Stor ny avtale for FRØY

FRØY har inngått en 2,5-årsavtale med en stor norsk oppdretter, og skal bygge om offshoreshipet Scandi Texel til et spesialisert avlusningsfartøy.

Det er offshorefartøyet Scandi Texel fra Dof ASA som skal benyttes i den nye avtalen. Prosjektet, inkludert kjøp av båt, ombygging og montering av høykapasitets avlusingssystem, har en total investeringsramme på 182 millioner norske kroner. Fartøyet er forventet å settes i drift i løpet av august 2021.

– Vi ser på denne avtalen som en stor tillitserklæring og som en bekreftelse på vekstpotensialet i markedet, sier Helge Gåsø, administrerende direktør i FRØY.

Avtalen kommer i tillegg til Frøys pågående nybyggprogram. Frøy vil i løpet av tidsrommet 2021 – 2023 ta levering av seks nye brønnbåter og åtte nye servicefartøy.

Les mer om nybyggsprogrammet her