Frøygruppen starter bygging av sin syvende brønnbåt

Frøygruppen har bestilt bygging av sin syvende brønnbåt. Fartøyet vil få navnet «Gåsø Odin» og skal gå i charter for en norsk kunde når det settes i drift i første halvår 2022, forteller Einride Wingan i Frøygruppen. Han er for tiden ved verftet i Tyrkia der de følger opp byggeoppdragene for brønnbåtrederiet.t.

Gåsø Oding båttegning

Nybygget til Frøygruppen vil få navnet «Gåsø Odin» å få en kapasitet på 4.500 kubikkmeter. Fartøyet baserer seg på det velkjente designet som flere av de andre brønnbåtene i Frøygruppen har, og som er utarbeidet i samarbeid med Møre Maritime. Illustrasjon: Møre Maritime

Bygges på samme verft som verdens største

Også denne gangen bygger Frøygruppen det nye fartøyet ved Sefine Shipyard i Tyrkia. Samtidig som de nå kontraherer sin syvende brønnbåt er de i full gang med byggingen av verdens største brønnbåt «Gåsø Høvding» på hele 7.500 kubikkmeter.

–  Kuttingen av stål for vår nyeste båt kommer i gang i høst og etter planen skal «Gåsø Odin», på 4.500 kubikkmeter settes i drift i løpet av første halvår 2022, forteller Einride Wingan som i prosjektteamet for Frøygruppen.

Gåsø Odin bygges på værft

Byggeteamet til Frøygruppen er på plass ved skipsverftet i Tyrkia og følger opp de to nye fartøyene Frøygruppen har under produksjon her. Fra venstre; Håvard Volden, Øystein Pettersen, Arnold Steinvik og Einride Wingan er her foran brønnbåten «Frøy Høvding», der skroget settes sammen nå i høst. Skroget sjøsettes rundt årsskiftet.

I dag opererer selskapet med base på Frøya fem brønnbåter, og de to nye fartøyene som er under bygging vil komme i tillegg til dagens kapasitet. Den nyeste kontraheringen er basert på et båtdesign utarbeidet gjennom et langvarig samarbeid med Møre Maritime. Adm. Direktør i Møre Maritime Svein K. Waagbø er svært fornøyd med å levere nok et spesialtilpasset fartøy for Frøygruppen.

–  Vi har utviklet et godt samarbeid med rederiet gjennom flere år, og designet båter med fokus på optimal fiskevelferd og effektiv drift. Vi er svært fornøyde med at Frøygruppen er med på å utvikle dette samarbeidet videre, forteller Waagbø.

Nybygg med fokus på fiskevelferd

Rederiet har seks personer på skift som følger opp de to byggeprosjektene ved det tyrkiske verftet. For tiden er det fire av disse som er ved verftet. Einride Wingan forteller at framdriften på det som blir selskapets sjette brønnbåt, og verdens største – «Gåsø Høvding» – også går etter planen. Her vil skroget sjøsettes rundt årsskiftet ifølge Wingan.

Byggeteamet fra Frøygruppen  er i Tyrkia og følger opp framdriften. Her fra venstre; Einride Wingan, Øystein Pettersen, Arnold Steinvik og Håvard Volden.

Nyanskaffelsen «Gåsø Odin» blir rederiets syvende brønnbåt og får en lengde på 85,4 meter og en bredde på 20 meter. Til sammenligning vil Gåsø Høvding ha en lengde på 83,2 meter og en bredde på hele 30,9 meter.

I følge Wingan er fiskeutstyrspakken om bord basert på lukket teknologi som oppfyller alle dagens og framtidens krav til fiskevelferd, både når det gjelder sirkulasjon, oksygenering, filtrering, UV og RSW-nedkjøling. Det vil bli undertrykkssortering med uttak av alle typer rensefisk, og rene og glatte flater i brønnene om bord slik at det blir en optimal jobb for det automatiske vaskeanlegget om bord.

–  Båten utstyres med det siste innen teknologi med tanke på skånsom transport av fisk og biosikkerhet for miljøet rundt oss, understreker Wingan. Båten kan klargjøres for hvilket som helst avlusningssystem og utstyres med blant annet DP-system, batterisystem for peakshaving og dieselelektrisk drift, ifølge Wingan.

Byggestart for det siste fartøyet, «Gåsø Odin» vil bli i løpet av høsten 2020 og overlevering av den ferdige brønnbåten er avtalt til første halvår 2020. I følge Wingan vil disse nybyggene komme i tillegg til dagens fem fartøyer og dermed øke kapasiteten til det frøyabaserte selskapet betraktelig når de settes i drift.