NTS Shipping endrer navn til FRØY Shipping

Som en naturlig følge av at NTS ASA har overført alle aksjene i NTS Shipping til Frøygruppen AS, endrer fraktbåtrederiet nå navn til FRØY Shipping. 

Navneendringen er gjort med bakgrunn i en omforent strategi om å gjøre FRØY til merkevare for all fartøysvirksomhet. Den 3. mars sendte NTS ASA ut børsmelding om at Frøy ASA vil bli notert på Oslo Børs i løpet av 1. kvartal i år. Navneendringen til Frøy Shipping tydeliggjør eierskapet i forhold til de to børsnoterte selskapene Frøy ASA og NTS ASA.

Navneendringen medfører ikke andre endringer i fraktebåtrederiet. Frøy Shipping drives videre med samme organisasjonsnummer og ledelse, og med samme formål om å «eie og drive fraktefartøy, samt virksomhet som naturlig følger av dette, herunder deltagelse i andre selskaper».

Gåsø Viking