Teamwork til sjøs gjenspeiles gjennom felles profil på våre fartøy

Har du lurt på hvorfor alle båtene til FRØY har samme profil? Den blå og hvite fargen som går igjen i våre fartøy er med på å skape en tydelig og gjenkjennbar identitet for vårt selskap. Dette bidrar til å bygge opp den sterkeste merkevaren vi har: Våre ansatte.

– Det skal vises at det er en båt fra FRØY på leia. Det er den beste markedsføringen vi kan få, forteller COO/CMO Anders Gåsø, og legger til at dette bygger fellesskap og identitet hos alle ansatte.

Den blå og hvite profilen til FRØY, har fulgt selskapet gjennom mange år. Etter fusjonen mellom Frøygruppen, Norsk Fisketransport og NTS Shipping er det mange fartøy som har fått og skal få ny farge. Dette gjøres gradvis i forbindelse med at båtene likevel har vært inne til vedlikehold og lignende. At alle båtene får samme farge bygger lag og fellesskap i en voksende organisasjon. Anders Gåsø håper nå at det blir fortgang på omprofileringen av gjenstående båter, slik at man allerede til høsten kan fremstå med en felles profil på alle fartøy.

– Vi har nesten 700 ambassadører for merkevaren FRØY i våre ansatte. At de føler felles tilhørighet og felleskap er den viktigste omdømmejobben vi kan gjøre. Det er teamwork til sjøs i praksis, sier Gåsø.

Gåsø Viking