Ansatte i arbeid Frøy

Oppfordrer ansatte til å styrke sin kompetanse

Som Norges største kompetansemiljø innen akvaservice, er det viktig for FRØY at vi har riktig kompetanse til å være på tå hev i en næring i sterk vekst. Vi oppfordrer derfor våre ansatte til å fylle på med relevante kurs og opplæring. Slik står både du og vi sterkere. Det er teamwork til sjøs.

D6-sertifikat

Et av de tilgjengelige tilbudene er utdanning for D6-sertifikat. Etter en endring i Sjøfartsdirektoratets forskrifter, er grensen for sertifikatkrav for skipsførere på lasteskip senket fra 15 meter til over åtte meter. Endringen medfører at det innføres et nytt kompetansesertifikat for dekksoffiser klasse 6 (D6). Fra 1. januar 2024 skal skipsfører på de fleste lasteskip med lengde over åtte meter ha det nye sertifikatet, eventuelt et høyere kompetansesertifikat for dekksoffiser. D6-sertifikatet gir rett til å føre skip med en lengde på inntil 24 meter, og er kommet i stand etter ønske fra servicebåtnæringen selv. FRØY har i dag et samarbeid med Sikkerhetssenteret Rørvik (SSR) om slik utdanning.

– Havbruksnæringa har falt litt mellom to stoler da det ikke har eksistert sertifikater tilpasset oss tidligere. Vi ser det som svært positivt at vi nå formelt kan dokumentere mye av den kompetansen og erfaringa som våre dyktige ansatte besitter, og samtidig gi faglig påfyll innen blant annet navigasjon og lastelære som opplagt er av stor betydning, forteller driftskoordinator Kent-Roger Wahlvåg.

FRØY har flere ansatte som nå utdanner seg ved SSR.

– Flere av våre fartøysjefer har allerede et høyere sertifikat, men det er en betydelig andel som vil trenge det nye D6-sertifikatet. Vi oppfordrer alle som ønsker å ta kurset til å ta kontakt, sier Wahlvåg.

Fiskevelferd

Alle ansatte i FRØY som jobber med fisk skal ha fiskevelferdskurs. Det kan kjøres både i samarbeid med veterinær eller som et nettbasert kurs i samarbeid med Val videregående skole og Sikkerhetssenteret Rørvik. Ta kontakt med din nærmeste overordnede hvis du har spørsmål rundt dette.

Eksterne kurs

Flere skoler tilbyr kurs og utdanninger innen servicebåt og havbruk, som kan tas samtidig som man står i full jobb. Knut Storø, konsernleder maritim bemanning, oppfordrer alle ansatte som ønsker faglig påfyll til å søke på aktuelle utdanninger.

– Vi ønsker ansatte som har lyst til å styrke sin faglige ballast. Det bidrar til økt kompetanse både i FRØY og i næringen generelt. Ettersom vi er en del av ei næring i sterk vekst og utvikling, er høy faglig kompetanse svært viktig, sier Storø.

Finner du kurs og utdanninger som kan være relevant for din arbeidshverdag, oppfordrer Storø deg til å snakke med din nærmeste overordnede om hvilke muligheter som finnes.

En av utdanningsmulighetene som finnes for folk som jobber ombord i båter er «Ledelse i havbruksoperasjoner» i regi av Trøndelag høyere yrkesfagskole. Dette studiet er tilrettelagt slik at man kan stå i full jobb mens man studerer. Det er i tillegg en høyere utdanning som gir deg både en fagskolegrad og 60 studiepoeng ved endt utdanning.

Les mer på https://web.trondelagfylke.no/trondelag-hoyere-yrkesfagskole/studier/Ledelsehavbruk/