Ansatte i arbeid Frøy

Møt FRØY på YOU 2022 – den digitale yrkes- og utdanningsmessa for Hitra og Frøya.

Ansatte i arbeid Frøy

Møt FRØY på YOU 2022 – den digitale yrkes- og utdanningsmessa for Hitra og Frøya.

Frøy har lang erfaring som lærebedrift og høyt fokus på rekruttering. I dag har Frøy 79 lærlinger fordelt langs hele kysten. I disse dager lyses årets lærlingeplasser ut, og Frøy ønsker å tiltrekke seg engasjerte ungdommer som ønsker en yrkesvei innen havbruk.

– YOU 2022 er en viktig rekrutteringsarena for Frøy der vi vil vise hvilke muligheter som finnes, forteller Nina Larsen, mannskapsansvarlig i Frøy.

Hun legger til at Frøy kan tilby relevant erfaring innen akvakultur som gir en uvurderlig kompetanse for de som ønsker en karriere på servicebåt og brønnbåt. Etter endt læretid vil du ha gode praktiske og teoretiske kunnskaper innenfor faget ditt.

– For oss er det viktig å bidra til at våre ungdommer blir klar over hvilke muligheter som finnes, og at vi kan tilby dem relevant erfaring. Det handler om rekruttering og næringslivets langsiktige behov. Næringslivet i regionen vår roper etter ungdommenes kompetanse, derfor er det viktig at vi legger til rette for at flest mulig tar en utdanning som er relevant for å skaffe denne kompetansen, sier Larsen.

Alle som fullfører lærlingetiden i Frøy har mulighet til å søke om fast stilling.

Les mer om messen og se filmer her.