Hakan Hyamli (fra venstre), verftsdirektør Süleyman Akın Tuzcuoglu og prosjektleder Ömer Ilbay fra Sefine Shipyard sammen med Frøys stedlige medarbeidere Tomas Bjørstad, Håvard Volden og Knut Kristiansen under den høytidelige stålkutterseremonien.

Markerte byggestart for ny brønnbåt

Med en høytidelig stålkutteseremoni ble byggestart for vår neste 4.500-kubikker markert ved det tyrkiske verftet Sefine Shipyard.

Stålkutteseremonier er vanlig ved verft i mange land. Ved det tyrkiske skipsverftet Sefine har det vært festdag og rød løper ved oppstart av alle våre nybygg, og det var intet unntak ved byggestart på vår foreløpig siste signering med verftet nå i september.

– Denne gang var det byggestart på en ny 4.500-kubikker som ble høytidelig markert. Dette blir søsterskip av Gåsø Odin og skal etter planen overleveres i andre kvartal 2024, sier Oddleif Wigdahl, driftsdirektør brønnbåt.

Kaptein Tomas Bjørstad er en sentral del av prosjektets stedlige nybyggteam i Tyrkia, og tok del i den høytidelige stålkutteseremonien. De andre i nybyggerteamet er Einride Wingan, Helge Øyen, Håvard Volden, Knut Kristiansen og Gjermund Solbakken.

– I seremonien blir en stålbit kuttet i nybyggets form, signert av de som skal bidra i prosjektet og som er til stede. Det signerte stålkuttet blir innrammet og henges opp på utstilling hos verftet, forklarer Bjørstad.

I Tyrkia er seremonidagen en høytidelig festdag med rød løper, samtidig som et trykk på startknappen på stålkuttermaskina skjærer av første stålet til båten.

Nybygget blir søsterskip til Gåsø Odin.