FRØY bygger kompetanse for framtiden med offensiv satsing på lærlinger

– Det hjelper ikke å vokse om vi ikke har kompetansen, og ved å ta inn mange lærlinger bygger vi kompetanse for framtiden med unge folk som kan det de skal for å gjøre en god jobb, sier Knut Storø som er konsernleder for maritim bemanning i FRØY.

Knut Storø

FRØY har per dags dato hele 42 matroslærlinger og 15 maskinlærlinger om bord på båtene. I tillegg til seks kadetter som er jevnt fordelt på dekk og maskin. Knut Storø forteller at det er en klar strategi å bruke lærlinger som rekrutteringsarena – samtidig som det ivaretar samfunnsoppdraget om å bidra til arbeidsplasser for unge.

En berikelse for båtene

– Vi har som mål å ha de dyktigste og mest engasjerte mannskapene i bransjen. Til det trenger vi engasjerte elever på ulike blå utdanningsretninger. For å gjøre maritime og marine utdanningsretninger så attraktive som mulig, tar FRØY ansvar for å stille et betydelig antall lærlingplasser til rådighet, sier Storø. Han opplever at lærlingene ofte er en berikelse for båtene og fellesskapet om bord.

– Det gir mannskapet en blandet aldersbesetning, og unge folk som kan se ting med nye øyne er aldri negativt. Lærlingene kan stille noen lure spørsmål som veteranene ikke har tenkt på. Det er også utviklende for de som er om bord fra før, sier Storø som er glad for at så mange ønsker å være lærling i FRØY.

– Målet er at vi følger dem gjennom hele løpet fra lærling til kaptein.

En som har vært med hele veien er Lasse Sørheim. Han startet som lærling i 2009, før han ble kadett. I dag er han overstyrmann på brønnbåten Viknatrans.

– Da jeg begynte som lærling i 2009, var jeg en av få lærlinger i organisasjonen så utviklingen har vært stor, forteller Sørheim. Han trives veldig godt og ser for seg å bli mange år i rederiet – og kanskje en dag bli kaptein. Han har en klar oppfordring til ungdommer som ønsker å gjøre karriere i FRØY:

– Kom å bli med ombord, vis interesse og engasjer deg i arbeidshverdagen, så kommer du langt, sier Sørheim.

Nysgjerrige ungdommer

FRØY deltar på både utdanningsmesser og andre relevante arenaer, og jobber tett med de forskjellige opplæringskontorene innen maritime og blå fag. Vanligvis er man ofte ute på skolebesøk, men det siste året har naturligvis satt en stopper for det. Likevel opplever Storø at nysgjerrigheten rundt næringen er økende fra ungdom. I normale år har det «mønstret på» utplasseringselever på rederiets fartøyer hver vår og høst. Utplasseringselevene har kommet fra både ungdomsskole, videregående og høyere fagskole. Storø gleder seg til at verden åpner opp igjen, og at FRØY kan invitere interesserte ungdom med om bord.

– For oss er det helt naturlig å åpne opp for utplasseringselever som ønsker å gjøre seg kjent med næringa og med FRØY som selskap. Vi trenger at engasjerte ungdommer utdanner seg til våre viktige, blå næringer i mange, mange år framover, sier Storø.