Markerte byggestart for ny brønnbåt

Hakan Hyamli (fra venstre), verftsdirektør Süleyman Akın Tuzcuoglu og prosjektleder Ömer Ilbay fra Sefine Shipyard sammen med Frøys stedlige medarbeidere Tomas Bjørstad, Håvard Volden og Knut Kristiansen under den høytidelige stålkutterseremonien.

Markerte byggestart for ny brønnbåt

Med en høytidelig stålkutteseremoni ble byggestart for vår neste 4.500-kubikker markert ved det tyrkiske verftet Sefine Shipyard.

Stålkutteseremonier er vanlig ved verft i mange land. Ved det tyrkiske skipsverftet Sefine har det vært festdag og rød løper ved oppstart av alle våre nybygg, og det var intet unntak ved byggestart på vår foreløpig siste signering med verftet nå i september.

– Denne gang var det byggestart på en ny 4.500-kubikker som ble høytidelig markert. Dette blir søsterskip av Gåsø Odin og skal etter planen overleveres i andre kvartal 2024, sier Oddleif Wigdahl, driftsdirektør brønnbåt.

Kaptein Tomas Bjørstad er en sentral del av prosjektets stedlige nybyggteam i Tyrkia, og tok del i den høytidelige stålkutteseremonien. De andre i nybyggerteamet er Einride Wingan, Helge Øyen, Håvard Volden, Knut Kristiansen og Gjermund Solbakken.

– I seremonien blir en stålbit kuttet i nybyggets form, signert av de som skal bidra i prosjektet og som er til stede. Det signerte stålkuttet blir innrammet og henges opp på utstilling hos verftet, forklarer Bjørstad.

I Tyrkia er seremonidagen en høytidelig festdag med rød løper, samtidig som et trykk på startknappen på stålkuttermaskina skjærer av første stålet til båten.

Nybygget blir søsterskip til Gåsø Odin.

Sommer er lagt bak oss - hilsen fra Tonje

Kjære alle sammen!

Sommer er lagt bak oss, og vi er midt i en travel sesong for oss som leverer tjenester til havbruksnæringen. I sommer har vi dessverre hatt hendelser som viser at vi ikke lærer godt nok av tidligere hendelser. At avvik skjer når vi er i drift må vi regne med, men det er kritisk at vi lærer av avvikene så vi ikke gjør de samme feilene to ganger. Derfor er det også viktig at alle bidrar med å melde avvikene som oppstår i hverdagen. Kun på den måten kan vi lære og få spredt kunnskapen på hele flåten til Frøy. Takk til dere som bruker avvikssystemet – det er sammen vi blir bedre i dag enn vi var i går.

Høsten er hektisk og vi er nå i full drift på alle båter, i stort sett alle områder vi er langs kysten. I tillegg jobber vi med «Ett Frøy»; blant annet færre og mer brukervennlig systemer å rapportere i, felles tariff på tvers av rederiet og bygging av felles kultur. Frøysamlingen er et viktig møtepunkt for det siste, og i starten på september hadde vi den aller første Frøysamlingen i historien. Tilbakemeldingene så langt har vært veldig positive, og nå ser vi frem til å møte neste gjeng om et par uker. Vi hadde to kjempefine dager sammen – for en gjeng sier jeg bare! 😊

Bransjen vår er blitt stadig mer lønnsom, men også mer krevende. Vi har tøffe konkurrenter og krevende kunder. Relasjonene vi har til kundene våre er en viktig del av sikre forlengelse av opsjoner og nye kontrakter, som igjen sikrer arbeidsplassene våre. Den letteste måten å sikre forlengelse eller nye kontrakter er å levere tjenester med høy kvalitet hver eneste dag. Derfor er det ekstra hyggelig når jeg får mailen fra kunder som er fornøyd med leveransen til gjengen i Frøy. I de siste har jeg fått flere av dem, og det gjør meg både stolt og glad. Alle er med å skape et godt navn og rykte for Frøy, om de jobber på merdkanten, i byssa, i maskinrommet, i styrhuset eller på en av våre mange kontorer.

Takk for innsatsen dere legger ned hver eneste dag. Jeg vet det er hektiske dager akkurat nå – så ta ekstra godt vare på deg og kollegaene sånn at alle kommer trygt hjem fra jobb i Frøy.

Mvh Tonje


Trainee i Frøy

Trainee i Frøy

Frøy har i sommer fått to traineer med på laget. Lise Femanger Mathiassen skal jobbe med vannkvalitet og vannkjemi og Thea Farstad Blindheimsvik skal jobbe med kvalitet. 

Traineeordningen er ny i Frøy ASA. Ifølge Linn Holmen er det en bevisst satsing i samarbeid med KystTrainee, Trainee Trøndelag og Trainee Namdalen.

 – Lise og Thea tilfører oss kompetanse som er et veldig godt supplement til den vi har i dag. Våre aktiviteter er kompetansekrevende, og med disse to laget blir vi bedre rustet til å møte utfordringene. Vi ser at når vi knytter høy utdanning og annen bakgrunn så får vi synergier vi har kjempestor nytte av. Ringrevene kan også lære noe av nyutdannede som ser ting med et nytt blikk, forteller Linn Holmen.

– Vi i Frøy skal framover være aktive på trainee-fronten når vi ser mulighetene for det. Det gagner både oss som organisasjon og de nyutdannede, legger Linn til.

Lise Femanger Mathiassen er en av de to som har fått en trainee-stilling i Frøy. Hun startet i midten av august og skal fordype seg først og fremt i vannkvalitet og vannkjemi. Det betyr mye arbeid ute på fartøyene som håndterer fisk.

Lise har begynt å gjøre seg kjent med flere fartøy, og ser fram til å bli bedre kjent med organisasjonen. Hun har Master i Bioteknologi fra NTNU i Trondheim, og det var i løpet av studiet at hun fattet interesse for akvakultur og havbruksnæringen.

– Det var mange valgfag i den retningen, og jeg synes det er en spennende næring i vekst. Vi hadde flere studieturer, blant annet til Frøya, der vi ble presentert for det imponerende kompetansemiljøet innen akvakultur, forteller Lise.

Hun er glad for at bedrifter som Frøy satser på traineer, og tror det gagner både de nyutdannede, bedriftene og næringen i sin helhet.

– Jeg synes traineeprogrammet virker spennende, og tror jobben vil gi meg mange muligheter med varierte arbeidsoppgaver. Jeg hadde lyst til å jobbe innen akvakultur, og ser for meg å jobbe i bransjen i mange år. Jeg ser ikke bort fra en karriere innen Frøy. Da er det fint at man har muligheten til å bli kjent med både organisasjonen og næringen gjennom traineeprogrammet, sier Lise.

Lise ser fram til å bli kjent med organisasjonen og se hvordan Frøy driver. Førsteinntrykket er at det er en mangfoldig og stor organisasjon, og spesielt gleder hun seg på å komme ut på båtene.

– Jeg liker å ha varierte arbeidsdager, og håper jeg får prøve meg på mye forskjellig. Jeg ser fram til å sette meg inn i arbeidsoppgavene om bord på båtene, samtidig som jeg håper jeg kan komme inn med kompetanse fra studiet, avslutter Lise.


Frøy har landet langtidskontrakter på 200 millioner kroner for effektive og bærekraftige servicebåter

Frøy har landet langtidskontrakter på 200 millioner kroner for effektive og bærekraftige servicebåter

Moderne og store batteripakker skal bidra til å redusere drivstofforbruket med 50 prosent på Frøys båter, noe som gir bærekraftige løsninger både for miljøet og økonomien.

Frøy har nylig signert flerårige timecharter-kontrakter for to servicefartøy med en stor norsk havbruksaktør. Totalt er kontraktene beregnet å øke Frøys ordrereserve med cirka 200 millioner kroner, inkludert opsjoner. Avtalene inkluderer en 4-årig fast forlengelse av en løpende timecharter-kontrakt og en 5-årig fast timecharter-kontrakt for et nybygg under bygging.

Administrerende direktør i Frøy, Tonje Foss, er fornøyd med kontrakten.

– Først og fremst synes vi det er stas med fornyet tillit. Denne avtalen forlenger et langsiktig forhold til en stor og viktig kunde for oss. Dette viser at jobben våre medarbeidere gjør på merdkanten holder høyt nivå, og gir oss fornøyde kunder, sier Tonje Foss.

Frøy vil utstyre begge fartøyene med store batteripakker for å redusere drivstofforbruket og karbonavtrykket. Fartøyene forventes å få opptil 50 prosent lavere drivstofforbruk enn sammenlignbare dieseldrevne fartøyer.

– Dette er en viktig kontrakt, ikke bare på grunn av sin størrelse, men også fordi den viser Frøys evne til å levere markedsledende og økonomisk bærekraftige løsninger med en betydelig reduksjon i karbonavtrykket. Kontrakten styrker vår posisjon som en ledende leverandør av havbrukstjenester til norsk oppdrettere, forteller Tonje Foss.


Ragnhild (26) og Gøril (22) viser veg til sjøs

Konsernsjef Tonje Foss i samtale med Ragnhild Strand, kadett om bord i MS Kristiansund.

Ragnhild (26) og Gøril (22) viser veg til sjøs

Vi i Frøy jobber aktivt med å skape bedre kjønnsbalanse i en mannsdominert bransje. I sommer har vi for første gang på flere år ansatt flere kvinnelige kadetter.

En rapport utarbeidet av Høgskolen i Innlandet, som tar opp likestilling i maritim næring, viser at bare 11 prosent av sjøfolk i Norge er kvinner, med bare mellom én og tre prosent kvinner i godstrafikk og forsyning. Tallene viser at det er liten grad av kjønnsbalanse i næringen som helhet, og at kvinner også er underrepresentert ved utdanningene. Ragnhild Strand og Gøril E. Johansen er to av tre kvinnelige kadetter i Frøy ASA, og er dermed to av få kvinner som velger en karriere til sjøs. 

Trives godt om bord

Inngangen til jobben var forskjellig for de to. Mens Ragnhild bevisst søkte seg til en mannsdominert bransje, falt det mer naturlig for Gøril.

– Jeg er fra en øy, og jeg har alltid følt et lite kall mot sjøen, forteller Gøril. 

Gøril begynte som lærling på MS Namsos i 2018. Årene som lærling bekreftet at dette var riktig yrkesvei for henne. Etter et par år på styrmannsskolen ble hun i sommer ansatt som kadett. Gøril er klar på at hun ønsker seg flere kvinnelige kolleger, men har ikke følt på at det har vært vanskelig for henne som kvinne og begynne i en mannsdominert bransje.

– Dette er en jobb jeg vil anbefale for alle jenter som ønsker en karriere til sjøs. Jeg føler meg veldig inkludert, og trives godt om bord.

Startet som matros

Både Gøril og Ragnhild har ambisjoner om å bli styrmann eller kaptein. Ragnhild startet som kadett om bord på MS Kristiansund denne uka. Hun søkte seg bevisst til sjøs, da hun trodde det var enklere som kvinne å få jobb i en mannsdominert bransje. Etter åtte år som matros er hun helt tydelig på at dette er drømmeyrket.

– Jeg trives veldig godt på sjøen, og har lyst til å jobbe her så lenge jeg kan. Selvfølgelig har jeg lyst til å bli kaptein. Det er den store drømmen. Et mer kortsiktig mål er å bli styrmann, forteller Ragnhild, som håper hun kan bidra som en rollemodell for andre jenter. 

– Jeg håper jeg kan inspirere og motivere flere unge jenter til å prøve seg i denne bransjen. Jeg er ikke den sterkeste fysisk, men det går helt fint. Jeg er en del av gjengen selv om jeg er eneste kvinne om bord. Det ikke er så lenge siden uttrykket om at kvinner bringer ulykke på sjøen fremdeles var i bruk, men dette har heldigvis i stor grad forsvunnet, forteller Ragnhild.

Bevisst satsing

Tonje Foss er en av få kvinnelige toppledere i maritim næring. Hun jobber i dag som administrerende direktør hos Frøy ASA. Hun er svært glad for at de har forbilder som Ragnhild og Gøril, som kan bane vei for bedre kjønnsbalanse i både deres egen organisasjon, men også i en mannsdominert næring.

– Vi ønsker at både kvinner og menn skal være en del av næringen vår. Skal vi få bedre mangfold og kjønnsbalanse, så må det skje i alle lag i organisasjonen. Det er utrolig viktig at når vi rekrutterer nye folk at vi har fokus på å rekruttere inn jenter i starten av karrieren. Vi er bevisst på dette, og jobber kontinuerlig med å skape en bedre kjønnsbalanse i organisasjonen, forteller Tonje.

Hun mener at de som kommer inn nå kan bli gode rollemodeller som viser at jenter har gode muligheter til å gjøre en karriere innen denne bransjen også. Samtidig legger hun til at de i landorganisasjonen og ledelsen har relativt god kjønnsbalanse, men at de har en stor jobb i å få tak i flere damer som har lyst til å jobbe til sjøs. 

– Jeg glad for at vi har slike som Ragnhild og Gøril som går foran og viser veg. Jeg er trygg på at de blir gode rollemodeller for andre jenter som ønsker å prøve seg til sjøs og ikke minst etterhvert også få muligheter til lands.

Ifølge Tonje står bransjen overfor flere utfordringer knyttet til både klima og digitalisering.

– Det er en veldig spennende og givende jobb, og et yrke i endring. Teknologi og digitalisering har kommet for fullt, og det er ingen grunn til at jenter ikke skal jobbe i en så spennende næring som havbruksnæringen er. Derfor starter vi tidlig med arbeidet og allerede når vi søker etter lærlinger og står på utdanningsmesser. Vi trenger sårt å få inn de dyktige kvinnene, på samme måte som vi trenger de dyktige mennene vi allerede har, avslutter hun.

PS: I tillegg til Ragnhild og Gøril har Frøy en kvinnelig kadett til for tiden; Inger Johanne Svartemyr som jobber om bord på Folla.


Ny driftsdirektør i Frøy: Andreas har gått gradene fra kadett til direktør

Ny driftsdirektør i Frøy: Andreas har gått gradene fra kadett til direktør

Fra årsskiftet blir Andreas Moe ny driftsdirektør for brønnbåt i Frøy ASA. Han tar over for Oddleif Wigdahl som blir administrerende direktør i Moen Ship Management.

– Dette ser jeg fram til. Vi jobber med ei næring og i en organisasjon som jeg synes er svært spennende og som jeg har lyst til å bidra med å videreutvikle, forteller Andreas Moe. 

Moe har ti år med erfaring i Frøy og har gått hele veien fra dekk til ledergruppen. Han begynte om bord i en båt i Norsk fisketransport, som i dag er en del av Frøy, i 2012. Her gikk han gradene fra kadett til kaptein, før han i 2018 gikk i land og ble en del av ledelsen i NTS Management. Det siste året har han vært Konsernleder Kvalitet i Frøy. 

Administrerende direktør Tonje Foss er glad for å få en med Moes erfaring og nettverk som ny driftsdirektør. 

– Andreas tar med seg en erfaring og kompetanse som er svært viktig i jobben som driftsdirektør Han har tidligere vist gode lederegenskaper og har en imponerende faglig innsikt. Samtidig er gode relasjoner til kundene og godt nettverk i havbruksnæringa viktig. Her har Andreas er stort fortrinn etter mange år i bransjen, både på sjø og land, sier Foss, som samtidig håper Andreas’ bakgrunn kan være en inspirasjon for å rekruttere flere unge talenter til bransjen.

– Vi har i dag flere fast ansatte som har startet karrieren i Frøy som lærling eller kadett, og som siden har tatt gradene til lederstillinger om bord i båtene. Andreas viser at man også kan gjøre en karriere videre på land hvis man ønsker det, sier Foss.

Andreas Moe vil ha kontorsted ved InnovArena på Rørvik, og tiltrer i sin nye jobb senest ved nyttår.


Økt omsetning for Frøy ASA 2. kvartal

Økt omsetning for Frøy ASA 2. kvartal

Kvartalsrapporten for 2. kvartal 2022 viser en omsetning på 507 millioner kroner, mot 412 millioner kroner i tilsvarende kvartal i fjor. Driftsresultatet var 54 millioner kroner mot 87 millioner samme kvartal i fjor.

Andre kvartal var et travelt kvartal for Frøy med normal sesongmessig aktivitetsøkning. I løpet av kvartalet har selskapet sikret flere nye avtaler og har økt ordrereserven. Det er også lagt inn en bestilling på en ny 4.500 m3 brønnbåt. 

Inntektene fortsetter å øke drevet av nye skip på timecharterkontrakter. Driftsresultat i kvartalet ble imidlertid påvirket av høye drivstoffkostnader og ikke planlagt off-hire og vedlikehold på to brønnbåter.

Ordreboken var 6,2 milliarder kroner, fordelt på 3,7 milliarder kroner i faste forpliktelser og 2,5 milliarder kroner i opsjoner. Dette er rundt 200 millioner høyere enn ved utgangen av første kvartal 2022.

Frøy ser fortsatt positivt markedssentiment med høy etterspørsel etter nye og effektive skip og erfarent personell. Økte drivstoffpriser og høy inflasjon har påvirket resultatene for første halvår og forventes å fortsette å ha en innvirkning i andre halvår, spesielt innen servicesegmentet.


Vi setter mennesket og HMS i fokus

Vi setter mennesket og HMS i fokus

Frøy har egne tiltaksplaner rettet mot rus og psykisk helse. Disse skal være med på å gi ansatte en tryggere og bedre arbeidshverdag.

– Frøykulturen skal ha fokus på åpenhet og at vi skal være inkluderende og rause. Er det noen som sliter så skal de alltid få tilbud om hjelp. Vi jobber med dette kontinuerlig og tar det på alvor. Her skal det være en kultur for å snakke med hverandre. Vi er en organisasjon som bryr oss om hverandre, forteller Tove Torstad, konsernleder HR administrasjon. Hun legger vekt på at medarbeiderne skal være trygge på at de til enhver til skal kunne fortelle om sine utfordringer, og at Frøy som organisasjon skal være profesjonell og gi bistand hvis det er behov for det.

Les Frøys policy for rusmiddelbruk og spill her 

Les Frøys strategi for psykisk helse her

Nulltoleranse

Frøy sin bedriftskultur er ikke forenlig med bruk av rusmidler i arbeidstiden. Derfor har man utarbeidet en egen policy for dette.

– Rus er ikke under noen omstendigheter forenlig med arbeid på sjøen. Dette av hensyn til egen og andres sikkerhet. Vi har nulltoleranse når det gjelder bruk av ethvert rusmiddel i arbeidsturnus og ingen skal være påvirket av rusmidler på jobb, forklarer Kristin Sugustad, Konsernleder Maritim bemanning.

Kristin legger til at de gjennomfører uanmeldte rustester med jevne mellomrom. 

– Tilbakemeldingene fra fartøyene som har opplevd å bli testet er positive. Folket om bord i båtene mener det bidrar til en tryggere arbeidshverdag og i de aller fleste tilfeller er det ingenting å melde, men vi har dessverre hatt noen positive prøver på både alkohol og andre rusmidler. Dette får konsekvens for arbeidsforholdet i Frøy forteller Kristin.

For ikke lenge siden begynte Frøy å samarbeide med den interkommunale Oppfølgingstjenesten. Oppfølgingstjenesten et lavterskeltilbud for unge voksne med utfordringer innen rus og eller psykiatri. De har en døgnbemannet hjelpetelefon og en egen bedriftskontakt. Trenger du å snakke med noen kan du enten ta kontakt med mannskapsansvarlig eller du kan ta direkte kontakt med Oppfølgingstjenesten. Tjenesten er gratis å bruke og responstiden er veldig kort.

Telefonnummer Oppfølgingstjenesten:
Døgnbemannet telefon: 480 49 260 (Telefonen er betjent alle dager, 24 timer i døgnet.)
Bedriftskontakt: 900 82 728

Andre hjelpenummer:
Alarmtelefonen for barn og unge: 116 111 (døgnåpen)
Mental helses hjelpetelefon: 116 123 (døgnåpen)
Kirkens SOS Krisetelefon: 22 40 00 40 (døgnåpen)


Frøy Loke

Frøy Loke

Endelig er «Frøy Loke» operativ. Båten er av flere omtalt som de den største og tøffeste vaskebåten noensinne, 14,90 meter lang og 11,60 meter bred. Frøy Loke er en hybridbåt med både diesel- og el-motorer. Dette gjør den både miljøvennlig og behagelig for de som jobber om bord. Med to forskjellige vaskesystem og fire lugarer, så har båten både større bredde på vaskeoppdrag og effektive arbeidstider. Båten er levert av Kystteknikk Yards.


Frøysamlingen 2022

Frøysamlingen 2022

Den første Frøysamlingen ble avholdt første helga i september, og ble en stor suksess. Vi ser fram mot neste samling allerede. Under følger en bildeserie og stemningsrapport fra samlingen.