Gåsø Viking Frøy går på børs

FRØY skal børsnoteres

Nå kan du bli medeier i en verdensledende aktør innen akvaservicetjenester til oppdrettsnæringen.

Selskapet skal hente én milliard i ny egenkapital gjennom emisjon og salg av NTS-aksjer. Allerede nå kan du tegne aksjer, og fra 29. mars er det forventet at handelen av aksjene på Oslo Børs vil starte. Fiskeoppdrett er en av Norges kjerneindustrier. FRØY er en premissgiver for bærekraftig og lønnsom vekst. Nå kan du bli med på børsreisen til FRØY som er et ledende kompetansemiljøet og som opererer en moderne og framtidsrettet akvaservice-flåte.

FRØY ASA er en ledende leverandør av sentrale tjenester til oppdrettsnæringa. Med en operativ erfaringsbase over 20 år leverer selskapet installering og vedlikehold av oppdrettsanlegg, biologiske behandlinger, transport av levende fisk samt en rekke andre regelmessige tjenester i en oppdretters daglige virke. Selskapet disponerer i dag en flåte på 14 brønnbåter, 62 servicebåter og fire transportskip. I tillegg har selskapet et ekspansivt nybyggprogram som består av fem brønnbåter og åtte servicebåter med planlagt levering de neste to årene. Frøy har inngått lange kontrakter med solide motparter for alle nye brønnbåter og større servicefartøy.

– I løpet av de siste 20 årene har FRØY utviklet seg til å bli en markedsledende tjenesteleverandør til havbruksnæringa. Fremover ser vi flere veier for fortsatt vekst for FRØY, og mener en børsnotering av selskapet nå er et naturlig steg for å muliggjøre neste fase av selskapets utvikling, sier Helge Gåsø, administrerende direktør i FRØY.

Frøy har omtrent 670 ansatte fordelt på 13 lokasjoner langs Norges kyst – fra Haugesund i sør til Finnsnes i nord. Lokal tilstedeværelse og nærhet til kundene sørger for at Frøy for mange er den foretrukne leverandøren av akvaservicetjenester, og majoriteten av de kjente oppdretterne er på kundelisten.

Dagens FRØY er et resultat av en fusjon mellom Frøygruppen og NTS sine akvaserviceselskaper Norsk Fisketransport og NTS Shipping, samt NTS Management. Selskapet har frem til nå vært heleid av NTS ASA. NTS har et langsiktig eierperspektiv og har ambisjoner om å støtte FRØY i overskuelig framtid som majoritetseier.

– Vi ser fortsatt sterk etterspørsel av våre tjenester, og ser frem til å fortsette vårt harde arbeid for å møte behovene til våre kunder. Med støtte fra NTS som en langsiktig eier, er jeg trygg på at vi vil fortsette å være den foretrukne samarbeidspartner i en raskt voksende havbruksnæring, legger Gåsø til

FRØY går nå på børs og inviterer deg med som aksjonær.

Gullvimpel monteres

Nøkkelvilkår og tidslinje for tegning av aksjer og notering på Oslo Børs

Det offentlige tilbudet om tegning av aksjer skjer på følgende vilkår:

  • Minimum tegningsbeløp: Kr 10 500
  • Maksimum tegningsbeløp: Kr 1 999 999
  • Tegningsfrist: 25. mars 2021 kl. 16:30 for tegning av aksjer
  • Informasjon om endelig tildeling vil være tilgjengelig 26. mars 2021 for de med tilgang til investortjenester i VPS
  • Det er forventet at handelen av aksjene på Oslo Børs vil starte 29. mars 2021. Betalingsdato i det offentlige tilbudet er 29. mars 2021
  • Alle datoer og tidspunkter er med forbehold om endringer
  • Vennligst se prospektet for fullstendig beskrivelse av alle vilkår.
  • Prospektet inneholder i tillegg en oversikt over risikofaktorer som er vesentlige og spesifikke for utsteder og verdipapirene

Danske Bank, Nordea og Sparebank1 Markets er tilretteleggere for emisjon og børsnotering. Se her for mer informasjon og hvordan du går frem for å tegne aksjer.