Tor Viking ble kvartalets båt Q1

Tor Viking ble Kvartalets båt i Frøygruppen for første kvartal i år. Tirsdag 16. juni var det en høytidelig kåring og overrekkelse av diplom i Gammel Fillan på Hitra. Mannskapet visste ingenting om overrekkelsen før de stod med diplom og gullvimpel i hånda. Tor Viking har utmerket seg over lang tid og leverte den beste prestasjonen i første kvartal 2020.

Champagneregn og kake

En stolt besettning, og ikke minst en stolt driftskoordinator Andreas Krogstad, feiret seieren med kakespising på brygga. Daglig leder Eirin Ervik Pedersen kastet glans over tilstelningen.

Erfarne mannskjap Frøy

Et erfarent og samkjørt mannskap

Det var mange gode prestasjoner og komiteen snevret etterhvert inn til de tre nominerte som skilte seg mest ut: Frøy Harvest, Tor Viking og Dykkerteam Måløy. Til slutt var det altså Tor Viking som leverte den beste prestasjonen av alle. Her er begrunnelsen:

Tor Viking er nominert til kvartalets båt grunnet stabil drift og gode resultater. Til tross for å være et av de eldste fartøy i flåten, med det minste og mest velbrukte utstyret, og en hard tjeneste med ringvasking i spotmarked som primæroppgave, har mannskapets oppfølging og drift av Tor Viking medført lave vedlikeholdskostnader og en solid bunnlinje. Lavt sykefravær og lite HMS-avvik er også noe som kjennetegner besetningen. Mannskapet jobber meget selvstendig, og evner å sy sammen flere oppdrag slik at en fortløpende og sammenhengende produksjon blir resultatet. Fokus på detaljer, og evnen til å ta ansvar for kundenes utfordringer medfører at mannskapet på Tor Viking har et meget godt rykte. Tor Viking er et skolebokeksempel på at det er mannskapet, og hva de gjør med sitt verktøy, som utgjør den store forskjellen.

“Det kalles kvartalets båt, men det er det mannskapet som utgjør båten”, forteller Andreas Krogstad, og legger til  at det også kunne ha vært kalt  “kvartalets mannskap”.

Gullvimpel til kvartalets båt i Frøy

Hard konkurranse i å bli den beste båten i Frøyflåten

Kvartalets båt er en kåring som ble introdusert for noen år siden i region midt, men som  av ulike årsaker ikke har vært gjennomført på en stund. Kvartalets båt er nå blitt relansert og alle fartøy er selvfølgelig kvalifisert. Med over 60 fartøy i Frøyflåten er det hvert kvartal en hard konkurranse. Alle kriteriene, foruten ett, går på holdninger, fokus og verdier i besetningen. Dette betyr at alle skal ha like gode forutsetninger for å kunne bli Kvartalets båt.

Diplom kvartalets båt

Vurderingskriterier forankret i Frøykulturens syv postulater

Prestasjonene blir vurdert på bakgrunn av kriterier som er direkte forankret i Frøykulturens syv postulater. Driftskoordinatorene skal hvert kvartal nominere ett av sine fartøy, og begrunne nominasjonen i lys av kriteriene. Deretter vil de nominerte bli vurdert av en komite bestående av nøytrale personer i administrasjonen.

FRØY-kulturen er sammenfattet i syv postulater som definerer hvem vi er og hva vi står for. Postulatene er utarbeidet av mannskapet om bord i våre fartøy. Ved å etterleve disse skal vi i fellesskap tilrettelegge for trivsel, skape gode kunderelasjoner, fremtidsrettede og trygge arbeidsplasser.

Tor Viking Frøy

Tor Viking er solgt

Diplomet må tas med videre til neste båt. Dette da Tor Viking nylig er solgt og blir levert til ny eier i begynnelsen av juli. Båten har vært til salgs hos Atlas Shipbrokers i en kort periode, og det er nå enighet om pris med en annen serviceaktør  som skal benytte båten til notvasking på Vestlandet. Normalt selger ikke Frøygruppen fartøy til konkurrenter, men i dette tilfellet er det gjort et unntak. “Vi fikk en grei pris, og det var ikke mange interessenter i markedet for en båt med så høyt timetall på hovedmotorene. Og ettersom kunden er en aktør som kun opererer et fartøy, vurderte vi det dithen at her måtte vi slutte en handel” forteller Andreas Krogstad.

Reidar Antonsen og Stig Ansnes ser frem til å overta kommandoen på båten Frøy Malin. Dog er det nok med blandede følelser. Stig har ført Tor Viking i en årrekke, men han kan ikke tukte Reidar som har vært ombord i elleve år. “Jeg tok over da båten var bare fire måneder gammel” forteller Reidar. Elleve år på samme servicefartøy er en prestasjon som savner sidestykke i havbruksnæringen.  Så at nyheten om salg av Tor Viking gav dagen et anstrøk av melankoli, kan man også godt forstå.