Dønnland NTS driftsresultat

Strategisk posisjonering for videre vekst

 

Styret i NTS ASA (NTS) har i dag besluttet å gjennomføre en strategisk gjennomgang av sine virksomheter innenfor brønnbåt, servicefartøy og sjøfrakt for å posisjonere selskapene for videre vekst.
NTS ASA er et integrert havbrukskonsern med operasjonelle datterselskaper innen oppdrett og service til havbruksnæringen. I mai 2020 ble den islandske oppdrettsvirksomheten, Ice Fish Farm, notert på Oslo Merkur med NTS ASA som hovedeier. Videre eier NTS ASA oppdrettsvirksomhet i Midt-Norge gjennom Midt-Norsk Havbruk og akvaservicevirksomhet gjennom Norsk Fisketransport, FrøyGruppen og NTS Shipping. NTS ASA er i tillegg største aksjonær i Norway Royal Salmon ASA.

Ledende på akvaservice

NTS er gjennom sin akvaservicevirksomhet en ledende leverandør av kritiske infrastrukturtjenester til havbruksnæringen i Norge. Selskapet har god geografisk diversifisering, et bredt servicetilbud, en moderne flåte med 17 brønnbåter, 64 servicefartøy og 4 skip innen sjøtransport og rundt 700 dedikerte og spesialiserte akvaservice-medarbeidere.

Ønsker å ta aktiv rolle

NTS ønsker å ta en aktiv rolle i å videreutvikle og realisere potensialet i den raskt voksende servicenæringen. Virksomheten opplever høy etterspørsel etter sine tjenester og ser betydelige vekstmuligheter fremover. I forbindelse med den strategiske gjennomgangen vil det vurderes å børsnotere virksomheten separat.
NTS vil oppdatere markedet med status på den strategiske gjennomgangen så fort denne er ferdigstilt. Danske Bank Corporate Finance er engasjert som finansiell rådgiver for NTS ASA.