80 båter og 700 ansatte klare til innsats

For ei uke siden ble Norsk Fisketransport, NTS Shipping og NTS Management en del av Frøygruppen som nå er nå verdens største og mest kompetente totalleverandør av fartøytjenester til havbruksnæringa. Selskapet teller over 700 medarbeidere.

I april i år fusjonerte Frøygruppen inn i det integrerte havbruksselskapet NTS ASA. Noe av det første man ble enige om, var å utnytte størrelse og kompetanse som fartøyvirskomheten fikk.

Resultatet kan du nå se på våre nye nettsider: I tillegg til 700 dyktige medarbeidere, har vi nå en samlet flåte på 60 spesialiserte servicebåter, 17 brønnbåter (fem er under bygging) og fire fraktebåter.

– Vi har klare ambisjoner om fortsatt vekst, sier Helge Gåsø, administrerende direktør i Frøygruppen.

Den daglige driften av båtene blir ikke veldig mye annerledes enn i dag. Rederiene skal bestå som i dag og landorganisasjonene videreføres på alle dagens lokaliteter.

– Vi vil bruke 2021 på å utvikle en framoverlent og vinnende bedriftskultur basert på det beste fra Frøygruppen og NTS – og de viktigste brikkene i våre leveranser, de ansatte. Vi opplever høy etterspørsel innen alle segmenter og rigger for videre vekst, blant annet gjennom offensive nybyggprogrammer, sier Helge Gåsø og viser til at bare de neste to årene skal selskapet ha fem moderne brønnbåter satt i drift og det er allerede tegnet kontrakter for fire servicebåter i 2021.

– Flere båter er også under planlegging. Sammen skal vi bli verdens mest kompetente leverandør av servicetjenester til havbruksnæringen, sier Helge Gåsø.