Nybåt Frøy

Enova gir klimastøtte til ny båt fra FRØY

– Vesentlig lavere dieselforbruk og mindre utslipp er bra for både oss og kunden, sier Oddleif Wigdahl, driftsdirektør Brønnbåt i FRØY.

Like før jul ble det kjent at FRØY-rederiet Norsk Fisketransport har inngått en femårig timecharter-avtale (TC) med Cermaq Norway på en 6000 m3 brønnbåt. Nå er det klart at båten skal bygges på det tyrkiske verftet Sefine, hvor flere av FRØYs brønnbåter – deriblant verdens største, Gåsø Høvding – ferdigstilles.

Byggeprosessen har såvidt kommet i gang, og man har avtalt levering i andre kvartal av 2023. Investeringen vil bli finansiert med konsernets egen kontantbeholdning og banklån, og understøtter FRØY som verdens ledende totalleverandør av fartøytjenester til havbruksnæringen. I tillegg har Enova gitt støtte til byggingen.

Grønn pakke

Rederiet viderefører sitt mangeårige teknologisamarbeid med HAV Group gjennom båtdesignet HAV 588L. Det betyr blant annet at båten utrustes med runde fisketanker.

Båten bygges dessuten som et hybridfartøy, og får samtidig montert en omfattende grønn pakke

  • DC-anlegg
  • Heat recovery
  • prod spillvarme
  • Stor landstrømpakke
  • Batteripakke

Dette gir en drivstoffreduksjon på minimum 15 prosent, noe som kommer kunden til gode både økonomisk og bærekraftig.

– Vesentlig lavere dieselforbruk og mindre utslipp, er en vinn-vinn-situasjon både for oss og kunden. Nå leverer vi en båt som er bærekraftig både økonomisk og i et klimaperspektiv, forteller Oddleif Wigdahl, driftsdirektør Brønnbåt i FRØY.

Flere båter i kjømda

FRØY har ytterligere to 3200 m3 brønnbåter under bygging ved Havyard Ship Technology AS, i tillegg til at rederiet sommeren 2021 vil få overlevert den nevnte brønnbåten Gåsø Høvding på 7500 m3. FRØY har også kontrahert en 4500 m3 brønnbåt med forventet overlevering sommeren 2022.