Børsen Frøy

Børsdirektør Øivind Amundsen ringte i bjella på Oslo Børs til ære for FRØY. Foto: Oslo Børs

FRØY-aksjen stiger etter børsnotering

Mandag 29. mars klokka 09.00 ble det for første gang mulig å handle aksjer i FRØY ASA på Oslo Børs. Siden børsnotering på 61 kroner, har aksjen steget til 66 kroner.

Siden det ble kjent at FRØY går på børs, har det vært en stor interesse for å kjøpe aksjer. Selskapet har hentet én milliard i ny egenkapital gjennom emisjon, og mandag 29. mars ble FRØY børsnotert.

Stor interesse

– Dette er et viktig steg for å legge til rette for videre vekst og muligheter. Det gir oss arbeidsro fremover, sier en fornøyd Helge Gåsø, administrerende direktør i FRØY. Han er spesielt glad for at mange ansatte og folk langs kysten har kjøpt aksjer i selskapet.

– Det er veldig positivt at de som kjenner oss har satset sine sparepenger på oss. Det er tydelig at kystfolket følger med på oss. Det er en stor tillitserklæring, sier Gåsø.

I tillegg har ansatte og tillitsvalgte i selskapet kjøpt aksjer for flere titalls millioner, noe som gleder Gåsø.

– Det styrker både tilhørigheten og fellesskapet.

Klar for videre vekst

Bakgrunnen for børsnoteringen er å legge til rette for ytterligere vekst og en internasjonal satsing – slik at FRØY fortsatt vil være en premissgiver for bærekraftig og lønnsom vekst i en av Norges viktigste kjerneindustrier.

– I løpet av de siste 20 årene har FRØY utviklet seg til å bli en markedsledende tjenesteleverandør til havbruksnæringa. Fremover ser vi flere veier for fortsatt vekst for FRØY, og mener at børsnoteringen av selskapet er det naturlige steget for å muliggjøre neste fase av selskapets utvikling, sier Gåsø.

– De ansatte er vår fremste ressurs

FRØY har i dag har omtrent 670 ansatte fordelt på 13 lokasjoner langs Norges kyst – fra Haugesund i sør til Storslett i nord. Lokal tilstedeværelse og nærhet til kundene sørger for at FRØY for mange er den foretrukne leverandøren av akvaservicetjenester, og majoriteten av de kjente oppdretterne er på kundelisten vår. Teamwork til sjøs vil fortsatt være nøkkelen til suksess.

– Vi ser fortsatt sterk etterspørsel av våre tjenester, og ser frem til å fortsette vårt harde arbeid for å møte behovene til våre kunder. Med støtte fra NTS som en langsiktig eier og dyktige ansatte, er jeg trygg på at vi vil fortsette å være den foretrukne samarbeidspartner i en raskt voksende havbruksnæring, avslutter Gåsø.