Dønnland NTS driftsresultat

Inntekter på 700 millioner i Q3

NTS ASA fikk et operasjonelt driftsresultat på 118 millioner kroner i 3. kvartal – 100 millioner bedre enn samme kvartal i fjor.

NTS ASA genererte 700 millioner kroner i samlede driftsinntekter i 3. kvartal 2020, mot 410 millioner i samme periode i fjor.

Det framgår av børsrapporten for 3. kvartal 2020. Kvartalspresentasjonen finner du her.

Det operasjonelle driftsresultat før avskrivninger og før verdijustering virkelig verdi biomasse endte på 211 millioner kroner, opp fra 56 millioner i samme periode i fjor.
Operasjonelt driftsresultat ble 118 millioner kroner mot 18 millioner i samme periode i fjor.

Resultatet før skatt for 3. kvartal 2020 endte på -74 millioner kroner, mot 2 millioner i 3. kvartal 2019.