Støtte til Flyktninghjelpen

Årets julegave fra Frøy ASA til deres kunder og samarbeidspartnere går i år til Flyktninghjelpen.

De siste årene har Frøy gitt en oppmerksomhet til veldedige organisasjoner i stedet for blomster til sine kunder og samarbeidspartnere. I år har rederiet valgt å gi 150.000 kroner til Flyktninghjelpen.

Flyktninghjelpen er Norges største humanitære organisasjon og jobber aktivt i områder som er rammet av krig og andre katastrofer.

– Vi legger bak oss et år der vi etter mange år med fred har fått oppleve krig i Europa igjen. Dette har også påvirket vår organisasjon, og flere ansatte kjenner folk som er rammet. Det er mange mennesker som er på flukt, som har et stort behov for hjelp i disse dager. Derfor ønsker vi å gi et større bidrag til Flyktninghjelpen for deres bistandsarbeid knyttet til den pågående situasjonen i Ukraina og andre steder i verden, forteller Tove Torstad i Frøy.

Annicken Saxlund, leder av næringslivsseksjonen i Flyktninghjelpen, setter stor pris på bidraget fra Frøy, og forteller at slike bidrag betyr svært mye for deres arbeid. 

– Vi er takknemlige for det generøse bidraget vi har mottatt fra Frøy ASA til vårt arbeid for mennesker på flukt fra krig og konflikter. Med disse midlene kan vi hjelpe der nøden er størst og reagere raskt når nye kriser rammer uskyldige mennesker. Takket være støttespillere som Frøy, kan vi sørge vi for at flere mennesker på flukt få beskyttelse og hjelp til å skaffe seg rent vann, mat og husly, at flere barn og unge får utdanning, og at flere får nødvendig juridisk bistand i en vanskelig situasjon, forteller Saxlund.