nytt utstyr, som gjør båten til en av de råeste avlusingsmaskinene på Norskekysten.

– Vi har fått en topp moderne båt med en type fiskepumper som aldri har vært i bruk tidligere i Norge. Trykk og vakuumbelastningen på fisken fordeles over 2 stk PG Hydroflow 500 og en PG Tornado 500. Dette sikrer at vakuumbelastningen på fisken blir minimal. Den første Hydroflow’en utligner sugetrykket opp til dekk, og tornadoen er designet på en måte der trykket stiger gradvis igjennom pumpehuset for å sikre at det ikke oppstår lokale undertrykk, sier Karl Erik Saure.

Frøy Challenger har totalt tre av de nyutviklede Tornado 500-pumpene om bord, i tillegg til seks 500 Hydroflow’ere. Det sikrer skånsom håndtering av fisk gjennom den 24-linjer store Skamik-installasjonen, og en kapasitet på enorme 600 tonn i timen. Stor kapasitet gir kort trengetid/holdetid for fisken, noe som bidrar til bedre fiskevelferd totalt sett.

Under avlusningsoperasjonene vil Frøy Challenger ha med seg følgefartøyer fra Frøy, i god Teamwork til sjøs-ånd.

Frøy Challenger vil ha et mannskap på ni, og i tillegg er det kapasitet til å ta inn utplasseringselever og lærlinger. Mandag i den stille uke starter Frøy Challenger avlusingsarbeidet for Mowi region Vest, og blir et effektivt våpen i lusekrigen fra Rørvik til Sognefjorden.


Frøydis et løft for dykkeravdelinga i nord 

Frøydis et løft for dykkeravdelinga i nord

To nye båter sikrer serviceområde Nord en solid kapasitetsøkning på service og fortøyning, og endelig får vår nordligste dykkeravdeling eget fartøy.

Dykkerbåten Frøydis ble overlevert fra Skarsvåg Boats 25. mars. BN 170 er 14,99 og den største båten som Skarsvåg har produsert noen gang. Denne modellen, Skarsvaag 1500, er ikke engang kommet inn på båtbyggerens egen hjemmeside.

– Dette blir et solid løft for dykkeravdelingen i nord, som ikke har hatt eget fartøy på en stund. Fra å leie litt forskjellige skrog, får vi endelig posisjonert oss med en ny og flott båt som gjør det mulig for oss både å serve eksisterende kunder på en god måte, og samtidig åpne døren for nye, sier områdeleder Espen Schmitz.

Frøydis har den umiskjennelige Skarsvåg-looken, og alt det som kjennetegner båter derfra. De rette skrogsidene gir godt dekksareal, mens V-en i undervannsskroget gir myk gange og minimalt med slag i grov sjø. Det kommer godt med, når vår dykkeravdeling i nord skal komme seg effektiv fram under tidvis barske forhold. Styrehuset står også på vibrasjonsdempende labber for optimal komfort.

I tillegg er båten utrustet med en omfattende pakke av sikkerhetsutstyr: 2 x 6-manns redningsflåter, slukkesystem i maskinrom, bærbare VHFer, manuell og friflyt EPIRB, livbøyer, linekaster, overlevingsdrakter og redningsvester.

Frøy Senja ble overlevert 1. februar. Med en hovedkran på 150 tonnmeter ™ og hjelpekran på 65 tm er båten en solid kapasitetsøkning for oss på service og fortøyning. Frøy Senja har en hybrid, grønn løsning og er utrustet med fullt dekksutstyr fra Mjosundet og en Sperre 15K ROV med posisjonering. 

Frøy Senja har allerede lagt ut det første anlegget for SalMar, og går nå videre til Trollvika Drift for utsett av et anlegg til. Etter dette venter utsett av et torskeanlegg. Dette er det første anlegget til nyoppstartede KIME Akva AS, som vi arbeider med å få et godt samarbeid med fremover, og som skal ha mer torsk i havet allerede i løpet av dette året. 

– Frøy Senja går i dag på spot, men vi merker stor interesse for den. Vi ser nå på om det er mulig å få den inn i fast kontrakt, men dette er ikke avklart enda, sier Espen Schmitz.


Samling for fartøysjefer, skippere og kapteiner i Frøy

Samling for fartøysjefer, skippere og kapteiner i Frøy

Vi ønsker velkommen til samling!

Alle Frøys fartøysjefer, skippere og kapteiner inviteres til samling på Scandic Hell i Stjørdal. Her skal vi arbeide med kulturbygging i organisasjonen vår, og bli nærmere kjent på tvers av segmenter og avdelinger.

I tillegg til det faglige innholdet, blir det sosialt samvær med middag og aktiviteter på kvelden.

For å være sikre på at alle får anledning til å delta, holdes samlingen i to runder. Datoene for samlingen er derfor både 11.-12. mai og 15.-16. juni.

Det kommer invitasjon på epost direkte til alle fartøyssjefer, skippere og kapteiner i Frøy om ikke lenge (sjekk også søppelposten innimellom, da noen opplever at epost fra oss kan gå direkte dit).