Alle gamle farvannsskilt må erstattes innen 2022

Alle gamle farvannsskilt må erstattes innen 2022

Langs hele norskekysten står det flere tusen farvannsskilt. Nå må de aller fleste skiftes ut innen utgangen av 2022. En formidabel jobb, skal vi tro Kystverket.

Eksisterende farvannsskilt som ikke tilfredsstiller de nye kravene, må byttes innen 31. desember 2022. Kravet om at gamle skilt skal skiftes ut med nye følger av forskrift om farvannsskilt § 10. Dette innebærer at alle som eier slike skilt i løpet av 2022 må erstatte de gamle skiltene med nye.

 

Alle skilt må skiftes

Guttorm Tomren, seniorrådgiver i Kystverket, sier at de har jobbet med dette i flere år allerede, etter at nye krav trådte i kraft i 2013. Han påpeker at alle skilt må skiftes ut, også private skilt.

– Kystverket har allerede byttet ut mange skilt, men det gjenstår mange som ikke er vår eiendom. De må eierne ta ansvar for å få skiftet ut, forteller Tomren. 

Kystverket har ansvar for å føre oppsyn, godkjenner skilt og gir tillatelse til tiltak. De har tidligere sendt ut varsel til alle eiere av gamle farvannsskilt, og dette vil ifølge Tomren blir fulgt opp i løpet av senhøsten. Eierne av farvannsskilt er stort sett havnevesen, kommuner og energi- og nettselskaper. 

– Antall skilt er det vanskelig å få oversikt over, og mange av skiltene har nok stått i flere tiår, legger Tomren til.

Innen utgangen av 2022 må alle gamle farvannsskilt skiftes ut med nye og godkjente skilt.
Innen utgangen av 2022 må alle gamle farvannsskilt skiftes ut med nye og godkjente skilt.

FRØY bistår med å skifte skilt

FRØY har 13 lokalkontor og båter fordelt langs hele kysten. Mannskapene har både kompetanse og kapasitet til å utføre slike oppdrag.

– Det er nok mange eiere av gamle farvannsskilt som er ikke klar over denne oppgaven, og det kan kanskje se ut som en stor og uoversiktlig jobb. Men vi bistår gjerne både nye og gamle kunder med slike oppdrag, sier Andreas Krogstad, salgs- og markedsansvarlig i FRØY. 

Krogstad forteller at FRØY kan utføre hele jobben – alt fra dialog med Kystverket til å ta ned gamle skilt, samt produksjon og montering av nye skilt. Dette er en stor og krevende jobb, og det innebærer mye planlegging og logistikk. Derfor kan det være smart å komme i gang så snart som mulig.

– Få er klar over vår kapasitet på kystnære oppdrag utenfor havbruksnæringen. Derfor kan det lønne seg å ta kontakt uansett hvor det er, og hva slags oppdrag det er snakk om. Våre moderne fartøy og erfarne fagfolk er som regel aldri langt unna. Det er bare å ta kontakt hvis noen ønsker en uforpliktende prat om hvordan vi kan bistå, oppfordrer Krogstad. 

Les mer på Kystverket sine nettsider