Frøygutt

Rekordavtale for FRØY

FRØY signerte i dag en fireårig rammeavtale for å rense nøter og nett til en ledende lakseoppdretter i Norge. Kontrakten har en estimert verdi på 250-300 millioner kroner over perioden på fire år. Verdien på kontrakten avhenger av hvor mange rengjøringer FRØY vil gjøre, som igjen avhenger av blant annet groe, temperatur og endringer i antall merder hos oppdragsgiver.

– Avtalen er en sterk tillitserklæring fra en av våre langsiktige kunder. Den inkluderer både en utvidelse av en eksisterende rammeavtale, samt en utvidelse som har økt geografisk omfang. Denne kontrakten gir oss et solid grunnlag for videre vekst, forteller administrerende direktør Helge Gåsø.

Dette er den største kontrakten FRØY har inngått hva gjelder både volum, verdi og kontraktslengde.