Vi må gjøre vårt for å bidra til god fiskevelferd og redusert dødelighet 

Vi må gjøre vårt for å bidra til god fiskevelferd og redusert dødelighet 

Veterinærinstituttets årlige oppsummering av havbruksnæringa viser ingen forbedring i dødeligheten fra 2020 til 2021.  

– Fortsatt høy dødelighet forteller oss at det er mange situasjoner der fiskevelferden ikke er tilfredsstillende. Enten vi jobber med fisk direkte eller indirekte, er det ekstremt viktig at vi gjør det vi kan for å sørge for at fisken har det best mulig.

Det sier Solveig Gaasø, konsernleder fiskevelferd. Hun anbefaler Frøy-ansatte å merke seg begrepene «Forsvarlighet» og «Føre var». Disse gjelder alltid. 

Brønnbåtene 

Hvert år oppsummerer Veterinærinstituttet status for fiskevelferden i norsk havbruksnæring. 

Fiskehelserapporten for 2021 viser at dødeligheten i laksenæringen ikke gikk ned, sammenlignet med 2020. 

Brønnbåtenes rolle og oppgaver er ikke blitt mindre viktige, og er nevnt flere steder i rapporten. Brønnbåtoperasjoner som avlusing, AGD-behandling og transport er blant de situasjonene som det oftest pekes på som årsaker til dødelighet i sjøanleggene. 

– Håndtering av fisk skal være forsvarlig, og det skal kunne dokumenteres at vi har utført forsvarlighetsvurderinger for å gjøre vår håndtering forsvarlig for både fisk og folk. Vi får ingen ny sjanse, derfor må vi være «føre var». Er fisken skadet, er den skadet. Vi kan ikke ta tiden tilbake, påpeker Gaasø.

Trygt for oss og trygt for fisken

– Vi har et spesielt ansvar for utstyret vi bruker på fisken. Det skal være egnet og ikke påføre fisken unødvendige belastninger. Det vil derfor være en kontinuerlig prosess å kontrollere og forbedre utstyret ombord. Her hviler det et ansvar på oss alle. En liten kant som fisken kan treffe, må ryddes vekk, oppfordrer Gaasø, og legger til: 

– HMS er alltid viktigst i enhver operasjon. Dersom vi holder oss friske og uskadet på jobb, har vi også det beste utgangspunktet for å bidra til god og tilfredsstillende fiskevelferd. 


Nærhet til kunde og lokal kompetanse blir viktigere for små og store servicebåte

Nærhet til kunde og lokal kompetanse blir viktigere for små og store servicebåter 

Frøys servicebåter legges inn under én driftsdirektør. Vår stadig voksende flåte av små og store servicebåter fordeles på tre geografiske områder langs kysten.

Fra og med 28. mars er Anders Gåsø driftsdirektør for alle servicebåter i Frøy. Både små og store servicebåter samles nå i serviceområdene Vest, Midt og Nord. 

– Etter fruktbare diskusjoner med drifts- og områdeledere om den mest hensiktsmessige måten å organisere servicesegmentet på, har vi valgt å styrke det geografiske. Det gjør vi for å komme enda tettere på kundene våre, og styrker nå vår lokale tilstedeværelse og lokalkunnskap, sier administrerende direktør Tonje Foss.

Servicebåter i Frøy vil nå tilhøre en av de tre serviceområdene Vest, Midt og Nord, avhengig av hvor de opererer. Hver region organiseres med en egen områdeleder, som har med seg dyktige driftsledere som kjenner kundene og de regionale forholdene godt.

Serviceområde Vest
Områdeleder: Terje Olsen
Driftsledere: Jan Are Nordheim, Sigve Slagnes, Amund Melle og Karl Erik Saure

Serviceområde Midt
Områdeleder: Eirin Ervik Pedersen
Driftsledere: Knut Are Elvemo, Stig Ulvnes og Freddy Johansen

Serviceområde Nord
Områdeleder: Espen Schmitz
Driftsledere: Silje Larsen, Stian Jakobsen, Krister Jensen og Andreas Vatn

– I prosessen har vi diskutert organisering etter både fag og geografi, eller en kombinasjon av disse. Vi har sett at det skillet vi til nå har hatt mellom små og store båter ikke nødvendigvis blir like relevant fremover, sier Foss.

Områdeleder Midt lyses ut

Fram til nå har Eirin Ervik Pedersen hatt dobbeltfunksjon som både driftsdirektør for små servicebåter og områdeleder Midt. Det har vært krevende. Og fra sommeren av skal Eirin ut i permisjon. 

– Heldigvis tar Eirin rollen som områdeleder fram til hun går ut i permisjon. Vi kommer i løpet av kort tid til å lyse ut stillingen som områdeleder Midt eksternt. Samtidig er jeg glad for at både Terje og Espen fortsetter som områdeledere for Vest og Nord, sier driftsdirektør servicebåt, Anders Gåsø.


Vi retter fokus mot sikkerhet i det daglige arbeidet 

Vi retter fokus mot sikkerhet i det daglige arbeidet

Etter flere nestenulykker styrker Frøy fokuset på HMS.

I løpet av første kvartal 2022 ble det registrert flere uønskede hendelser i Frøy enn i siste kvartal i fjor. Den trenden ønsker rederiet å snu, og fra sommeren vil vi sette i gang en HMS-kampanje for å styrke sikkerhet for både mannskap og fartøy i den daglige driften.

– Menneskene i Frøy er den viktigste ressurs i rederiet. At vi har fått en økning i antall HMS-rapporteringer den siste tiden, kommer like mye av at vi er blitt flinkere til å rapportere uønskede hendelser som at antall hendelser har økt. Det er bra at hendelser blir rapportert, samtidig skal vi i enda større grad fokusere på god kultur og forebyggende tiltak for å hindre at hendelsene oppstår, sier konstituert konsernleder kvalitet Andreas Moe.

Administrerende direktør Tonje Foss oppfordrer i dette nyhetsbrevet oss alle til å si fra når vi ser at oppgaver ikke blir utført slik våre prosedyrer beskriver. 

–Målet er at vi alle både skal kunne og benytte sikkerhetsstyringssystemene for å sikre en trygg hverdag på jobb og videreutvikle kvaliteten på våre leveranser, sier Moe.

Mer informasjon om HMS-kampanjen vil komme senere.

Menneskene i Frøy er den viktigste ressurs i rederiet, sier konstituert konsernleder kvalitet Andreas Moe.

Råtass klar til å utfordre lakselusa

Råtass klar til å utfordre lakselusa

Frøy Challenger har kapasitet til å avluse 600 tonn laks i timen. Lakselusas verste mareritt er satt i jobb hos Mowi.

Karl Erik Saure i Frøy Akvaressurs har ledet ombyggingsprosjektet av det tidligere supplyfartøyet. De siste månedene har Frøy Challenger fått på plass helt nytt utstyr, som gjør båten til en av de råeste avlusingsmaskinene på Norskekysten.

– Vi har fått en topp moderne båt med en type fiskepumper som aldri har vært i bruk tidligere i Norge. Trykk og vakuumbelastningen på fisken fordeles over 2 stk PG Hydroflow 500 og en PG Tornado 500. Dette sikrer at vakuumbelastningen på fisken blir minimal. Den første Hydroflow’en utligner sugetrykket opp til dekk, og tornadoen er designet på en måte der trykket stiger gradvis igjennom pumpehuset for å sikre at det ikke oppstår lokale undertrykk, sier Karl Erik Saure.

Frøy Challenger har totalt tre av de nyutviklede Tornado 500-pumpene om bord, i tillegg til seks 500 Hydroflow’ere. Det sikrer skånsom håndtering av fisk gjennom den 24-linjer store Skamik-installasjonen, og en kapasitet på enorme 600 tonn i timen. Stor kapasitet gir kort trengetid/holdetid for fisken, noe som bidrar til bedre fiskevelferd totalt sett.

Under avlusningsoperasjonene vil Frøy Challenger ha med seg følgefartøyer fra Frøy, i god Teamwork til sjøs-ånd.

Frøy Challenger vil ha et mannskap på ni, og i tillegg er det kapasitet til å ta inn utplasseringselever og lærlinger. Mandag i den stille uke starter Frøy Challenger avlusingsarbeidet for Mowi region Vest, og blir et effektivt våpen i lusekrigen fra Rørvik til Sognefjorden.


Frøydis et løft for dykkeravdelinga i nord 

Frøydis et løft for dykkeravdelinga i nord

To nye båter sikrer serviceområde Nord en solid kapasitetsøkning på service og fortøyning, og endelig får vår nordligste dykkeravdeling eget fartøy.

Dykkerbåten Frøydis ble overlevert fra Skarsvåg Boats 25. mars. BN 170 er 14,99 og den største båten som Skarsvåg har produsert noen gang. Denne modellen, Skarsvaag 1500, er ikke engang kommet inn på båtbyggerens egen hjemmeside.

– Dette blir et solid løft for dykkeravdelingen i nord, som ikke har hatt eget fartøy på en stund. Fra å leie litt forskjellige skrog, får vi endelig posisjonert oss med en ny og flott båt som gjør det mulig for oss både å serve eksisterende kunder på en god måte, og samtidig åpne døren for nye, sier områdeleder Espen Schmitz.

Frøydis har den umiskjennelige Skarsvåg-looken, og alt det som kjennetegner båter derfra. De rette skrogsidene gir godt dekksareal, mens V-en i undervannsskroget gir myk gange og minimalt med slag i grov sjø. Det kommer godt med, når vår dykkeravdeling i nord skal komme seg effektiv fram under tidvis barske forhold. Styrehuset står også på vibrasjonsdempende labber for optimal komfort.

I tillegg er båten utrustet med en omfattende pakke av sikkerhetsutstyr: 2 x 6-manns redningsflåter, slukkesystem i maskinrom, bærbare VHFer, manuell og friflyt EPIRB, livbøyer, linekaster, overlevingsdrakter og redningsvester.

Frøy Senja ble overlevert 1. februar. Med en hovedkran på 150 tonnmeter ™ og hjelpekran på 65 tm er båten en solid kapasitetsøkning for oss på service og fortøyning. Frøy Senja har en hybrid, grønn løsning og er utrustet med fullt dekksutstyr fra Mjosundet og en Sperre 15K ROV med posisjonering. 

Frøy Senja har allerede lagt ut det første anlegget for SalMar, og går nå videre til Trollvika Drift for utsett av et anlegg til. Etter dette venter utsett av et torskeanlegg. Dette er det første anlegget til nyoppstartede KIME Akva AS, som vi arbeider med å få et godt samarbeid med fremover, og som skal ha mer torsk i havet allerede i løpet av dette året. 

– Frøy Senja går i dag på spot, men vi merker stor interesse for den. Vi ser nå på om det er mulig å få den inn i fast kontrakt, men dette er ikke avklart enda, sier Espen Schmitz.


Samling for fartøysjefer, skippere og kapteiner i Frøy

Samling for fartøysjefer, skippere og kapteiner i Frøy

Vi ønsker velkommen til samling!

Alle Frøys fartøysjefer, skippere og kapteiner inviteres til samling på Scandic Hell i Stjørdal. Her skal vi arbeide med kulturbygging i organisasjonen vår, og bli nærmere kjent på tvers av segmenter og avdelinger.

I tillegg til det faglige innholdet, blir det sosialt samvær med middag og aktiviteter på kvelden.

For å være sikre på at alle får anledning til å delta, holdes samlingen i to runder. Datoene for samlingen er derfor både 11.-12. mai og 15.-16. juni.

Det kommer invitasjon på epost direkte til alle fartøyssjefer, skippere og kapteiner i Frøy om ikke lenge (sjekk også søppelposten innimellom, da noen opplever at epost fra oss kan gå direkte dit).


Freddy Johansen, ny driftsleder servicebåt i Frøy

Endring i Frøy-organisasjonen

Endring i Frøy-organisasjonen

På tur ombord i Frøy:

Knut Are Elvemo
Driftsleder servicebåt – Frøya – 01.03.22

Amund Melle
Driftsleder servicebåt – Ulsteinvik – 09.03.22

Freddy Johansen
Driftsleder servicebåt – Rørvik – 31.03.22

Marius Skjønhaug
Kvalitetsansvarlig – Rørvik – 19.04.22

Ane Marte Rotevatn
Controller – Frøya – 19.04.22

Jostein Bergset
Driftsleder servicebåt – Ulsteinvik – 01.07.22

Marine Måsøval
Mannskapsansvarlig – Frøya – 01.07.22

 

Andre endringer

Eirin Ervik Pedersen
Områdeleder Midt – Frøya – 28.03.22

Anders Gåsø
Driftsdirektør servicebåt – Frøya – 28.03.22

Andreas Moe
Konsernleder Kvalitet – Rørvik – 07.04.22

Linn Holmen
Bærekraftsansvarlig – Frøya – 07.04.22

Freddy Johansen, ny driftsleder servicebåt i Frøy
Freddy Johansen, ny driftsleder servicebåt i Frøy

Med flinke folk om bord, har jeg verdens enkleste jobb

I Frøy får vi ta egne beslutninger, og god back up er aldri lenger enn en telefon unna

– Det er positivt å være en del av Frøy, mye bedre enn tidligere arbeidsplasser, sier Gåsø Jarl-kaptein Åge Storheil som har seilt brønnbåt både i Norge og Australia de siste ti årene. 

Kapteinen med hjemmeadresse i Brønnøysund, har gått om bord for mindre enn to timer siden. Gåsø Jarl ligger til kai midt i Trondheim, med Pirbadet som nærmeste nabo. Mannskapet som nettopp mønstret av, har tatt skuta gjennom 5-årsklassingen på Fosen Yards.

– Nå er den nypusset og sertifisert – og god som ny, konkluderer kaptein Storheil.

Gåsø Jarl ble overlevert til Frøy høsten 2017, og var den gang blant de største brønnbåtene i verden. Storheil mønstret på skuta et halvt år etter overtakelsen, og runder nå fem år som kaptein på Gåsø Jarl. Før det jobbet han for Sølvtrans, og har til sammen 10 år i brønnbåtnæringa.

– Det er positivt å være en del av Frøy, hvor jeg får muligheten til å utøve kapteinsjobben. Samtidig er ikke rederiet eller de andre båtene lenger unna enn en telefon, om jeg har noe jeg vil spørre om. I Frøy blir vi gitt ansvar og tillit i en fin kombinasjon med god backup fra rederiet, mener Storheil.

For to år siden ble Gåsø Jarl bygget om og rigget for hydrolicer. Båten går på kontrakt for Mowi og opererer mellom Hustadvika i sør og Folla i nord.

– Båten gjør det bra, og kunden er svært fornøyd. Vi prøver så godt vi kan å sørge for at kunden kan stå med hendene i lomma. Vi skal gjøre en så god jobb at de blir avhengige av oss, fastslår kapteinen.

Hvordan er din jobb som kaptein, da?

– Jeg har verdens enkleste jobb med så flinke folk på båten, avslører Storheil.

Til vanlig er det mellom åtte og ti mennesker om bord i Gåsø Jarl, om man regner med både de faste mannskapene, læringer og utplasseringselever.

– Det er fantastisk bra å ha læringer og elever om bord. Da får vi kobla mannskapenes erfaring med fersk kompetanse. Det er en vinn vinn-situasjon der jeg lærer og de lærer. Elevene har som oftest lyst til å bli, og de er oftest flinke folk. Dessverre kan vi ikke tilby alle som ønsker det jobb, sier Storheil.

Heller ikke på Gåsø Jarl betyr påskehøytiden ferie for mannskapene om bord. Om det er landligge på røddagene, utføres det forefallende arbeidet som det ellers ikke er tid til. Også i høytider trengs alle hender i arbeid.

– Men vi skal kose oss litt i påska også. Kokken er et unikum! Geir Sletten er en meget kokekyndig matros som lager god og sunn mat, sprer godt humør og er til god hjelp, sier Storheil og sender en god påskehilsen til alle kolleger på vakt eller fritørn.


God påske, gode kollega 

Kjære alle gode kollegaer i Frøy 

Påsken nærmer seg, og det betyr fri for noen og arbeidsuke for andre. Uansett betyr det at vi går mot varmere tider og vår. Påske betyr også at vi har lagt krevende vintermåneder bak oss, og for oss som jobber med været som en viktig premissgiver, så betyr det høyere aktivitet i månedene fremover. 

Med høyere aktivitetsnivå blir god HMS enda viktigere. Dessverre har vi hatt flere uønskede hendelser i Q1 enn vi hadde i Q4, det vil si vi har en negativ trend. Den må vi snu. Det er alles ansvar å sikre at arbeidsoperasjonene blir utført på den måten vi har sagt det skal gjøres. Vi må være gode kollegaer og si fra når vi ser at oppgaver ikke utføres med den kvaliteten vi har avtalt, og som prosedyrene også beskriver. Mange nestenulykker gir oss et signal vi må ta på alvor, og gjøre noe med, før det går galt. 

Evnen til å gjøre forbedringer skal beskrive Frøy-kulturen. Det aller viktigste er at alle kommer trygt og skadefritt hjem fra jobb. 

I de tre månedene som har gått har jeg besøkt alle kontorstedene våre, og vært om bord på flere av båtene. Det er utrolig inspirerende å møte dere på de ulike stedene, se hvordan dere har det, og møte kompetente, blide og hyggelige kollegaer. Det gir meg masse energi, og en trygghet på at dere syns at Frøy er et bra sted å jobbe. 

Som på alle andre arbeidsplasser, er det likevel alltid noe som kan bli bedre eller utvikles videre. Vi skal jobbe mye med å bygge «ett Frøy» fremover. Skape en felles kultur som tar med seg det beste av alle de ulike kulturene som er på de ulike stedene, og fra de ulike selskapene som er blitt en del av den store Frøy-familien.  

Det skal vi blant annet gjøre ved å samle alle fartøy-sjefer for å dele erfaring og ha dialog rundt hvordan vi løser oppgavene våre. Vi skal ha konsernsamling der vi skal bli bedre kjent og kan styrke felleskapet. Og vi skal ikke minst jobbe systematisk med hvordan vi får til et godt samspill mellom sjø og land. Vi må sørge for at vi har en god bro mellom det som skjer i produksjonen hver eneste dag, og den støtten landorganisasjonen bidrar med. Klarer vi det, vil vi bli en effektiv organisasjon som skaper enda bedre resultater. Sammen skal vi bli uslåelig. 

I den siste tiden har det vært mye medieomtale rundt vår hovedeier NTS. Diskusjonen om eierskapet i NTS innvirker ikke på driften av Frøy; vi leverer kritiske tjenester til kundene våre, og det behovet fortsetter uavhengig av hvem som eier oss. Vi har langsiktige kontrakter og behovet for kunnskapen og fartøyene våre fortsetter som før. På sikt vil diskusjonen i NTS kunne endre eierskapet av selskapet. Frøy er et selskap på børs, og det betyr at det alltid vil kunne skje endringer i eierstrukturen. Hvem som eier oss, er utenfor vår kontroll. Børsens regler sørger for at de som eier oss, må følge oppsatte regler for god eierstyring og ivareta og utvikle selskapet på en ansvarlig måte. 

Det beste og eneste vi kan gjøre, er å jobbe med det som er innenfor vår kontroll; å levere effektive tjenester med høy kvalitet. Alle investorer ønsker å eie selskap som har suksess, og alle vil være sammen med folk og selskaper som gjør det bra. Hvor bra vi gjør det og hvilken suksess vi skaper, er det bare vi som jobber i Frøy som kan sørge for. 

Til slutt vil jeg understreke at Frøy er et selskap som har et godt omdømme, vi sørger for både kritisk kompetanse og en moderne flåte til oppdrettsnæringen. Vi leverer gode resultater, og sammen skal vi utvikle selskapet mot nye høyder. Det ser jeg frem til!

Jeg ønsker alle sammen en fin påske – om det er på jobb, hjemme, ved sjøen eller på fjellet 😊

Med vennlig hilsen Tonje