Gå til innholdet

Sjøfolka som betjener oppdretterne

TH-rolf_800w

Helge Gåsø skal det nærmeste året ansatte 70-80 nye sjøfolk. Alle på båter som betjener havbruksnæringa. 

- Det skorter ikke på utviklingsmuligheter i dette firmaet, sier Rolf Emil Solhaug. Han er med på å inspirere nybåten som denne dagen overleveres fra Ørnli til Frøy Akvaservice. Han viser hvordan to fra mannskapet skal sitte i rorhuset foran hver sin skjerm og styre hver sine vaskeroboter. Navnet forteller hvilken jobb som skal gjøres fra denne båten: "Frøyvask" går rett inn i tjeneste med å vaske nøter på oppdrettsanlegg. 

Fra helsevesenet til sjømannsyrket

Solhaug hadde sin utdanning og jobberfaring fra helsevesenet da han for tre og et halvt år skiftet beite. Han kom flyttende til Frøya og startet som matros i Frøy akvaservice. Han har jobbet ombord i en annen type servicebåt, men nå blir han skipper på en båt som kun skal brukes til vasking. "Frøyvask" er utstyrt med singel lugarer til alle tre som skal ha sin faste jobb ombord, og med et eget oppholdsrom. 
- Jeg ser veldig fremt til å begynne å jobbe på denne båten, både jobb og bomessig. Det har vært en bratt læringskurve for meg siden jeg kom fra en helt annen type jobb i  helsevesenet. Men dette er et spennende yrke. Det er takket være oppdrettsnæringa at disse jobbene kommer, og jeg tror ikke folk er klare over hvor viktig den næringa er for at vi skal ha jobber her på kysten, sier han. 

Ansetter inntil 80 nye sjøfolk

Det har i løpet av de siste ti årene vokst fram en ny næring på norskekysten, med båter som jobber kun mot havbruksnæringa med ulike servicetjenester. Mens oljebransjen har sin supply-næring, har havbruket fått en egen servicenæring som gir arbeidsplasser til mange sjølfolk. Helge Gåsø eier flere rederier som alle betjener havbruksnæringa. Og da Gåsø tidligere i år fortalte at han kommer til å ansette inntil 80 personer i nye stillinger i løpet av det neste året, så er det på båtene disse arbeidsplassene kommer. 

I Frøy akvaservice har han samlet de minste båtene. Alle er det som tidligere ble kalt paragrafbåter, dvs. at de ikke er lengre enn 14,9 meter. En god del av ansattelsene kommer til å skje i datterselskapet. 
- I tillegg til båten vi overtok fra Ørnli nå, så skal vi to nye servicebåter være klare fra Sletta Verft i september. Disse skal bemannes med nye folk, forteller Helge Gåsø. Frøy akvaservice vil da ha 14 båter som de opererer selv. 

Videre har Frøya akvaressurs kontrahert en 25 meters servicebåt som skal være klar i mai neste år. Og Gåsø har to nye brønnbåter i bestilling. Brønnbåtene vil kreve 30 ansatte, hvorav cirka 25 blir nyansettelser. 

- Det har vært en enorm vekst, og det er en sterk konkurranse i denne bransjen. Jeg tror at vi for øyeblikket er på kanten til overinvesteringer. Men det er avhenger av om det kommer en ny vekst i oppdrettsnæringa eller ikke, svarer Gåsø. 

Lusebekjempelse har også blitt næring

En del av veksten i servicenæringa, kan knyttes til det som er det største veksthinderet i selve laksenæringa: lakselus-problemet. Oppdrettselskapene kjøper tjenester for store beløp i lusebekjempelse, og mange båter som tidligere er brukt til andre formål. er nå satt inn i dette arbeidet. 

- Det etterspøres en god del tjenester til dette.Og hvis man gjennom avl klarer å løse luseproblemet, så er det en del tjenester som faller bort. Men det igjen vil føre til vekst i oppdrettsnæringa, og man vil ha  behov for mange ulike tjenester framover, og jeg ser ikke bort fra at det vil komme nye behov, sier Helge Gåsø. 

Tekst og bilde: Hitra-Frøya, Trond Hammervik.