Sterke tall for Frøy

I dag presenterte Frøy ASA kvartalsrapporten for fjerde kvartal 2022. Kvartalsrapporten viser et kvartal med god drift og høy aktivitet, med gode resultater i alle segmenter.

Administrerende direktør Tonje Foss er godt fornøyd med resultatet.

– Jeg er glad for å se at vi har høy aktivitet og gode resultater i alle segmenter. Dette er et resultat av det harde arbeidet alle våre medarbeidere har lagt ned i 2022. Vi jobber kontinuerlig med å forbedre oss slik at våre kunder får best mulig resultat, reduserte kostnader, forbedret fiskevelferd og mindre rømming. Smartere og mer effektive løsninger er vår viktigste suksesskriterier, sier Foss

Frøy hadde en omsetning på 579 millioner kroner i fjerde kvartal 2022, mot 561 millioner samme kvartal i fjor. Justert driftsresultatet før avskrivninger, ekskludert gevinst ved salg av eiendeler, endte på 195 millioner kroner, mot 176 millioner kroner i samme periode i fjor. Tallene i brønnbåtsegmentet er de sterkeste siden børsnoteringen i 2021, og både service og frakt leverer gode resultater sammenlignet med samme kvartal i 2021. Frøy har en ordrebok ved utgangen av året på 6 milliarder kroner inkludert opsjoner.

Styret i Frøy foreslår et samlet utbytte på 1,50 kroner per aksje for regnskapsåret 2022.

Les hele kvartalsrapporten her: https://froygruppen.no/investor/