Frøy Vest øker kapasiteten på dykkertjenester og har døgnbemannet beredskap

Frøy Vest har systematisk bygd opp kapasiteten med det fremste av utstyr og kompetanse innenfor inshore dykking det siste året. Med sine tre baser på vestlandet sørger de også for en døgnberedskap 24/7 i sine områder. Er det behov for dykkertjenester eller ROV-inspeksjoner sørger effektive spesialfartøy og erfarne dykkere for at jobben blir løst.

Dykkertjenester Frøy Vest

Selskapet Frøy Vest inngår i Frøygruppen, et av landets største service- og dykkerselskap langs hele norskekysten. I løpet av det siste året har selskapet Frøy Vest, som er spesialisert på undervannstjenester, investert i 3 nye fartøy, alle spesialbygde hos Hukkelberg Boats på Aukra. Her er det fokus på sikker og effektive undervannsoperasjoner.

I dag har selskapet faste baser på 3 ulike steder på vestlandet som har hver sin båt og døgnbemannet mannskap. De nye fartøyene er alle hurtiggående utryknings- og arbeidsbåter. Her er fartøyene bygd rundt det fremste og beste av dykketeknologi. Sammen med erfarne dykkere jobber de for det meste mot godt planlagte arbeidsoperasjoner undervanns som etterspørres hos ulike oppdragsgivere. I tillegg har de døgnberedskap og kan rykke ut på kort varsel ved uhell og akutte behov.

Lagt lista høyt

Selv om selskapet jobber under vann, kan vi si de har lagt lista høyt. Fartøyene er spesialtilpasset rundt dykkesystemene med fokus på optimal sikkerhet og effektivitet. Frøy Vest er godkjent og sertifisert av DnV for «underwater service» og etter Global G.A.P. standard og dette resertifiseres hvert år. Dette sørger for at kundene får god dokumentasjon og sikker håndtering av alle typer oppdrag.

Fartøyene er hurtiggående spesialbåter, fra Hukkelberg Boats, norges fremste leverandør av slike typer fartøy. Alle fartøy har stor kapasitet og muligheter for å kombinere bruk av både fjernstyrt undervannsfartøy (ROV) og dykkere under operasjonen. Dette gir stor fleksibilitet under oppdraget og ofte brukes ROV-fartøy i startfasen for å planlegge og få oversikt over oppdragets omfang. Deretter går dykkerne ned og sørger for at nødvendig arbeid blir utført med en gang etterpå, uten ventetid for oppdragsgiver.

Tre baser i vaktberedskap

Tre baser med vaktberedskap

I dag har Frøy Vest baser på 3 ulike steder langs vestlandet. Fra disse basene er det plassert ut fartøy og mannskap som betjener området fra Bergen til Molde.

Base Gulen: Opereres med fartøyet «Frøygard», levert i februar 2020. Båten har en lengde på 14,9 meter og bredde på 3,6 meter. Operasjonsområde er fra Florø til Bergen. Hastighet 30-40 knop. ROV, dykkermannskap på 4, beredskap 24/7.

Utfører ulike undervannsoperasjoner

Mannskapet om bord i de tre fartøyene har erfaring og kompetanse på de fleste undervannsoppdrag og beskriver selskapets nyinvesteringer som unike med tanke på sikkerhet og effektivitet. Her er det lagt vekt på stabilitet og full oversikt under alle oppdrag, og ressursene som er om bord gjør de i stand til å utføre en rekke krevende oppdrag.

  • Frøy Vest utfører oppdrag innenfor;
  • Dykker- og ROV-tjenester for havbruksnæringen
  • Skrog- og bunninspeksjoner på alle typer fartøy
  • Vasking og børsting av skrog og propeller
  • Ulike dykkeroppdrag for verft og skipsindustri
  • Anleggsdykking
  • Inspeksjon av ulike rør og sjøvannsledninger
  • Kai- og bryggearbeid
  • nspeksjoner og tjenester for kraftselskaper

Hovedfokuset er på godt planlagte jobber, men alle tre baser har døgnberedskap slik at de kan rykke ut på akutte behov. Dette kan være alt fra tau i propell eller tetting av oppdrettsnøter som krever rask innsats.