Havtrans

Fem nye brønnbåter under bygging

FRØY har fem brønnbåter under bygging. Fire av disse ferdigstilles i 2021.

3.200 kubikkeren REISA ble overlevert tidligere i januar. REISAs to nye søsterskip overleveres henholdsvis i 2. og 3. kvartal. GÅSØ HØVDING som nå ferdigstilles i Tyrkia, overleveres i sommer. En femte kontrahert brønnbåt leveres i 2022. FRØY har i tillegg åtte servicefartøyer på sitt nybyggprogram.

– FRØY er verdens største akvaserviceselskap, med nærmere 700 dyktige fagfolk. For oss og våre kunder er det viktig at vi har en moderne flåte. Nybyggprogrammet tilsvarer nærmere 20 prosent vekst i dagens flåte, og styrker vår posisjon ytterligere, sier administrerende direktør Helge Gåsø i FRØY.

To nye brønnbåtavtaler

Frøy Rederi og Måsøval har inngått en leiekontrakt på brønnbåten HAVTRANS. Samarbeidsavtalen innbefatter at Måsøval leier 3.200 kubikkeren i tre år fra 1. september 2021 og i 3 år. Partene skal samarbeide om driften. Administrerende direktør Helge Gåsø i FRØY er meget fornøyd med at Måsøval er kommet tilbake for et slikt samarbeide. Harry Osvald Hansen fra Måsøval ser også frem til samarbeidet for å få økt kapasiteten, ikke minst innenfor lusehåndtering.

Samtidig har Norsk Fisketransport signert en åtteårsavtale med opsjon med namdalsoppdretteren Midt-Norsk Havbruk på en 3.200 m3 med sylindriske fisketanker. Brønnbåten ÅSVÆRFJORD ferdigstilles ved New Havyard Ship Technology nå, og overleveres i september.

Sikrer kapasiteten

– Vi er glade for at vi nå sikrer oss nødvendig brønnbåtkapasitet. Vi har jobbet med Norsk Fisketransport over lang tid, og har gode erfaringer med både fartøy og mannskap. I en situasjon der behovene endrer seg raskt, har det vært viktig for oss å sikre en brønnbåtleverandør som er tett på oss og som kan løse utfordringer raskt og effektivt, sier daglig leder Frank Øren i Midt-Norsk Havbruk.

I desember ble det kjent at FRØY inngår ny brønnbåtkontrakt med Cermaq Norway. Det er foreløpig ikke signert kontrakt på byggingen av denne, som får en lastekapasitet på 6.000 m3.