FRØY ekspanderer på Vestlandet gjennom oppkjøp av Marinus Aquaservice

FRØY ekspanderer på Vestlandet gjennom oppkjøp av Marinus Aquaservice

Marinus Aquaservice holder til på Bømlo og ble startet i 2008 av gründeren og daglig leder Dave Ole Eidet. Selskapet leverer flere ulike tjenester til havbruksnæringen og driver i dag tre moderne og godt vedlikeholdte fartøyer. Selskapet har en særlig sterk posisjon innenfor ROV-tjenester. Nå skal selskapet utvikles videre under Frøy sin paraply.

 

Veldrevet selskap med kompetente medarbeidere

Marinus Aquaservice har i dag ca. 20 ansatte. Salgsdirektør i Frøy ASA, Andreas Krogstad, gleder seg over at de får med seg både høy kompetanse og lang erfaring fra havbruksbransjen.

– Vi har fulgt med på Marinus Aquaservice over flere år. Selskapet er veldrevet, har et godt renommé, gode fartøy og svært kompetente medarbeidere. Det er svært gledelig at vi nå har fått til en avtale. Solid lokal forankring er viktig i denne næringen, og en forutsetning for avtalen har vært at Dave Ole og hans familie skal være med videre, sier Krogstad.

–Vi jobber i en næring som er i stadig utvikling, og det krever en viss størrelse for å få den fleksibilitet og omstillingsevne som kreves for å henge med. Sammen ser vi at vi raskere kan tilføre nye tjenester og tilbud til våre kunder i regionen.

Strategisk satsing i vest

Frøy har i dag 85 fartøy og ca. 800 ansatte langs hele norskekysten. Med dette oppkjøpet øker Frøy sitt fotavtrykk på Vestlandet.

– Økt etablering eller et oppkjøp på Vestlandet har vært en del av vår vekstplan. Vi mener at vi nå har landet en avtale med det beste selskapet i regionen. Marinus Aquaservice har en sterk markedsposisjon, kan vise til gode økonomiske resultater og fornøyde kunder over tid, sier Tonje Foss, administrerende direktør i Frøy ASA.

Daglig leder og eier i Marinus Aquaservice, Dave Ole Eidet kommenterer;
– Når vi først skulle selge, så var det viktig for oss å bli en del av et solid og erfarent selskap som Frøy. Nå blir vi en del av Norges største kompetansemiljø innen akvaservice, samtidig som vi bevarer arbeidsplassene og gir våre gode og langsiktige kunder et bedre tilbud. Vi skal fortsatt være den foretrukne leverandøren i regionen gjennom å tilby havbruksnæringen flere nye tjenester av samme høye kvalitet som vi er kjente for, sier Eidet.


Dyrker sjøgrønnsaker i verdensklasse

Dyrker sjøgrønnsaker i verdensklasse

I næringsrike atlantiske farvann med god infrastruktur dyrker Seaweed Solutions tang og tare i ypperste klasse utenfor Trøndelagskysten.

Et av Europas første tareoppdrettsanlegg, Taraskjæra, befinner seg utenfor Sistranda på Frøya. Her har Seaweed Solutions AS (SES) drevet med oppdrett av tare siden 2010. Etterspørselen har nærmest eksplodert i de senere årene, og nå er SES i ferd med å oppskalere produksjonen ytterligere for å drifte ut fra flere lokaliteter. Frøy har bistått med bygging av nye anlegg.

–Regionen har næringsrikt atlantisk farvann som anleggene trenger for å kunne levere de store mengdene tarebiomasse som etterspørres til det voksende markedet i Europa. Jeg mener faktisk at Norge har den beste kysten for oppdrett av tare i hele Europa, sier Diogo Raposo, dyrkingskoordinator i SES.

 

Taredyrking

Taraskjæra har vært arbeidssted og modellgård for store europeiske banebrytende FoU-prosjekter på tareoppdrett. Selv sammenligner Raposo taredyrking med å dyrke grønnsaker, bare at man bruker sjøen i stedet for jorda. SES dekker hele verdikjeden fra påsåing og produksjon av kimplanter i eget klekkeri, til utsett, høsting, pakking og foredling.

–Vi samler frøplanter, sår, dyrker og høster tare, som pakkes og fryses på Hitramat AS, før taren leveres til kunder i næringsmiddel – og fôrindustri, sier Raposo.

Ifølge dyrkingskoordinatoren leveres taren i dag hovedsakelig til næringsmiddelindustrien, hvor den blir brukt som råvare i burgere, pølser, pizza, salater, pålegg og kjeks i Norge, Sverige, Danmark, Tyskland og Nederland.

–Tare er en god kilde til mineraler og kostfiber. Tare kan erstatte salt, og det gir tekstur og umamismak til produktet. Av den grunn er tare svært verdifullt for det raskt voksende markedet for vegetarisk og vegansk mat, forteller Raposo.

Bredt bruksområde

Det ser også ut som at tare som ingrediens i fôret til laks, griser, kyr, sauer og geiter, gir gode helsemessige virkninger på dyrene.

–Forsøk viser at tarmhelsen forbedres, immunforsvaret styrkes, melkemengden blir høyere, og kvaliteten på kjøttet bedres, forteller Raposo.

Tare kan også blant annet brukes i kosmetikk, i produksjon av bioplast, som råstoff for bioraffinerier og være et bedre alternativ til kunstgjødsel.

 

Bra for miljøet

Tareoppdrett har også et stort positivt miljøperspektiv verdt å ha med seg.

–Tareoppdrett kan bidra til mer økologisk balanse av biomasse fra ulike trofiske nivå, ved at tare utnytter overskuddsnæring i sjøvannet. I tillegg kan oppdrettsnæringen ha nytte av å bruke norsk oppdrettstare som en funksjonell ingrediens i fôret til laksen, forteller Raposo.

Tare trenger hverken fôr, ferskvann eller gjødsel for å vokse, og er derfor en bærekraftig råvare å produsere. Tareanlegget bidrar til å forbedre sjøvannskvaliteten og øke det biologiske mangfoldet. Tare fungerer som havets regnskog og står for en større andel oksygenproduksjon enn regnskogen på land.

–For å vokse trenger taren kun sollys og de næringsstoffer som er naturlig tilgjengelig i sjøvannet, som nitrogen, fosfor og karbon, samtidig som taren frigjør oksygen. Tareanlegget fungerer som en midlertidig undervannsskog og som oppvekstplass for fisk og virvelløse dyr. Disse fiskene forlater senere området og forbedrer de lokale fiskefeltene, ifølge Raposo.

Naturlig å være med

Seaweed Solutions har i dag 40 ha med oppdrettsareal på Frøya, fordelt på 2 konsesjoner (Taraskjæra og Måsskjæra). Begge disse anleggene er bygget av Frøy.

–Vi har fulgt med på tareindustrien i mange år og for oss er det helt naturlig å bidra her. Tareindustrien bruker de samme komponentene i sjøen som lakseindustrien, og derfor er både folk og fartøy godt skodd til å være med. Det er også viktig for oss i Frøy å være med fra begynnelsen av i det som etter alt å dømme er en raskt fremvoksende næring, sier Andreas Krogstad, salgsdirektør i Frøy.

 

Må utvikle seg

Ifølge Raposo jobber SES med å optimalisere alle sine prosesser, fra klekkeri til videreforedling.

–For at vi etter hvert skal nå 1000 tonn, må vi utvikle oss og vokse på alle områder, noe vi ser fram til å gjøre, sier han.

Våren 2022 høstet SES i overkant av 200 tonn «butare» og «sukkertare», og de er i ferd med å oppskalere produksjonen. Med økende etterspørsel ligger det til rette for betydelig vekst i tiden som kommer. Dette gjør at SES nå for første gang produserer tare på to lokasjoner og jobber med å få en tredje lokasjon på plass for møte det voksende markedet.


Støtte til Flyktninghjelpen

Støtte til Flyktninghjelpen

Årets julegave fra Frøy ASA til deres kunder og samarbeidspartnere går i år til Flyktninghjelpen.

De siste årene har Frøy gitt en oppmerksomhet til veldedige organisasjoner i stedet for blomster til sine kunder og samarbeidspartnere. I år har rederiet valgt å gi 150.000 kroner til Flyktninghjelpen.

Flyktninghjelpen er Norges største humanitære organisasjon og jobber aktivt i områder som er rammet av krig og andre katastrofer.

– Vi legger bak oss et år der vi etter mange år med fred har fått oppleve krig i Europa igjen. Dette har også påvirket vår organisasjon, og flere ansatte kjenner folk som er rammet. Det er mange mennesker som er på flukt, som har et stort behov for hjelp i disse dager. Derfor ønsker vi å gi et større bidrag til Flyktninghjelpen for deres bistandsarbeid knyttet til den pågående situasjonen i Ukraina og andre steder i verden, forteller Tove Torstad i Frøy.

Annicken Saxlund, leder av næringslivsseksjonen i Flyktninghjelpen, setter stor pris på bidraget fra Frøy, og forteller at slike bidrag betyr svært mye for deres arbeid. 

– Vi er takknemlige for det generøse bidraget vi har mottatt fra Frøy ASA til vårt arbeid for mennesker på flukt fra krig og konflikter. Med disse midlene kan vi hjelpe der nøden er størst og reagere raskt når nye kriser rammer uskyldige mennesker. Takket være støttespillere som Frøy, kan vi sørge vi for at flere mennesker på flukt få beskyttelse og hjelp til å skaffe seg rent vann, mat og husly, at flere barn og unge får utdanning, og at flere får nødvendig juridisk bistand i en vanskelig situasjon, forteller Saxlund.


Vi lever av og med havet!

– Vi lever av og med havet!

– Det må bli teamwork til sjøs!

Rolf Emil Solhaug er snar med å svare på spørsmålet om hva som er det beste med å jobbe i Frøy.

– Det er givende å være en del av en arbeidsplass som setter folk, fisk og fartøy så høyt på agendaen. Vi er faste fagfolk på faste fartøy, og vi kan jobben vår. Det gjør oss automatisk mer trygge og effektive. Det er til fordel for både oss selv, og kundene våre, forteller han.

Grønnere fremtid

Rolf Emil Solhaug er ansatt nr. 38  i Frøy og fartøyssjef på servicebåten Frøy Loke. En av flere nye tilskudd i flåten til Frøy, som nå teller over 80 fartøy. 16 av dem er spesialiserte notvaskefartøy som denne. 14,9 meter lang og 11,6 meter bred. Utstyrt med dobbelt vaskesystem.

– Frøy Loke er en hybrid med både diesel- og el-motorer. Den er nok et bevis på Frøy sin villighet til å satse. Som ansatt nummer 38 har jeg vært så heldig og fått vært med på utviklingen, steg for steg. Hos Frøy opplever jeg en enorm fleksibilitet. Der andre selskaper og næringer bruker lang tid på omstilling opplever jeg at Frøy følger med i tiden. Det beviser de år etter år. 

Salgsdirektør i Frøy, Andreas Krogstad, kan fortelle at de siste 4 årene har Frøy investert mellom 3 og 4 milliarder kroner i nybygg.

– Sammen med å ta vare på våre ansatte, er bærekraft og fiskevelferd høyest på prioriteringslisten vår. Det er vår plikt å bidra til å drive næringen fremover. En oppgradert flåte er en selvsagt del av det. Derfor investerer Frøy i både å elektrifisere, samt digitalisere vår flåte. Grønne investeringer er viktig skal vi ha en mulighet til å nå FNs 1,5 graders-mål, og sikre fremtiden for både folk og fisk.

– Krogstad har rett. Vi lever av og med havet, fortsetter Solhaug. Vi er avhengig av at økosystemet vi er en del av blir ivaretatt på best mulig måte. 

Krogstad nikker anerkjennende.
– Vi kutter i karbonutslipp, reduserer fotavtrykket og blir samtidig mer effektive, fortsetter han.

Fra nord til sør, øst og vest

 Det er november. Solen står lavt på himmelen, knapt en sky er å se. Havet er stille. Rolf-Emil er vokst opp på Hamarøy. Her hvor Skutvik-fergen kaster loss retning eventyrøya Skrova og videre til Lofoten. I over 10 år har han jobbet for Frøy, på havet.

– Jeg er vokst opp med havet som nabo, og nå jobber jeg på havet. Det gir en egen ro, forteller nordlendingen. 

– Tenk at jeg kan bo her oppe, og samtidig får jobbe for verdens ledende akvaservice-selskap. Det er et privilegium, sier Solhaug.

– Og det er et privilegium for oss å ha deg om bord, svarer Krogstad

Teamwork til sjøs

Teamwork kommer ikke av seg selv, det krever kontinuerlig arbeid og vedlikehold av relasjoner og utvikling av kompetanse.

– Kommer folk til Frøy blir de ofte værende. Det er Rolf Emil bevis på. Vi tar ikke det for gitt. Jeg tror nøkkelen ligger i at vi tar vare på folka våre, både sosialt og faglig. Hos oss er det gode muligheter for å klatre i karrierestigen, og vi jobber kontinuerlig med å sikre et godt arbeidsmiljø hvor havbruksspesialister trives på jobb. Riktig fagkunnskap, faste folk og faste fartøy er en del av det og danner grunnlaget for ekte teamwork til sjøs, avslutter Krogstad.  


Et langt arbeidsliv ved veis ende

Et langt arbeidsliv ved veis ende

Fredrik Lie-Gjeseth (72), kvalitetsansvarlig i Frøy, har gledet seg til hver eneste arbeidsdag til sjøs og på land. Fra 1.desember trer han inn i pensjonistenes rekker.

Han begynte som sjømann i 1967 og har siden da jobbet på og ved sjøen. Som 72-åring takker nå Fredrik Lie-Gjeseth for seg i Frøy, men det betyr ikke nødvendigvis at han er ferdig med å jobbe. For selv om han nå blir pensjonert vil han helst fortsatt være med å bidra der han kan.

–Jeg har hatt et lite halvår på å forberede meg på den nye tilværelsen, så det blir nok greit det. Men jeg håper likevel jeg kan brukes til noe ved behov, da jeg har ordnet meg et enkeltmannsforetak innen kvalitetssikring. Jeg trenger nemlig noe å holde på med, sier Lie-Gjeseth.

72-åringen fra Rørvik har hatt et lengre arbeidsliv enn de fleste. Han forteller om opplevelser som skipper og styrmann på ferje og hurtigbåt i Rørvik og i europeiske farvann.

–Jeg jobbet i NTS til og fra i 25 år, og var med på overgangen til Frøy. Jeg jobbet på sjøen fram til jeg ble 60 år. Da gikk jeg i land og har siden vært kvalitetsansvarlig i det som nå er Frøy. Jeg har fått med meg mye, og ville ikke vært noen ting foruten, sier den nybakte pensjonisten. 

Han forteller at han alltid har trivdes på jobb og med det han har holdt på med.

–Jeg har gledet meg til å gå på jobb hver dag hele livet. Jeg har trivdes med arbeidet og sammen med gode kolleger. Jeg har også fått lov til å bli med på en enorm vekst og utvikling i bransjen, sier Lie-Gjeseth.


Elsker jobben på servicebåten

Elsker jobben på servicebåten

Når lærlingene Trine Vikan (19) og Elise Lura (19) har fri, lengter de etter å komme seg på Frøy Valkyrien igjen.

Lukten av svenske kjøttboller med spagetti brer seg utover i byssa. Trine Vikan våknet for ikke så mange timene siden, og er snart igjen klar for vakt. Men først skal hun spise middag sammen med Elise Lura, som står for matlagingen akkurat i dag. De to unge lærlingene har blitt gode venninner og tilbringer mye tid sammen på katamaranen Frøy Valkyrien.

–Vi kjente ikke hverandre fra før, men når man bor sammen i fire uker om gangen på båt så blir man godt kjent. Jeg betegner kollegaene på båten som min ekstra familie. Vi er en sammensveiset gjeng alle mann, og jeg er minst like mye sammen med kollegaene som med de hjemme. Hver gang jeg er hjemme gleder jeg meg til å komme hit igjen, så godt trives jeg her, sier Vikan. 

19-åringen fra Frøya er i sitt andre år som lærling i Frøy. I likhet med Lura går hun naturbruk med fordypning akvakultur, og får tittelen havbrukstekniker etter endt lærlingtid. Etterpå planlegger hun å studere havbruksdrift og ledelse ved Nord universitet i Bodø.

Lærerik hverdag

Smølaværingen Elisa Lura er takknemlig for lærlingeplassen i den blå og hvite katamaranen Frøy Valkyrien. Nå er det avlusningssesong og jentene jobber døgnvakter sammen med de fire andre på båten.

–Hver eneste dag lærer jeg noe nytt. Det er skikkelig lærerikt og sosialt. Jeg liker alt her, men spesielt artig er det å kjøre kran, forteller Lura.

Få jenter

At de to er de eneste jentene ombord, er ikke noe de tenker så mye på. Likevel håper de det blir en jevnere kjønnsfordeling i årene som kommer.

– Vi tar denne utdanningen fordi vi har lyst, uavhengig av om det er flest menn som jobber her. Det spiller ingen rolle for oss. Det er tungt arbeid, men det er så gøy! Så håper vi selvfølgelig at jenter som har lyst tar sjansen og hopper i det, akkurat som oss. De vil ikke angre, sier venninnene.


Julegaver

Julegaver 

Julegaver til ansatte

Det er snart jul, og det blir selvfølgelig julegave til alle i år også. Det å koordinere og sende ut nesten tusen julegaver er litt av et logistikkarbeid. Derfor har vi som i fjor gjort det enkelt. 

Via Frøy Shop kan du selv gå inn og bestille din julegave. Her finner du flere julegavetilbud, blant annet en flott og vanntett trillebag. I tillegg kan du velge fritt blant øvrige produkt i nettbutikken.

Vi har lagt inn et gavekort på kroner 1500,- som kan benyttes til det man selv ønsker. Vi håper dere synes denne løsningen er grei, og at dere blir fornøyde med produktene. 

Gaven blir sendt ut direkte fra Koment. Husk at også porto kommer i tillegg. Bestiller du for mer enn gavekortet, faktureres du for det overskytende. 

Vi håper du finner noe som faller i smak!

Gavekortet og julegavetilbudene ligger tilgjengelig fra dagen du mottar nyhetsbrevet og fram til og med 18. desember.

Gå til Frøyshop

Julegave til våre kunder og samarbeidspartnere

Årets julegave fra oss til våre kunder og samarbeidspartnere går til Flyktninghjelpen

De siste årene har vi gitt en oppmerksomhet til veldedige organisasjoner i stedet for blomster til kunder og samarbeidspartnere.

Flyktninghjelpen er Norges største humanitære organisasjon og jobber aktivt i områder som er rammet av krig og andre katastrofer. Vi i Frøy er opptatt av det som skjer i Europa, og det påvirker vår hverdag også. Derfor ønsker vi å gi et større bidrag til Flyktningehjelpen for deres bistandsarbeid knyttet til den pågående situasjonen i Ukraina.


Frøy med rekordtall

Frøy med rekordtall

Tidligere i måneden presenterte Frøy ASA kvartalsrapporten for tredje kvartal 2022. Kvartalsrapporten viser at Frøy har sin høyeste kvartalsinntekt og driftsresultat noensinne i tredje kvartal.

– Jeg er glad for de gode resultatene både i brønnbåt- og servicesegmentet dette kvartalet, sier Tonje Foss, administrerende direktør i Frøy.

– Til tross for høy inflasjon og økte drivstoffpriser forbedrer vi både topplinjen og driftsresultatet. Vi jobber hardt for å levere kontinuerlige forbedringer til våre kunder. Jeg er stolt over det gode arbeidet alle våre ansatte legger ned hver eneste dag, legger hun til.

Frøy økte omsetningen til 614 millioner kroner i kvartalet – fra 457 millioner kroner i tredje kvartal i fjor. Driftsresultatet før avskrivninger, ekskludert gevinst ved salg av eiendeler, endte på 197 millioner kroner, mot 183 millioner kroner i samme periode i fjor. Frøy har en ordrebok ved utgangen av september på 6,2 milliarder kroner inkludert opsjoner. Forslaget på grunnrenteskatt har foreløpig ikke hatt innvirkning på resultatene.

– Hittil har aktiviteten holdt seg høy og på linje med normal sesongvariasjon. Likevel er det slik at de stansede investeringene i nye smoltanlegg, slakteanlegg og annen oppdrettsinfrastruktur trolig vil påvirke fremtidig vekst i Norge også innenfor våre segmenter, dersom de ikke gjenopptas, sier Foss.


Oda skal gjøre Frøy mer synlig

Oda skal gjøre Frøy mer synlig

Frøy har engasjert selskapet Caplist til å levere kommunikasjon og IR-tjenester. De kommende månedene skal Oda Frøisland og Bjørn Michaelsen prøve å fange alle de gode historiene, fra der det skjer. 

– Alle har en unik historie med bakgrunn, erfaring og fremtidige ambisjoner. Nå skal det ut til folket, forteller Oda, som ser fram til å bli bedre kjent med organisasjonen.

Sammen med Bjørn Michaelsen skal hun besøke mange av Frøys båter og kontorer. Her er hun på jakt etter de gode historiene. Innholdet som lages har som mål å formidle ekte Frøy-folk, fokus på fiskevelferd, den spesialiserte flåten og ringvirkningene og følgene Frøy skaper. Innholdet vil bli presentert på Frøy sine kanaler på Facebook, LinkedIn og Instagram. 

– Frøy leverer rekordresultater takket være gode og motiverte ansatte. Vår oppgave er å fange de gode historiene fra det arbeidet som legges ned hver eneste dag. Vi har allerede hatt gleden av å besøke flere og vi er blitt tatt godt imot. Aldri har jeg opplevd større engasjement og velvillighet i møte med et konserns ansatte. Jeg får inntrykk av at alle bærer en solid faglig integritet og spisskompetanse som kombineres med teamwork, forteller Oda.

Har du gode tips på hvem Oda og Bjørn skal besøke, så ta gjerne kontakt. 

– Alt er av interesse. Har du forslag og tips til historier vi burde fange? Send meg en mail på some@froygruppen.no, avslutter Oda som samtidig oppfordrer alle til å bruke følgende emneknagger /hashtags når de poster bilder i sosiale medier:

#FrøyFolk
#FrøyFisk
#FrøyFlåte
#FrøyFølger
#solutionsfortheoceanspace


Stort og smått fra konsernet

Stort og smått fra konsernet

Alle selskap er nå i Visma Global

Norsk fisketransport inkludert datterselskap og Frøy Shipping gikk fra 1.november over fra regnskapssystemet Agresso til Visma Global. Alle som håndterer inngående fakturaer får nå disse til attestering i Visma Approval. Det er også videreutviklet et bedre rapporteringssystem som i større grad blir tilgjengelig for mannskap på båtene i samarbeid med nærmeste driftsleder. Finansielle data blir mer tilgjengelige og rapporter blir tilpasset de ulike brukergruppene.

Fordeling lønnsansvarlig for de ulike selskapene fra 24. oktober:

Frøy ASA  – Anne Lise Sandøy
Frøy Rederi – May Farstad
Fisketransport – May Farstad
Frøy Nord – May Farstad
Frøy Akvaservice – Kjersti Garlid /Oddhild Liaset
Frøy Vest – Kjersti Garlid /Oddhild Liaset
Frøy Akvaressurs – Kjersti Garlid /Oddhild Liaset
Norsk Fisketransport – Hennie Halvorsen
Frøy Shipping – Unn Marit Holm (med bistand av Hennie Halvorsen)

Gåsø Freyja tilbake i full drift

Etter å ha gått på en grunne er brønnbåten Gåsø Freyja nå i operativ drift for slaktefiskføring igjen.

– Freyja er tilbake i drift, god som ny, sier Kent-Roger Wahlvåg, driftsleder brønnbåt.

Hendelsen skjedde utenfor Hitra 10. oktober i år. Gåsø Freyja fikk store stålskader i bau, men det ble ingen skader på verken mennesker eller fisk. Brønnbåten har nå blitt utbedret ved Moen verft, og er ifølge Wahlvåg bedre enn noen gang.

– Kunden er glad for at båten nå er ute i drift igjen. Gåsø Freyja er en viktig båt både for slaktefiskføring og avlusningsoperasjoner for kunden vår, sier han.

 

Revidert prosedyre ved overføring av diesel

Prosedyren vedrørende håndtering av diesel og oljeprodukter er endret. Bakgrunnen er flere tilfeller av utslipp til miljø. Den nye prosedyren understreker at det ikke skal foregå andre arbeidsoperasjoner når det håndteres diesel og olje.

– Vi har dessverre de siste månedene hatt flere hendelser der person ansvarlig for dieseloverføring har utført andre arbeidsoppgaver samtidig som overføring av diesel fra lagringstank til dagtank har blitt igangsatt. Overføringen ble glemt, noe som igjen førte til at diesel kom opp fra lufting på tank og ut i sjø. Derfor er prosedyren nå etter innspill fra Sjøfartsdirektoratet endret, slik at det spesifikt står at det ikke skal utføres noen andre oppgaver samtidig som man har ansvar for overføring av diesel, sier Jarle Nyvoll, kvalitetsansvarlig for selskapets SMS.

Sjøfartsdirektoratets representanter ga innspill til flere endringer, noe Nyvoll setter pris på.

– De er her for å hjelpe og gi råd som kan gjøre at vi alle får en sikrere hverdag. Dette er dyktige personer som gjerne vil samarbeide med oss for å øke sikkerheten for både mannskap og fartøy. Jeg synes etter innspillene at vi har fått en bra konkretisering av oppgavene som knytter seg til håndtering av diesel og olje, sier Nyvoll.