Tonje Foss og Ragnhild Strand.

Vi i Frøy jobber aktivt med å skape bedre kjønnsbalanse i en mannsdominert bransje. I 2022 ansatte vi flere kvinnelige kadetter.

En rapport utarbeidet av Høgskolen i Innlandet, som tar opp likestilling i maritim næring, viser at bare 11 prosent av sjøfolk i Norge er kvinner, med bare mellom én og tre prosent kvinner i godstrafikk og forsyning. Tallene viser at det er liten grad av kjønnsbalanse i næringen som helhet, og at kvinner også er underrepresentert ved utdanningene. Ragnhild Strand og Gøril E. Johansen er to av tre kvinnelige kadetter i Frøy ASA, og er dermed to av få kvinner som velger en karriere til sjøs. 

Trives godt om bord

Inngangen til jobben var forskjellig for de to. Mens Ragnhild bevisst søkte seg til en mannsdominert bransje, falt det mer naturlig for Gøril.

– Jeg er fra en øy, og jeg har alltid følt et lite kall mot sjøen, forteller Gøril. 

Gøril begynte som lærling på MS Namsos i 2018. Årene som lærling bekreftet at dette var riktig yrkesvei for henne. Etter et par år på styrmannsskolen ble hun i sommer ansatt som kadett. Gøril er klar på at hun ønsker seg flere kvinnelige kolleger, og har ikke følt på at det har vært vanskelig for henne som kvinne og begynne i en mannsdominert bransje.

– Dette er en jobb jeg vil anbefale for alle jenter som ønsker en karriere til sjøs. Jeg føler meg veldig inkludert, og trives godt om bord.

Startet som matros

Både Gøril og Ragnhild har ambisjoner om å bli styrmann eller kaptein. Ragnhild startet som kadett om bord på MS Kristiansund denne uka. Hun søkte seg bevisst til sjøs, da hun trodde det var enklere som kvinne å få jobb i en mannsdominert bransje. Etter åtte år som matros er hun helt tydelig på at dette er drømmeyrket.

– Jeg trives veldig godt på sjøen, og har lyst til å jobbe her så lenge jeg kan. Selvfølgelig har jeg lyst til å bli kaptein. Det er den store drømmen. Et mer kortsiktig mål er å bli styrmann, forteller Ragnhild, som håper hun kan bidra som en rollemodell for andre jenter. 

– Jeg håper jeg kan inspirere og motivere flere unge jenter til å prøve seg i denne bransjen. Jeg er ikke den sterkeste fysisk, men det går helt fint. Jeg er en del av gjengen selv om jeg er eneste kvinne om bord. Det ikke er så lenge siden uttrykket om at kvinner bringer ulykke på sjøen fremdeles var i bruk, men dette har heldigvis i stor grad forsvunnet, forteller Ragnhild.

Bevisst satsing

Tonje Foss er en av få kvinnelige toppledere i maritim næring. Hun jobber i dag som administrerende direktør hos Frøy ASA. Hun er svært glad for at de har forbilder som Ragnhild og Gøril, som kan bane vei for bedre kjønnsbalanse i både deres egen organisasjon, men også i en mannsdominert næring.

– Vi ønsker at både kvinner og menn skal være en del av næringen vår. Skal vi få bedre mangfold og kjønnsbalanse, så må det skje i alle lag i organisasjonen. Det er utrolig viktig at når vi rekrutterer nye folk at vi har fokus på å rekruttere inn jenter i starten av karrieren. Vi er bevisst på dette, og jobber kontinuerlig med å skape en bedre kjønnsbalanse i organisasjonen, forteller Tonje.

Hun mener at de som kommer inn nå kan bli gode rollemodeller som viser at jenter har gode muligheter til å gjøre en karriere innen denne bransjen også. Samtidig legger hun til at de i landorganisasjonen og ledelsen har relativt god kjønnsbalanse, men at de har en stor jobb i å få tak i flere damer som har lyst til å jobbe til sjøs. 

– Jeg glad for at vi har slike som Ragnhild og Gøril som går foran og viser veg. Jeg er trygg på at de blir gode rollemodeller for andre jenter som ønsker å prøve seg til sjøs og ikke minst etterhvert også få muligheter til lands.

Ifølge Tonje står bransjen overfor flere utfordringer knyttet til både klima og digitalisering.

– Det er en veldig spennende og givende jobb, og et yrke i endring. Teknologi og digitalisering har kommet for fullt, og det er ingen grunn til at jenter ikke skal jobbe i en så spennende næring som havbruksnæringen er. Derfor starter vi tidlig med arbeidet og allerede når vi søker etter lærlinger og står på utdanningsmesser. Vi trenger sårt å få inn de dyktige kvinnene, på samme måte som vi trenger de dyktige mennene vi allerede har, avslutter hun.

PS: I tillegg til Ragnhild og Gøril har Frøy en kvinnelig kadett til for tiden; Inger Johanne Svartemyr som jobber om bord på båten Folla.