To Frøy-båter i redningsaksjoner langs kysten

To Frøy-båter i redningsaksjoner langs kysten

Frøy sine båter er en del av den naturlige beredskapen langs norskekysten. Den siste tiden har to av båtene deltatt i to forskjellige redningsaksjoner.

Dykkerservice 2 ble kontaktet av Kystradio Sør om at en dykker var savnet etter en dykkerulykke nord for Frøya. Båten var raskt på plass og fikk lokalisert dykkeren med ROV. Dessverre endte ulykken tragisk, og dykkeren omkom.

– Jeg vil rette en veldig stor takk for god innsats til mannskapet på Dykkerservice 2. De reagerte raskt og fikk lokalisert personen innen kort tid. Veldig godt jobbet. Mannskapet har etter redningsaksjonen blitt fulgt opp av kriseteamet på Frøya, og har fått snakket om hendelsen, noe som er en veldig viktig del av prosessen, forteller driftsleder Amund Melle. 

Bare en uke etter så var det igjen et fartøy fra Frøy involvert i en redningsaksjon. Denne gangen ble dykkerbåten Frøy Odin bedt om å bistå i søk etter personer etter at en båt ble funnet havarert ved en øy like utenfor Molde. Frøy Odin jobbet på et oppdrettsanlegg et lite stykke fra havaristen, og ble kalt opp av kystradioen for å bistå. To personer ble funnet omkommet av brannvesenet sitt personell. Frøy Odin hjalp til med søk over et større område med dykkere, uten at det ble noe mer funn. Nødetatene takket mannskapet for uvurderlig hjelp, og roste dykkerne for både god og profesjonell innsats. 

– Hendelsene viser at det er viktig med naturlig beredskap på norskekysten, og at selskaper som Frøy er viktige for lokalmiljøene ved kysten når det skjer ulykker på sjøen. Det er ikke bare nødetatene vi hjelper, men vi er der også for blant annet småbåtforeningene. Her bidrar vi med blant annet slep og benytter kranene på båtene. Dette er en liten jobb for oss, men betyr mye for lokalsamfunnene. Vi ser det gang på gang, både i nødsituasjoner og når lokalsamfunn trenger vår kompetanse og utstyr, avslutter Melle.


Akvakultur og muligheter i Newfoundland

Andreas Krogstad sammen med resten av den norske delegasjonen i Canada.

Akvakultur og muligheter i Newfoundland

Gjennom prosjektet Global Growth Canada Salmon Aquaculture i regi av Innovasjon Norge har vi i Frøy besøkt Newfoundland i Canada. Et spennende område med en voksende havbruksnæring og et potensielt nytt markedsområde for Frøy sine tjenester.

Kanadisk akvakultur vokser jevnt, og har nå en samlet produksjon på nesten 200 000 metriske tonn. Canada er den fjerde største produsenten av oppdrettslaks i verden, etter Norge, Chile og Storbritannia. Produksjon av fisk, først og fremst laks, skjer hovedsakelig utenfor kysten av Britisk Columbia, Newfoundland og Labrador. Gjennom prosjektet Global Growth Canada Salmon Aquaculture gjennomførte Innovasjon Norge besøk til markedet på østkysten av Canada sammen med 15 norske bedrifter i starten av juni. 

– Canada og Norge deler en felles geografi, inkludert røffe og utfordrende forhold både til lands og til sjøs. Canada arbeider for å realisere de store økonomiske mulighetene i regionen med et fokus på både å ta vare på et unikt miljø, og til beste for regionens befolkning. I Newfoundland er man opptatt av å skaffe nye arbeidsplasser gjennom mulighetene for havbruk, men trenger hjelp. Derfor ønsker de å akselerere prosessen med å bruke norsk kompetanse, forteller Andreas Krogstad, som deltok på turen på vegne av Frøy.

Havbruksselskapene Grieg og Mowi har allerede store interesser innen oppdrettsnæringen i Newfoundland, noe som kan bidra til store muligheter for andre norske selskaper i denne provinsen. På turen fikk de norske bedriftene en grundig presentasjon av regionen og mulighetene som finnes her. Signalene fra lokalt næringsliv og offentlige beslutningstakere er at man ønsker norske selskaper velkommen til regionen.

– På turen fikk vi møte relevante beslutningstakere innen både det offentlige og det lokale næringslivet. Blant annet fikk vi møte alle ordførerne i regionen. De har et brennende ønske om å legge til rette for økt næringsaktivitet, og ønsker norske selskaper velkommen med åpne armer. Selskaper som etablerer seg i regionen er garantert full støtte på alle politiske nivåer, så lenge man er med på å tilrettelegge for lokale arbeidsplasser, forteller Andreas som tror Newfoundland på sikt kan være et viktig markedsområde for Frøy.

– Til høsten reiser vi tilbake, og da for å snakke «business» og konkrete prosjekt, avslutter Andreas.

Se reportasje på kanadisk TV om turen her


Fokus på mattrygghet og bærekraft

Fokus på mattrygghet og bærekraft

Global G.A.P. er en standard innen bærekraftig og trygg matproduksjon, og har som mål å sikre fremtidige generasjoners rett til trygg mat. Frøy ASA gjennomgår i disse dager sine styringssystemer, prosesser og beste praksis for å verifisere at vi leverer våre tjenester i henhold til relevante krav i standarden.

Innen havbruk, som i næringsmiddelindustrien ellers, blir det stadig viktigere å vise at man prioriterer mattrygghet, samt har et fungerende kvalitetsstyringssystem. Kundene etterspør i større grad dokumentasjon på hvordan bedriftene jobber med bærekraft, miljø og dyrevelferd. 

Flere bedrifter velger sertifiseringsordningen Global G.A.P. (Good Agricultural Practice) for å synliggjøre at man har fokus på dette. Global G.A.P Aquaculture er en internasjonal standard for produksjon av oppdrettsfisk. Den har særskilt søkelys mot mattrygghet, miljøbeskyttelse, arbeidsmiljø og dyrevelferd. 

– Global G.A.P. er relevant for alle som ønsker å vise at de sørger for god kvalitet for prosesser og produkter, spesielt når det kommer til mattrygghet, miljø og de ansattes velferd. Som leverandør til havbruksnæringen er det viktig at vi dokumenterer at våre tjenester i deres verdikjede også etterkommer kravene i standarden, og en slik leverandørverifikasjon trygger kundene våre om nettopp det, forteller kvalitetsansvarlig Andreas Moe om hvorfor Frøy har valgt å bli verifisert og få utstedt et såkalt DoC (Declaration of Compliance) fra revisororganet DNV.

– Storparten av de som importerer og kjøper oppdrettslaks ønsker at oppdretterne og underleverandørene følger dette regelverket, legger han til.

Global G.A.P. er en standard som krever en del av organisasjonen, og som kan sammenlignes med tilsvarende ordninger for skipsfart, bare med større fokus på matsikkerhet og HMS.

– Mange av kravene er allerede implementert på våre fartøy, men noe gjenstårettersom det er fokus på mattrygghet. Vi har allerede gjennomgått to ukers revisjon, med besøk på flere båter. Revisjonen ga flere avvik, blant annet innen selvevaluering. Her må hele organisasjonen gjøre en jobb i nærmeste fremtid, sier Andreas.

Fakta:

Global G.A.P. har sin opprinnelse i EUROPGAP-standardene. I 1997 tok europeiske forhandlere et initiativ for å imøtekomme forbrukernes økende bekymring angående produktsikkerhet, HMS og dyrevelferd. Ved å harmonisere de ulike standardene hjalp EUROPGAP produsenter til å oppfylle kriterier for mattrygghet i hele Europa. Dette innebar også besparelser for produsentene, ettersom de ikke lenger måtte gjennomgå flere revisjoner mot forskjellige kriterier hvert år.

I 2007 endret standarden navn fra EUROPGAP til Global G.A.P. I dag er Global G.A.P. et av verdens ledende program for mattrygghet med en rekke standarder som nå er gyldig i mer enn 135 land.


Frøy kåret til Årets Maritime Lærebedrift

Frøy kåret til Årets Maritime Lærebedrift

Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse (SNMK) deler hvert år ut prisen «Årets Maritime Lærebedrift». Prisen går til bedrifter som gjør en særlig innsats for rekruttering til sjømannsyrket. I år gikk prisen til Frøy.

– Vi er veldig stolte av å motta årets opplæringspris. Vi er glade for at vi har muligheten til å gi unge talenter en start på karrieren sin om bord på våre skip. Ved å ta inn mange lærlinger bygger vi kompetanse for framtiden. Dette er noe av det viktigste vi gjør, sier Tonje Foss, administrerende direktør i Frøy.

Prisen ble overrakt på Haugesundkonferansen av Vidar Ulriksen, statssekretær i Nærings- og Fiskeridepartementet.  Lærling Iver Nyborg Enge og Knut Storø tok imot prisen på vegne av Frøy.

 

– Med sin innsats for å rekruttere og lære opp unge talenter, ivaretar Frøy et viktig samfunnsansvar som bedrift. Maritim kompetansebygging og rekruttering er avgjørende for å sikre næringens fremtid. Her ligger Frøy i front, sa Ulriksen ved overrekkelsen.

 

Tonje Foss forteller at det er en klar strategi å bruke lærlinger som rekrutteringsarena – samtidig som det ivaretar samfunnsoppdraget om å bidra til arbeidsplasser for unge.

– Vi har som mål å ha de dyktigste og mest engasjerte mannskapene i bransjen. Til det trenger vi engasjerte elever på ulike blå utdanningsretninger. For å gjøre maritime og marine utdanningsretninger så attraktive som mulig, er det vårt ansvar for å stille et betydelig antall lærlingplasser til rådighet, sier Foss. 

Denne satsingen fremhever juryen i sin begrunnelse også.

– Frøy tar rollen som opplæringsbedrift på alvor. Administrasjonen på land og offiserene om bord samarbeider tett om hvordan opplæringen ivaretas. Det har vært en suksess, sier Morten Kveim, styreleder i Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse.

Tonje Foss forteller at Frøys ambisjon er at de kan rekruttere inn så mange som mulig av lærlingene i faste stillinger etter hvert, og aller helst at de kan få en karriere innen konsernet.

 

– Vi har i dag flere fast ansatte som har startet karrieren i Frøy med utplassering i ungdomsskole og videregående – og som siden har tatt gradene fra lærling til lederstillinger om bord i båtene, sier Foss.

Iver Nyborg Enge, som har læretiden sin på brønnbåten Viknatrans, forteller at han synes at læretiden hans har vært svært givende.

– Det er et fantastisk arbeidsmiljø om bord. Folk er opptatt av å gi god og grundig opplæring uansett arbeidsoppgaver, forteller Nyborg Enge. Iver trives veldig godt og ser for seg å bli mange år i rederiet.

Gratulerer til hele organisasjonen med en veldig gjev pris!


Nytt om båter

Nytt om båter

Avtale om ny brønnbåt signert

Frøy har inngått kontrakt på bygging av en ny 4.500 m3 brønnbåt ved Sefine Shipyard. 

Dette blir den femte brønnbåten som vi bygger ved det tyrkiske skipsverftet Sefine Shipyard. To er allerede levert og satt i drift, blant annet Gåsø Høvding. Ytterligere to brønnbåter er under bygging, deriblant 4.500 kubikkeren Gåsø Odin som ferdigstilles andre halvår i år. 

– Brønnbåten vi nå har signert byggekontrakt på blir søsterskip av Gåsø Odin, sier Oddleif Wigdahl, driftsdirektør brønnbåt. 

Nybygget får en lengde på 85,4 meter, en bredde på 20 meter og et lastevolum på 4.500 kubikkmeter. Fartøyet baserer seg på det velkjente designet som vi har utviklet i samarbeid med Møre Maritime. 

– Båten får det siste innen teknologi for skånsom transport av fisk og best mulig biosikkerhet for miljøet rundt oss. Båten klargjøres med avlusningssystem og utstyres også med DP-system, batterisystem og dieselelektrisk drift, sier Wigdahl.

Fiskeutstyrspakken er basert på lukket teknologi og oppfyller dagens og framtidens krav til fiskevelferd når det gjelder både sirkulasjon, oksygenering, filtrering, UV og RSW-nedkjøling. Båten har også undertrykkssortering med uttak av alle typer rensefisk, og rene og glatte brønnflater som optimaliserer det automatiske vaskeanleggets hygieneresultater.

Byggeperioden er beregnet til 24 måneder fra kontraktsinngåelse, og overlevering av det nye fartøyet vil etter planen skje 2. kvartal i 2024.

Folla i ny drakt

Ærverdige «Folla» vært inne til ombygging. Båten har den siste tiden vært inne hos Moen Verft, og er bygd om til en kombi fôr- og frysebåt. Båten har fått nytt losseanlegg til fôr, ny strømgenerator og utrustet med nytt og bedre utstyr både for eksos, ballastvann og posisjonering. I tillegg er båten omprofilert til Frøys blåfarge.

– På denne måten ser vi for oss å utnytte kapasiteten til båten på best mulig måte gjennom hele året, forteller driftsleder Morten Øyahals. Han ser for seg at frysekapasiteten blir utnyttet om vinteren, og at båten i sommersesongen går med fôr.

Planen nå er et Folla straks går nordover i vanlig drift.

 

Les historien om Folla her


Medarbeiderundersøkelse

Medarbeiderundersøkelse

Frøy har for først gang i mai i år gjennomført en felles arbeidsmiljøundersøkelse for alle som jobber i Frøy. Målet har vært å skaffe oss innsikt i hvordan våre ansatte opplever viktige tema knyttet til arbeidsmiljøet, og gjennom det skaffe oss kunnskap om hvordan vi skal arbeide for å utvikle Frøy videre. 

Den innsikten vi nå har fått gjennom en rapport fra undersøkelsen, vil vi bruke til å plukke ut gode resultater vi ønsker å bevare, og mindre gode resultater som vi ønsker å forbedre.

Vi vil sette av noe tid på den store Frøy-samlingen i september for å gå nærmere gjennom funnene vi har gjort, og ikke minst hvordan vi ønsker å følge opp dette for finne gode tiltak å jobbe med framover.

Vi vil likevel trekke fram noen av de positive funnene som vi er glade for å se:

  • 94 % er stolt av å jobbe i Frøy
  • 91 % syns at egen innsats er viktig for Frøys resultater​
  • 97 % opplever at det ofte eller alltid er god stemning mellom seg selv og sine kolleger. 

 Tusen takk til alle som tok seg tid til å svare på undersøkelsen, og med det har gitt oss viktige bidrag i arbeidet med videreutviklingen av Frøy, både som arbeidsgiver og som foretrukken leverandør for havbruksnæringen


Ledelse i havbruksoperasjoner

Kåre Kvaløy hos THYF er glad for at Frøy og andre selskaper som jobber i marin og maritim sektor ser nytten av deres studier.

Ledelse i havbruksoperasjoner

Andreas Steinbach, Mikal Petteren, Kasper Wigdahl og Rune Solberg, alle ansatte i Frøy, har vært gjennom det toårige studiet «Ledelse i havbruksoperasjoner» ved Trøndelag høyere yrkesfagskole (THYF). Vi tok en prat med sistnevnte om studiet han gjerne anbefaler videre til alle som jobber på båt.

Arbeidshverdagen for de som jobber om bord i en båt er i rivende utvikling, der operasjoner på havet har blitt større og mer omfattende i løpet av de siste årene. Studiet «Ledelse i havbruksoperasjoner» utdanner personell på ledernivå til sjøbasert servicenæring. På dette studiet får studentene en framtidsrettet, oppdatert og direkte yrkesrettet utdanning innen havbruksoperasjoner.

Rune Solberg er til daglig kaptein på avlusningsfartøyet Frøy Merlin. Selv med mange års erfaring og fartstid på båt, forteller han om to positive og lærerike år som ga ham mye nyttig kompetanse og læring. Studiet ga ham i tillegg en fagskolegrad og 60 studiepoeng.

– Det viktigste jeg sitter igjen med er økt kunnskap om fiskevelferd. Ingenting er viktigere enn dette. Her gikk vi veldig i dybden. I tillegg var ledelsesfaget nyttig, der vi fikk innsikt i det å være en god leder, forteller Rune. 

Rune anbefaler studiet til alle som ønsker en karriere om bord på en båt. Både for de som er helt ny i bransjen, og de som har mange års erfaring som han selv.

– Jeg har 25 års erfaring innen faget, begynte på brønnbåt allerede i 1997. Selv med så mange års erfaring følte jeg det var et nyttig studie og at alle fag interessante og lærerike. Kravene til oss som jobber på båt blir større og større. Det er bra, men krever samtidig at vi utvikler oss. I dette perspektivet gir lederstudiene ved THYF oss som jobber innen servicesegmentet et kjærkomment og nødvendig kompetanseløft, forteller Rune samtidig som han framhever at den tverrfaglige tilnærmelsen i studiet er helt unik.

– Foruten at ledelse går igjen som en rød tråd, er det spesielle at studiet kombinerer teknologi og biologi. I praksis betyr det at vi som jobber på servicebåt skal forstå fiskehelse – samtidig som den med utdanning innen fiskehelse skal forstå hvordan man jobber om bord i båtene. Her knytter vi kunnskap, lovverk og praksis sammen. I tillegg er det relevante studieoppgaver, der man tenker både praktisk og administrativt, sier Rune.

Fleksibiliteten med samlinger både i Namdalen og Frøya, digital undervisning, samt at studiet er tilrettelagt slik at man kan ta det mens man er i full jobb, var viktig for Rune når han valgte å melde seg opp på studiet. Han skryter over hvor godt tilrettelagt studiet er for folk som jobber i havbruksnæringen.

– Dette ga meg muligheten til å stå i full jobb mens jeg studerte, forteller Rune, og legger til at de som har D1 og D3 kan søke om å slippe fritak fra faget «Ledelse», som utgjør en tredel av studiet. Dermed frigjør man mer tid til de andre fagene.

Konsernleder for Maritim Bemanning, Kristin Sugustad, er glad for at medarbeidere i Frøy ønsker å øke sin kompetanse, og oppfordrer flere til å gjøre som Rune.

– For oss er det viktig at våre ansatte stadig jobber med kompetansen sin. Som bedrift må vi utvikle oss hver dag til å bli litt bedre enn i går, og det vi selger er kompetansen til folkene. At våre ansatte ønsker både videreutdanning og kompetanseheving er alfa omega, og de som har tatt dette studiet har tatt et ekstra løft for å øke sin egen kompetanse. Det setter vi veldig pris på, sier Kristin.


Ett Frøy – sammen skal vi skape én frøykultur

Ett Frøy – sammen skal vi skape én frøykultur

Vi har nylig gjennomført felles samling for alle skippere, kapteiner og fartøysjefer i Frøy på Stjørdal under temaet «Ett Frøy». Det ble en stor suksess. Snart blir det mulighet for alle ansatte å delta på de store Frøysamlingene i september!

Her fikk vi mulighetene til å bli bedre kjent med hverandre på tvers av segmenter, både på dagtid og kveldstid. Alle fikk inngående kjennskap til hele organisasjonen, med særlig vekt på hvordan vi jobber mot målet om å bli «Ett Frøy».

– Deltakerne diskuterte og kom med gode innspill på viktige HMS-forebyggende tiltak og hvordan man kan få til godt samspill mellom båtene våre, på tvers av både geografi og segment. Det er en felles oppfattelse at dette er viktig for både sjø og land. Vi fikk også gode forslag på hva man ville hørt mer om, hvilke tema som kan være interessante å sette på dagsorden i neste runde, forteller Tove Torstad, konsernleder for HR og administrasjon, som legger til at evalueringen viste at samlingen var vellykket, og det var 100 % enighet om at slike samlinger bør Frøy fortsette med i fremtiden.

Neste mulighet for ansatte er allerede i september. Da skal tidenes første Ansattesamling for Frøy arrangeres. For første gang samles hele nye Frøy. Slik at flest mulig skal ha mulighet til å delta blir det arrangert to samlinger, med samme innhold på begge samlinger.

– Her blir det fokus på det sosiale, ha det gøy og bli godt kjent. Dette er rett og slett årets mulighet til møte dine kolleger, forteller Kristin Sugustad, konsernleder for Maritim Bemanning.

Kristin sier at de har lagt opp til to samlinger, slik at de får med flest mulig i hele organisasjonen. Skulle det likevel vise seg at du er opptatt på begge datoer, oppfordres du til å ta kontakt med driftsleder.

– For noen få vil begge datoer bli feil. Da er det mulig for de som er om bord å få byttet til seg fri, så de kan delta. Da må du ta kontakt med driftsleder, så finner vi en løsning. Vi håper flest mulig kan delta, slik at vi kan bygge frøykulturen videre og oppnå målet om å bli «Ett Frøy», avslutter Kristin.

Siste påmeldingsfrist: torsdag 30. juni 2022

Meld dere på her

Frøy med gode tall første kvartal 2022

Frøy med gode tall første kvartal

25. mai presenterte Frøy ASA kvartalsrapporten for første kvartal 2022. Kvartalsrapporten viser at Frøy fikk en EBITDA på 112 millioner kroner i første kvartal 2022, sammenlignet med 84 millioner samme periode i fjor.

Omsetningen i første kvartal var 431 millioner kroner, sammenlignet med 356 millioner i samme periode i 2021. Driftsresultatet var 20 millioner kroner (11 millioner i 2021).

Første kvartal er lavsesong, og preget av redusert aktivitet og vedlikehold av flåten. Lave sjøtemperaturer medfører sesongmessig lavere etterspørsel etter våre tjenester.

– Vi opplevde en normal sesongmessig nedgang i kvartalet, mens etterspørselen etter ny kapasitet og kontrakter har holdt seg høy. I løpet av kvartalet har vi forhandlet frem flere avtaler og gjennomført viktige milepæler som legger til rette for fortsatt vekst i årene som kommer, forteller Tonje Foss, adm.dir. i Frøy ASA.

I kvartalsrapporten kommer det frem at ordreboken er på 6,0 milliarder kroner, fordelt på 3,5 milliarder kroner i faste forpliktelser og 2,5 milliarder kroner i opsjoner, sammenlignet med 6,5 milliarder kroner samme periode i fjor.

– Vi ser at de positive underliggende markedstrendene fortsetter, drevet fram av oppdrett på mer utsatte lokasjoner, større oppdrettslokaliteter, nye forskrifter og ESG-krav. Vårt fokus er lønnsom vekst basert på vårt minstekrav om en egenkapitalavkastning på 10–18 prosent, legger Tonje Foss til.

Les hele kvartalsrapporten her.


Nytt fra mannskapsavdelingen

Nytt fra mannskapsavdelingen

Som et ledd i Frøy sin strategi om å bli samlet til «Ett Frøy» har vi gjort tilpasninger i mannskapsavdelingen. Større og mindre servicebåt er nå samlet i ett segment, og mannskapsansvarlige har fått hovedansvar for hvert sitt fagområde eller fartøystype (Notvask, Dykk, Mindre Service, Stor Service, Brønnbåt og Shipping), på tvers av regioner.

Vi i mannskapsavdelingen er her for dere. Vi skal være en faglig støtte og sparringspartner for driftslederne og bidra til effektiv drift. Sammen legger vi til rette for gode prosesser, ryddige arbeidsforhold og en best mulig arbeidsdag for mannskap på sjø. Vi bidrar også i kontraktsarbeid, oppfølging av lærlinger og kadetter, sykemeldingsoppfølging, tilgang til alle systemer og tilrettelegging for intern kompetanseheving.

Hvis du har spørsmål eller har andre behov, ikke nøl med å ta kontakt med en av oss i mannskapsavdelingen.

Kristin Sugustad, konsernleder Maritim Bemanning
Epost: kristin.sugustad@froygruppen.no
Telefon: (+47) 976 38 304

Tove Torstad, konsernleder HR og administrasjon
Epost: tove.torstad@froygruppen.no
Telefon: (+47) 995 14 563

Unn Marit Holm, mannskapsansvarlig Brønnbåt og Shipping
Epost: unn.marit.holm@froygruppen.no
Telefon: (+47) 913 40 201

Knut Storø, mannskapsansvarlig Brønnbåt
Epost: knut.storo@froygruppen.no
Telefon: (+47) 916 30 889

Erlend Maurstad, mannskapsansvarlig Servicebåt Notvask
Epost: erlend@froygruppen.no
Telefon: (+47) 405 46 656

Tove Boneng, mannskapsansvarlig Servicebåt Dykk
Epost: tove@froygruppen.no
Telefon: (+47) 970 68 332

Nina Larsen, mannskapsansvarlig Mindre Service
Epost: nina.larsen@froygruppen.no
Telefon: (+47) 482 86 177

Marine Måsøval, mannskapsansvarlig Stor Service (FAR)
Epost: marine.masoval@froygruppen.no
Telefon: (+47) 480 50 286
Med ønske om en trygg og fin sommer til sjøs og til lands!

Hilsen oss i mannskapsavdelingen ☺