Nyinvestering skal bidra til bedre fiskevelferd:

-Frøygruppen med verdens første i sitt slag

Med fokus på det grønne skiftet og best mulig fiskevelferd har Frøygruppen investert betydelig i et notvaskefartøy som er helt unikt. I disse dager setter selskapet hybridfartøyet Frøy Fenris i drift med det som er det fremste av maritim teknologi.

Frøy Junior

Frøy Fenris er neste generasjons servicefartøy for vasking av oppdrettsnøter.
Frøygruppen har tatt i bruk en hybridelektrisk båt der alt er lagt til rette for best mulig fiskevelferd.

 

Elektrisk drift ved notvasking vil gi bedre velferd for fisken og et fartøy som bidrar til en effektiv og bærekraftig drift for oppdretteren og serviceselskap.

– Dette er den første notvaskebåten i verden der alt er rettet inn mot å gi fisken i merden best mulig vekstvilkår og minst mulig stress under operasjonen, forteller driftskoordinator Stig Ulvnes i Frøygruppen.

Den første i sitt slag

Det er fullt kjør ved båtbyggeriet Kystteknikk Yards på Frøya. Ved kai gjøres de siste tilpasninger om bord i det som er verftets største fartøy så langt. På tross av koronatider har det meste kommet på plass om bord slik det skal, og nå er det kun noe tilpasning og optimalisering som gjenstår.

Kontroll rom Frøy Fenris

Fra kontrollrommet på brua har de som kjører vaskerobotene full kontroll via store skjermer som sender video fra
8 ulike kameraer på hver robot mens jobben pågår. 

 

Det er en unik båt Ulvnes kan vise oss rundt på. Her er alt lagt til rette for å bidra til det grønne skiftet i havbruksnæringen.  Med det mest moderne utstyr skal Frøy Fenris bidra til en mer effektiv drift og større kapasitet. Frøygruppen er et av de fremste serviceselskap i bransjen og styrker sin posisjon i markedet ytterligere med denne investeringen.

– Dette er en stille båt, der fokus helt fra starten av har vært å legge til rette for best mulig fiskevelferd. Lite støy, lavt drivstofforbruk, skånsom og effektiv vask, er noen av de faktorer som blir verdsatt av oppdragsgiverne ifølge Ulvnes.

– På dette fartøyet har vi to vaskeroboter som kjøres samtidig med helelektrisk drift. Fullelektrisk drift forutsetter dog at vi kan koble oss til strøm ved merda i tillegg til båtens egen generator. Da er det til forskjell fra tradisjonelle notvaskefartøy veldig stille ute på anlegget, forteller han.

Gode arbeidsforhold for mannskapet

Det er en kompakt og innholdsrik båt serviceselskapet har gått til anskaffelse av. Fartøyet som er 14,9 meter langt og 10,6 meter bred er fullspekket med avansert utstyr. Operatørene sitter oppe i styrhuset, i hver sin styreposisjon og har full oversikt på skjermene foran seg der det overføres video fra hver enkelt vaskerobot underveis.

Det at operasjonen styres fra kontrollrommet på brua er også litt nytt. Her er det lagt vekt på gode arbeidsplasser for de ansatte som skal vaske nøter dag ut og dag inn. Operatørene må følge med på at hele nota blir skikkelig rengjort, og alle observerte avvik noteres ned i rapporten, samtidig som de fra brua har oversikt over alt som skjer av aktivitet på lokaliteten og endringer i værsituasjonen. I løpet av sommersesongen, når algeveksten er størst, må noen merder vaskes i intervaller så ofte som ned mot fem dager.

– Vi er det første selskapet som har gått til anskaffelse av et slikt hybrid notvaskefartøy og mannskapet på tre vil gå i fast kontrakt på SalMar sine anlegg i region Midt fra oppstarten av, opplyser Ulvnes.

– Det er uvanlig stille ombord

– Vanligvis vil det jo være en del støy fra motorer til båt og utstyr under operativ drift, men her er det veldig stille. Om bord i fartøyet kjøres alt med elektromotorer som knapt gir støy, og ved forflytning mellom merdene brukes bare elektromotorer. Det er en helt annen verden både for oss og for fisken, bedyrer matrosene Martin Wahl Bakken og Kevin Alstad som utgjør mannskapet på dette skiftet sammen med driftsleder Eivind Fjørtoft.

Under vasking opererer de to matrosene om bord hver sin vaskerobot, og de kan stille vasketrykket individuelt på hver enhet, avhengig av hvor den er i nota, og hvor mye trykk som kreves for å få den ren.

En effektiv vasking av nøtene, med kort vasketid og minst mulig vasketrykk, sammen med lite støy fra fartøyet gjør at fisken blir minimalt forstyrret mens operasjonen pågår.  Det er kjent at fisken da kan ta til seg næring mye raskere etter endt rengjøring. Med rene nøter får rensefisken også optimale arbeidsforhold og oppdretteren kan forhåpentligvis unngå noen avlusninger på lokaliteten.

Kevin Alstad er en av matrosene om bord og han betjener også den elektrisk drevne vaskeroboten i merda.
Kevin forteller om et fartøy som er utrolig stille under drift.

– Det er en helt annen hverdag ute ved anleggene når vi vasker med dette utstyret sier han.

Enova bidrar med tilskudd til det grønne skiftet

Også Enova har verdsatt den innsatsen på teknologi og miljøheving rederiet gjør med dette fartøyet. Frøy Fenris er det første notvaskefartøyet som tar i bruk denne teknologien og Enova håper dette skal vise seg å bli en utbredt metode å jobbe på i havbruksnæringen.

– Det gjelder å være fremoverlent og framtidsrettet, slik at vi blir den foretrukne partner på serviceoppdrag til oppdrettsbransjen, poengterer Ulvnes. Frøygruppen har hele tiden ligget i forkant av utviklingen, og vi har dyktige folk som setter seg raskt inn i nytt utstyr og nye arbeidsmetoder. Det er den raske omstillingen og utviklingen som gjør det så spennende og jobbe i havbruksnæringen, og når Enova også er med oss på denne satsingen, viser jo det at vi nok en gang ligger i forkant. Gjennom dette er vi med på å redusere fotavtrykket i den blå sektor, forsikrer Ulvnes.

Best mulig fiskevelferd

Ombord på Frøy Fenris jobber serviceteknikere fra utstyrsleverandøren Stranda Prolog med de siste tilpasningene av utstyr i kontrollrommet på brua. Fra åtte kameraer på hver robot kan operatørene sitte godt i sine operatørstoler og ha full kontroll og oversikt mens fartøyet ligger lydløst ved merdkanten.

– Alt overføres på store skjermer foran dem og det er også mulig å ta enkeltbilder og video underveis slik at oppdretteren får den påkrevde dokumentasjonen om forholdene i nota, forteller matros Kevin Alstad.

Det er ikke mange, om noen, som har et slikt oppsett på styring av vaskeroboter ifølge Ulvnes. På de fleste båter i dag sitter man gjerne i en container på dekk, eller i et mindre avlukke ombord. Her er det lagt opp en tipp topp moderne arbeidsplass slik at det blir best mulige arbeidsforhold for mannskapet.

– Vi har lagt lista høyt og investert mer enn noen gang i et enkelt notvaskefartøy, og naturlig nok er forventningene til effektivitet og kvalitet også meget høye, forteller en svært fornøyd driftskoordinator for notvasking i Frøygruppen, Stig Ulvnes.

Stig Ulvnes i maskinrommet