GÅR FRA PERM TIL SKJERM:

Frøygruppen digitaliserer arbeidsflyten

Alle servicebåtene i FrøyGruppen går i løpet av høsten over til en heldigital informasjonsflyt mellom kunde, fartøy og kontor.

– Kravet til korrekt og oppdatert dokumentasjon er stadig viktigere i de daglige arbeidsoppgavene vi utfører for oppdretterne, forteller Anders Gåsø i FrøyGruppen.

Ansatte i arbeid Frøy
Anders Gåsø

FrøyGruppen har nylig inngått et omfattende samarbeid med det Trondheimsbaserte selskapet Naviaq om å videreutvikle et eget dokumenterings- og styringsverktøy for alle serviceoppgaver i selskapet. Dette håndterer både dokumentasjonskrav til hvert enkelt oppdrag for oppdretterne og den interne informasjonsflyten i selskapet.

Gjennom allerede eksisterende programvare fra selskapet Naviaq ønsker FrøyGruppen å ta aktiv del i videreutvikling av digitale verktøy for havbruksnæringen.

– Våre ansatte har inngående kunnskap om arbeidsoppgavene og lang praktisk erfaring i hvordan de utføres og dokumenteres. I tillegg til et godt samarbeid med prosjektleder Kristoffer Selvåg hos Naviaq, har det vært en bred involvering og påvirkning fra våre ansatte. Nå er vi snart klare til å ta dette i bruk på alle våre servicebåter.

All informasjon fra kontor, fartøy og medarbeidere vil være tilgjengelig og oppdatert når og hvor det er behov for det. – Når jobben er gjort ligger all dokumentasjon her og de ansatte kan ta fatt på neste oppgave.

Ved hjelp av nettbrett eller mobiltelefon registreres all nødvendig dokumentasjon etter hvert som det utføres, forteller Anders Gåsø i FrøyGruppen. 

Verktøyet som tas i bruk skal sikre korrekt loggføring, måling og analyse av alle arbeidsoperasjoner. I tillegg skal det forenkle og automatisere rapportering og dokumentering, slik at mer av arbeidstiden kan benyttes til oppgaver ute på dekk og merdkant. Dette vil i sin tur gi gode historiske data og bedre beslutningsgrunnlag.

 

– Et spennende samarbeid

Det er den utflyttede hitterværingen Kristoffer Selvåg som er prosjektleder fra Naviaq. Han forteller om et spennende og utviklende samarbeid med FrøyGruppen. Det er et omfattende verktøy som skal sikre all intern informasjon, i tillegg til oppdragsrelatert arbeid om bord i fartøyene. Dette vil involvere alle ansatte i FrøyGruppen, og i tillegg til å effektivisere prosessen, gi en bedre oversikt for den enkelte arbeidstaker. Det er ikke et myndighetskrav i dag, men vil ifølge Kristoffer Selvåg og Anders Gåsø, heve kvaliteten på alle arbeidsoppgaver de utfører og sikre dokumentasjonsbehovet ut mot oppdragsgiverne.

Kristoffer Selvåg Frøy

Kristoffer Selvåg hos Naviaq er prosjektleder for drift- og operasjonsstyringssystemet, FrøyGruppen nå tar i bruk.  Bedre og enklere tilgang til informasjon gjør at kundene kan ta bedre beslutninger ute på anlegg.

– Vi setter stor pris på at FrøyGruppen valgte oss, og også går inn på eiersiden i Naviaq for dermed å aktivt ta del i videreutviklingen av programvaren, sier Kristoffer Selvåg. 

Naviaq med hovedkontor i Trondheim og avdeling i Namsos ser et stadig større behov for å sikre samhandling mellom oppdretter og servicetilbydere. Dette gjelder både med hensyn til myndighetskrav og selskapenes egne krav, som i mange tilfeller er strengere. Siden oppstarten i 2015 har en rekke havbruks- og serviceselskap tatt systemet fra Naviaq i bruk.

Når FrøyGruppen innfører verktøyet i løpet av året vil de bytte ut ringpermer, mailer og lokale regneark med et drift- og operasjonsstyringssystem som alltid vil ha oppdatert dokumentasjon, enten du er om bord i en servicebåt, i administrasjonen eller ute hos oppdretter.

– Vi tror dette vil forenkle og automatisere det meste av informasjonsflyten vi håndterer. Mannskapet kan da bruke maksimalt av sin oppmerksomhet mot jobben ute hos våre kunder, avslutter Anders Gåsø i FrøyGruppen.