Corona

Koronasmitte på båt

I dag er det påvist tre positive tilfeller av Covid-19 på brønnbåten Gåsø Viking, som jobber på oppdrag for Lerøy Midt AS. Båten er en del av akvaserviceselskapet Frøy sin flåte.

Smittekilden er kjent, og de tre personene det gjelder er satt i isolat på land. Resten av mannskapet på båten er satt i karantene. Videre håndtering og smittesporing blir gjort i samarbeid med kommuneoverlegen i Frøya kommune.

Mannskapet på båten har vært på i fire uker, og har hatt begrenset kontakt med omverden. Med bakgrunn i dette anser vi smittefaren å være lav. I henhold til vedtatte rutiner er båten nå i full nedvask og blir satt i karantene inntil neste operasjon.

For ytterligere informasjon kontakt:

Frøygruppen AS

Administrerende Direktør: Helge Gåsø tlf 901 01 101

Driftsdirektør Brønnbåt: Oddleif Wigdahl tlf 413 21 565 413 21 565